DANE KONTAKTOWE

44-109 Gliwice-Łabędy, ul. Staromiejska 25
tel. 32 234 24 13
wnmp_labedy@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Zdzisław Śliż

INNY KSIĄDZ:

 • ks. Adam Spałek

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

18.09.1719

ODPUST  W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM: 

15 sierpnia

WIECZYSTA ADORACJA:

26 marca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 7.30, 10.30, 16.00
w dni powszednie: 7.00
w kaplicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w soboty: 15.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW:

1 759, liczba wiernych: 1 500

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Kanałowa, Klasztorna, Murarska, Niepaszycka, Podmokła, Pokoju, Pszenna, Rzeczycka, Sojki, Starogliwicka, Staromiejska, Wiosenna, Wspólna, Wyczółkow- skiego, Zacisze, Zamkowa

KAPLICE:

 • pogrzebowa na cmentarzu
 • w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ul. Klasztorna 1)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i ślubów od 1766 roku oraz księgi zgonów od 1765 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. Klasztornej 3

SZKOŁA:

Szkoła Podstawowa nr 29

POPRZEDNI      PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Ernest Janoszka (1967?1998)
 2. ks. Wiesław Żurawski (1998?2004)

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. Martyna (Jolanta) Pelka SMCB (boromeuszka) ? 1997,
 2. s. Zofia (Beata) Trojan SMCB (boromeuszka) ? 2009

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 1. ks. Henricus Nalepa (? 1885) ? proboszcz
 2. ks. Ignacy Ledwoch  (?  20.02.1910)  ?  proboszcz
 3. ks. Paul  Hadamczik  (?  8.08.1917)  ?  proboszcz
 4. ks. Johannes Jendrysik (?21.02.1932) ? proboszcz
 5. ks. Emanuel Maleika (? 24.01.1969) ? proboszcz

na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Ernest Janoszka (? 21.07.2006) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Łabędy to jedna z najstarszych miejscowości na Śląsku. W czasie badań archeologicznych stwierdzono na tymże terenie ślady osadnictwa z lat 800?650 przed Chr. Pierwsza wzmianka o Łabędach pochodzi z dokumentu wystawionego 24 września 1286 roku, w którym wśród świadków wymieniony jest Nawogius de Labant. Tutejsza parafia prawdopodobnie istniała jeszcze wcześniej niż gliwicka fara. Pośrednio wskazywałby na ten fakt dokument z 1466 roku, będący (praw- dopodobnie wiernym) odpisem dokumentu z 1317 roku. Dokument rozdzielał dziesięciny należne obu parafiom. Przy okazji zanotowano, że takie stosunki dziesiętne istniały już od 100 lat, co dawałoby legendarną datę początku parafii na 1217 rok. Kościół wymieniają także spisy świętopietrza z 1335 i 1447 roku.     W wyniku zawieruchy reformacyjnej w połowie XVII wieku przyłączono do Łabęd kościół  w Czechowicach.

Obecna świątynia została wzniesiona w XV wieku. Jej gruntowna, barokowa przebudowa miała miejsce w latach 1716?1719 ze środków fundacji Jana Bernarda Welczka. Przebudowano wówczas nawę od zachodu, dobudowano wieżę, kaplice przy nawie i prezbiterium, empory, a całość nakryto nowym sklepieniem. Kościół jest  orientowany,  murowany  z  kamienia  łamanego  i  cegły,  jednonawowy,     z wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Wieża zwieńczona jest hełmem kopulastym z ośmioboczną latarnią. Na wieży zawieszone są dwa gotyckie dzwony z 1479 i 1480 roku. Kościół i ołtarz główny ku czci Wniebowzięcia NMP     i św. Jana Chrzciciela poświęcił biskup sufragan wrocławski Eliasz von Sommerfeld 18 września 1719 roku. Gruntowne remonty obiektu przeprowadzono w latach 1864, 1912 i 2006?2009. Obecna plebania została zbudowana w 1729 roku. Kościół jest otoczony kamiennym murem z 1865 roku, w który wkomponowano dwie barokowe kaplice oraz kaplicę w stylu klasycystycznym, będącą grobowcem rodziny Welczków. Przy kościele funkcjonowało Bractwo Opatrzności Bożej, zatwierdzone przez papieża Klemensa XI 18 stycznia 1719 roku.

Jeszcze w średniowieczu wyodrębniła się z Łabęd parafia św. Mikołaja w Rudnie (ok. 1447), z niej zaś parafia św. Michała Archanioła w Rudzińcu (1936). W związku z rozwojem demograficznym parafii powstała inicjatywa rozbudowy kościoła. Stosowną fundację założył ks. proboszcz Ignacy Ledwoch (1880?1900), ale zgro- madzone środki zniweczyła inflacja z lat 20. ubiegłego wieku. W latach między- wojennych zarzucono koncepcję rozbudowy kościoła na korzyść powstania nowych wspólnot lokalnych. Z tutejszej wspólnoty wyodrębniono parafie: św. Józefa Robotnika w Taciszowie (z należącym do parafii Kleszczowem, 1934), św. Jerzego w Łabędach (1939), św. Gerarda w Starych Gliwicach (1951), św. Anny w Łabędach (1984) i Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach Śląskich (1998).