Ormiańskokatolicka Parafia Południowa pw. św. Grzegorza Oświeciciela   z  siedzibą  w Gliwicach
Kościół pw. Świętej Trójcy
44-100 Gliwice, ul. Mikołowska 8

PROBOSZCZ:

  • ks. kanonik Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ust. 1.12.2009
    adres: 32-064 Rudawa, Radwanowice 1

    tel. 12 283 90 80, 12 283 87 59, 602 791 780

Z DZIEJÓW PARAFII:

Ormiańskokatolicka Parafia Południowa pw. św. Grzegorza Oświeciciela, której siedzibą jest kościół pw. Świętej Trójcy w Gliwicach przy ul. Mikołowskiej to jedna z trzech parafii Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Polsce. Ustano- wiona została 1 grudnia 2009 roku (dekret Nr 4877/A/2009 abpa Kazimierza Nycza – ordynariusza dla katolików obrządku wschodniego pozbawionych ordynariusza własnego obrządku). Do parafii tej należą wierni mający stałe bądź tymczasowe zamieszkanie w następujących diecezjach Kościoła łacińskiego: diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji częstochowskiej, diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej, archidiecezji krakowskiej, diecezji legnickiej, archidiecezji łódzkiej, diecezji opolskiej, archidiecezji przemyskiej, diecezji rzeszowskiej, diecezji sosnowieckiej, diecezji świdnickiej, diecezji tarnowskiej i archidiecezji wrocławskiej.