DANE KONTAKTOWE

44-100 Gliwice, ul. Franciszkańska 1
tel. 32 231 38 84
nspj_gliwice@kuria.gliwice.pl
www.franciszkaniegliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • o. Tymoteusz (Piotr) Olsiński OFM

WIKARIUSZ:

 • o. Augustyn (Michał) Feliszek OFM

INNI KSIĘŻA:

 • Tobiasz (Mariusz) Fiećko OFM
 • Bronisław (Franciszek) Kanci OFM
 • Celestyn (Mieczysław) Paczkowski OFM
 • Igor (Maciej) Rybak OFM

BRAT ZAKONNY:

 • Roman Potempa OFM

ZGROMADZENIA ZAKONNE:

Zakon Braci Mniejszych ? OFM
44-100 Gliwice, ul. Franciszkańska 1,
tel. 32 231 38 84
 franciszkaniegliwice@onet.pl

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej ? ABMV
44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 25,
tel. 32 231 51 29
gliwice.jagiellonska@sluzebniczki.pl

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

21.06.2009

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

WIECZYSTA ADORACJA:

1 czerwca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30, 17.30
w dni powszednie: 7.00, 17.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

5 975, liczba wiernych: 5 890

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Baildona, Odlewników, św. Cecylii, bł. Czesława, Franciszkańska, Gdańska, Hutnicza, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, św. Katarzyny, Królewskiej Tamy, Krzywa, Modrzejewskiej, Olszynki, Paulińska, W. Pola, Przewozowa, Robotnicza, Sportowa, św. Stanisława Kostki, Szara, św. Stanisława Szczepanowskiego, Zabrska

KAPLICA:

 • w domu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej (ul. Jagiellońska 25)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1925 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne (Liceum, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa), Szkoła Społeczna nr 1 (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa), Szkoła Podstawowa nr 36, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Niepubliczne ?Irysek?

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o. Barnaba (Kazimierz) Pecia OFM (1985?1994)
 2. o. Zenon Kijaczko OFM (1994?1997)
 3. o. Emanuel (Krzysztof) Żak OFM (1997?2006)
 4. o. Seweryn (Jan) Masarczyk OFM (2006?2012)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o. Salezy (Jarosław) Szuper OFM ? 1998,
 2. o. Florian (Marek) Malcherczyk OFM ? 2006

Z DZIEJÓW PARAFII:

Ojcowie franciszkanie założyli w Gliwicach klasztor przy kościele pw. Świętego Krzyża w 1612 roku (dziś rezydują tam ojcowie redemptoryści). Kres ich pracy położyła sekularyzacja w 1810 roku. Na początku XX wieku podjęto działania       w sprawie ponownego powrotu franciszkanów do Gliwic, jednak bezskutecznie. W 1921 roku oddano dawny klasztor redemptorystom. W 1923 roku ks. prałat Józef Jagło, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, poprosił franciszkanów, aby osiedlili się na terenie jego parafii i pomogli w duszpasterstwie. Przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Hutniczej zakupiono  posiadłość  ze  starymi  zabudowaniami. W tym samym roku zaadaptowano budynek mieszkalny na prowizoryczny klasztor, a z porestauracyjnej sali urządzono kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie dobudowano prezbiterium, dwie zakrystie, kaplicę (do słuchania spowiedzi) oraz przedsionek. Kościół benedykował o. Kazimierz Krajczyk ? wikariusz franciszkańskiej prowincji pw. św. Jadwigi ? 4 października 1924 roku. Gliwiccy franciszkanie świętowali odtąd uroczystość odpustową Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz uroczystość św. Franciszka z Asyżu, patrona zakonu i dnia dedykacji kaplicy. 15 marca 1925 roku kardynał Adolf Bertram ustanowił przy kościele kurację Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wcześniej parafia macierzysta św. Apostołów Piotra i Pawła 22 grudnia 1924 roku podpisała z franciszkanami dwustronne porozumienie regulujące wzajemne stosunki, które obie strony ratyfikowały 22 stycznia 1925 roku. Nowy okręg duszpasterski obejmował północno-wschodnie  tereny dawnej parafii.

Po wojnie, na mocy zarządzenia Administratora Apostolskiego Śląska Opolskiego, kuracja bez formalnego dekretu zaczęła używać  tytułu  parafii.  Od  stycznia  1946 roku funkcjonował na  terenie  parafii,  przy  obecnej  ul.  Jagiellońskiej  19 (w byłym zborze ewangelickim), rektorat pw. św. Jacka, prowadzony przez księży pallotynów z Warszawy, którym zlecono prowadzenie duszpasterstwa akademic- kiego na terenie miasta Gliwice. Rektorem kościoła i duszpasterzem akademickim został ks. Władysław Baumgart  SAC. 24  czerwca  1948  roku  księża  pallotyni, z przyczyn niezależnych od Kościoła, musieli opuścić Gliwice.

W latach 80. ubiegłego wieku powzięto starania dotyczące budowy nowego kościoła parafialnego. W 1986 roku otrzymano stosowne pozwolenia. Kamień węgielny pod przyszłe zabudowania położył o. Hilary Mamorski. Prace rozpoczęto od  budowy  nowego  klasztoru  w  1987  roku.  Zakonnicy  zamieszkali  w  nim w  1992  roku.  W  1988  roku  poświęcono  plac  pod  budowę  nowego  kościoła i dokonano rozbiórki starego klasztoru. Autorem projektu kościoła jest architekt Jerzy Witeczek, a obliczenia  konstrukcyjne  wykonał  inżynier  Witold  Doryk.  Na kierownika budowy wybrano Krzysztofa Sawickiego. Budowę nowego kościoła prowadzono etapami: w latach 1989?1992 wykonano fundamenty  kościoła,  do  1995 roku ściany, a w 1996 roku zadaszenie. W 1999 roku rozebrano prezbiterium starego kościoła, czego wymagały plany budowy. Projekt wnętrza zlecono znanemu gliwickiemu  artyście  rzeźbiarzowi  Stanisławowi  Słodowemu.  Pierwszą  Mszę  św.  w nowym kościele sprawował biskup Gerard Kusz 22 października 2008 roku. Uroczyste poświęcenie nowego kościoła miało miejsce 21 czerwca 2009 roku. Aktu poświęcenia dokonał biskup Gerard Kusz, z udziałem biskupa Stanisława Dowlaszewicza OFMConv,  biskupa  pomocniczego  diecezji  Santa  Cruz  de  la  Sierra w Boliwii. Uroczystość ta wpisała się w  obchody  800-lecia  Zakonu  Braci  Mniejszych.  W  sierpniu  2009  roku  rozebrano  pozostałą  część  starego  kościoła,    a w 2016 roku uporządkowano i ogrodzono plac kościelny.