DANE KONTAKTOWE

44-113 Gliwice-Łabędy, ul. Przyszowska 36
tel. 32 234 23 23
fax 32 234 02 95
sa_labedy@kuria.gliwice.pl
www.sw.anna.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Damian Dolnicki

WIKARIUSZE:

  • ks. Mariusz Woźniak 
  • ks. Paweł Łukaszyk

INNY KSIĄDZ:

  • Piotr Kansy
  • Grzegorz Kadzioch
  • Bernard Koj

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

14.10.1990

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

26 lipca

WIECZYSTA ADORACJA:

2 grudnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 16.00
w ostatnią niedzielę miesiąca: 13.30 ? Msza św. chrzcielna  w  święta  cywilnie zniesione:
6.30, 9.00, 17.00, 18.30
w dni powszednie: 6.30, 18.00
w piątki: 6.30, 17.00 ? Msza św. szkolna, 18.30
w pierwszy piątek miesiąca: 19.30 ? Msza św. dla młodzieży

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

8 260, liczba wiernych: 7 180

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

15 Grudnia, 22 Lipca, Broniewskiego, Ciołkowskiego, Gałczyńskiego, Kosmonautów, Kownackiej, Krasińskiego, Kruczkowskiego, Literatów, Róży Luksemburg, Makuszyńskiego, Morcinka, Niemcewicza, Ossolińskich, Partyzantów, Piaskowa, Planetarna, Poezji, Prozy, Przyszowska, Pułaskiego, Rejtana, Rodzinna, Satyryków, Szenwalda, Tęczowa, Toszecka, Twardowskiego, Wazów, Zapolskiej, Zygmuntowska,  Żeleńskiego

KAPLICA:

  • pw. św. Józefa przy kościele

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1985 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Liceum Ogólnokształcące nr 6, Gimnazjum nr 8, Szkoła Podstawowa nr 38), Przedszkole nr 38

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Łukasz Ornowski ? 2011

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

  1. s. Rita (Karolina) Chrzanowska OSF (franciszkanka szpitalna) ? 2009,
  2. s. Teresa (Sylwia) Wawrowicz OSF (franciszkanka szpitalna) ? I profesja 2012

Z DZIEJÓW PARAFII:

W drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku na Przyszówce przystąpiono do budowy dużych osiedli mieszkaniowych: Kosmonautów i Literatów. Katechizację dla dzieci prowadzono w maleńkiej kaplicy pw. św. Józefa, wzniesionej w latach 1893?1894, którą miasto ? w związku z rozbudową dzielnicy ? zakwalifikowało do rozbiórki. Jednocześnie parafia Wniebowzięcia NMP w Gliwicach-Łabędach czyniła starania mające na celu powstanie nowego kościoła i samodzielnej parafii (plany budowy osiedli zakładały liczbę ludności dzielnicy dochodzącą do 20 tysięcy mieszkańców). Starania te zintensyfikowano po wydarzeniach z sierpnia 1980 roku. Wstępną zgodę władz państwowych uzyskano 14 maja 1982 roku.

Teren pod budowę, który poświęcono 20 września 1983 roku, podarowali: Szymon Dąbrowski, Teresa Kamuzela i Marta Erm. 10 października 1983 roku uzyskano pozwolenie na budowę punktu katechetycznego, a 14 czerwca 1984 roku wydano pozwolenie na budowę nowego kościoła, wg projektu architektów: Andrzeja Klimczyka, Barbary Jękot i w późniejszym etapie prac Jacka Mistura. Obliczenia konstrukcyjne wykonał W. Kononowicz. 27 września 1983 roku została wbita pierwsza łopata pod wykop fundamentów zaplecza katechetycznego, a 9 czerwca 1984 roku pod fundamenty kościoła. Nadzór budowlany objął Kazimierz Kasztan,       a ze strony parafii pracami kierował ks. Piotr Kansy, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia  NMP  w  Łabędach.

Dom katechetyczny, od którego rozpoczęto prace na placu budowy, a który stał się prowizoryczną  świątynią  na  Przyszówce,  został  poświęcony  5  sierpnia  1984 roku przez biskupa Jana Wieczorka. 20 grudnia 1984 roku, dekretem biskupa opolskiego Alfonsa Nossola, erygowano parafię św. Anny, wyodrębniając jej terytorium z parafii św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP. Tytuł parafii i świątyni nie jest przypadkowy ? ma bowiem związek z pielgrzymką papieża Jana Pawła II na Górę Świętej Anny (21 czerwca 1983 roku), kiedy to został poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła. 29 września 1985 roku biskup Jan Bagiński dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Uroczyste poświęcenie kościoła przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola miało miejsce 14 października 1990 roku. Autorem projektu wnętrza, którego centralny punkt stanowi krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym i tabernakulum w podstawie krzyża, jest prof. Krzysztof Nitsch. W lipcu 2007 roku ściany kościoła ozdobiono freskami, przedstawiającymi różańcowe tajemnice światła, które zaprojektowały K. Sokołowska i M. Wichrowska-Tomal. W 2010 roku na plac kościelny została przeniesiona stara kaplica św. Józefa. 24 czerwca 2011 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił kaplicę Wieczystej Adoracji.