DANE KONTAKTOWE

44-117 Gliwice, ul. Kopernika 63a tel. 32 338 54 55
mbk_gliwice@kuria.gliwice.pl
www.jezuicigliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • o. Robert Więcek SJ, ust. 26.08.2014

WIKARIUSZ:

 • o. Mateusz Janyga SJ, ust. 31.07.2016

INNI KSIĘŻA:

 1. o. Piotr Badura SJ
 2. o. Mirosław Bożek SJ ? z dn. 1.12.2017 przechodzi do NSPJ w Bytomiu
 3. o. Janusz Cechowy SJ, mgr teologii
 4. o. Andrzej Górski SJ
 5. o. Stanislaw Jopek SJ od 1.12.2017
 6. o. Mieczysław Kożuch SJ
 7. o. Sebastian Masłowski SJ
 8. o. Longin Płachta SJ
 9. o. Willibald Wypler SJ

BRACIA ZAKONNI:

 1. br. Józef Bugajski SJ
 2. br. Piotr Ślosarczyk SJ

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Towarzystwo Jezusowe ? SJ
44-117 Gliwice, ul. Kopernika 63a,
tel. 32 279 27 02

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

30.11.2014

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

druga niedziela maja

WIECZYSTA ADORACJA:

6 marca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00
? w czasie wakacyjnym: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

10 980, liczba wiernych: 9 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Andromedy, Bereniki, ks. Bonczyka, Centaura, Darz Bór, Gajowa, Galaktyki, Gwiazdy Polarnej, Harcerska, Jowisza, Kniejowa, Kopernika, Las Łabędzki, Oriona, Perseusza, Pionierów, Pod Borem, Saturna, Sokoła, Syriusza, Świerkowa, Toszecka 86?148 i 73?137, Wielkiej  Niedźwiedzicy

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 26 sierpnia 1994 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych (Technikum nr 9, Liceum Profi- lowane nr 11, Gimnazjum nr 11), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 12, Przedszkole Miejskie nr 17)

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o. Stanisław Kiełb SJ (1994?2000)
 2. o. Sylwester Witoszek SJ (2000?2004)
 3. o. Antoni Drąg SJ (2004?2007)
 4. o. Jacek Maciaszek SJ (2007?2011)
 5. o. Tomasz Oleniacz SJ (2011?2014)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Bogumił Kowalski ? 1999,
 2. ks. Grzegorz Oziębłowski ? 2007,
 3. o. Grzegorz Kramer SJ ? 2008

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • s. M. Seweryna Leszczyńska ISSM (Szensztacki Instytut Sióstr Maryi) ? 2001

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pod koniec lat 70. i  z  początkiem  lat  80.  ubiegłego  wieku  na  terenie  parafii św. Bartłomieja w Gliwicach wybudowano dwunastotysięczne osiedle Kopernika. Przez 9 lat zarówno Kuria Diecezjalna w Opolu, jak i nowi mieszkańcy czynili starania mające na celu budowę kościoła. 18 maja 1989 roku uzyskano od władz administracyjnych zgodę na lokalizację przyszłego kościoła i przystąpiono do prac projektowych. Prace budowlane związane z uporządkowaniem terenu rozpoczęto 20 marca 1990 roku. Początkowo wybudowano kościół zastępczy oraz postawiono 4 kontenery służące jako zaplecze duszpasterskie. 23 września 1990 roku biskup Antoni Adamiuk  poświęcił  tymczasowy  kościół  i  plac  pod  budowę  kościoła.  10 sierpnia 1992 roku rozpoczęto budowę kościoła wg projektu architekta Zenona Nasterskiego. Plany konstrukcyjne wykonał Stanisław Szumny, a kierownictwo budowy objął Stanisław Pezowicz. Równocześnie budowano dom zakonny, którego plany wykonali architekci Wojciech Opania i Sławomir Kaczorowski, a obliczenia konstrukcyjne wykonał Witold Doryk. Parafia Matki Boskiej Kochawińskiej została erygowana   26   sierpnia   1994   roku. Jej terytorium wydzielono z parafii św. Bartłomieja. W tym też roku ojcowie jezuici oddali księżom diecezjalnym administrowanie macierzystą parafią św. Bartłomieja i przeprowadzili się do nowego klasztoru.

12 maja 1996 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego, który został poświęcony 21 czerwca 1983 roku przez papieża Jana Pawła II na Górze Świętej Anny. Pierwszą Mszą św. w nowym kościele była pasterka 2001 roku, na której zgromadziło się 2 tysiące wiernych.

6 stycznia 2003 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek pobłogosławił kościół. Sukcesywnie kompletowano wyposażenie wewnętrzne kościoła, które w znacznej części pochodzi ze zlikwidowanych kościołów w Niemczech (głównie z Essen).     30 listopada 2014 roku biskup gliwicki Jan Kopiec dokonał uroczystego poświę- cenia kościoła.

W kościele znajduje się cudami słynący obraz Matki Boskiej Kochawińskiej. Obraz ten znajdował się początkowo na starym dębie w lasku Kochawina przy gościńcu prowadzącym z Żydaczowa do Rudy. Po cudownych wydarzeniach z 1646 roku    w  miejscu  tym  w  1680  roku  wybudowano  kaplicę.  Rosnący  kult  sprawił,     że w 1755 roku arcybiskup lwowski Mikołaj Wyżycki wydał dekret uznający obraz za cudowny i słynący łaskami. Jeszcze tego roku obraz uroczyście przeniesiono   do nowego kościoła i utworzono parafię w Kochawinie. 15 sierpnia 1912 roku arcybiskup lwowski Józef  Bilczewski  dokonał  koronacji  cudownego  wizerunku. W  latach  30.  ubiegłego  wieku  sanktuarium  przejęli  ojcowie  jezuici,  którzy     w 1944 roku zabrali obraz i umieścili go w kolegium jezuitów w Starej Wsi. Tam też obraz znajdował się przez kolejnych 21 lat, a następnie (po renowacji) w Rezydencji Prowincjałów w Krakowie, skąd w 1974 roku trafił do kościoła św. Bartłomieja    w Gliwicach. Uroczystość intronizacji odbyła się 12 maja tegoż roku. 26 sierpnia 1994 roku  przeniesiono  obraz  do  tymczasowej  kaplicy  na  osiedlu  Kopernika, a 25 grudnia 2001 roku do nowego kościoła. 13 maja 2012 roku biskup gliwicki Jan Kopiec sprawował uroczystą Mszę św. z okazji 100-lecia koronacji obrazu.