DANE KONTAKTOWE

44-100 Gliwice-Ligota, ul. św. Józefa 1
tel./fax 32 232 66 31
sj_ligota@kuria.gliwice.pl
www.sw-jozef.gliwice.opoka.org.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Krystian Gałąska

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

11.11.1925

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

1 maja

WIECZYSTA ADORACJA:

16 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.00 w dni powszednie:
poniedziałki, wtorki i soboty: 18.00
środy i piątki: 7.00
czwartki: 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 638, liczba wiernych: 1 250

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Błonie, Ceglarska, Cicha, Dojazdowa, Dolna, Górna, Górników, św. Jacka, św. Józefa, Klonowa, Kujawska 7?9, Pocztowa, Pszczyńska 173?270, Rymera, Samotna

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów od 1925 roku oraz zgonów od 1949 roku

CMENTARZ:

  •  komunalny przy ul. św. Jacka

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Przedszkolnymi

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu komunalnym:

  • ks. Józef Wache (? 14.01.1955) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1297 roku. W dokumencie lokacji Ligota, ze względu na występujące tu piaski, otrzymała wolniznę na 14 i 17 lat, czym należy tłumaczyć nazwę osady. Przez wiele wieków wioska, której do nazwy Ligota nadano przyrostek ?Zabrska?, była niewielką miejscowością. Jej rozwój przypada na początek XX wieku, kiedy to na obrzeżach Ligoty uruchomiono dwie kopalnie węgla kamiennego: ?Gliwice? i ?Sośnica?. W bliskim sąsiedztwie zakładów wybudowano domy dla rodzin górników. 7 stycznia 1927 roku Ligota Zabrska została administracyjnie przyłączona do Gliwic.

Utworzone w 1908 roku Katolickie Towarzystwo Robotnicze rozpoczęło starania  o budowę kościoła w Ligocie. Działania te przerwała I wojna światowa, a wskutek późniejszej inflacji utracono również zbierane na ów cel aktywa. 7 maja 1917 roku na terenie miejscowości utworzono klasztor sióstr boromeuszek, które zdecydowały się tu osiedlić na podstawie podpisanej 21 listopada 1916 roku umowy. W 1924 roku ówczesny proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła ? ks. Józef Jagło dowiedział się, że pewna rodzina sprzedaje w Ligocie swój majątek, tj. dom, zabudowania gospodarcze i rzeźnię. Z nabytych obiektów, po odpowiedniej adaptacji,   utworzono   kościół   i   probostwo.   Wiele   potrzebnych materiałów dostarczyła dyrekcja kopalni w Sośnicy oraz miejscowa  cegielnia.  W  następnym  roku kościół był już gotowy  i  11  listopada  1925  roku  został  poświęcony  ku  czci św. Józefa. Jest to jednocześnie data powstania kuracji św. Józefa, która po II wojnie światowej została przekształcona w parafię. Kościół nie ma określonego stylu, gdyż został pomyślany jako tymczasowy ? na kilkanaście lat. Na krótko przed wojną zakupiono parcelę pod  przyszły  kościół  (obecnie  za  ogródkami  działkowymi), jednak nie doszło do jego budowy.

Przy parafii powstało Centrum Parafiadowe Diecezji Gliwickiej, jako czwarte na terenie Polski. 20 czerwca 1997 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek dokonał poświęcenia kompleksu sportowego Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej. W budynku katechetycznym przy parafii znalazła swoje miejsce pozarządowa organizacja oświatowa KANA ? Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży.