DANA KONTAKTOWE

44-103 Gliwice-Sośnica, ul. ks. Stabika 9
tel./fax 32 237 07 15
nmpww_sosnica@kuria.gliwice.pl
www.nmpww.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Piotr Grzegorzewicz

WIKARIUSZE:

 • Adrian Pietrzyk
 • ks. Mateusz Kotowicz

REZYDENT:

 • ks. Marcin Paś

INNI KSIĘŻA:

 • ks. Piotr Grzegorzewicz

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej ? ABMV
44-103 Gliwice-Sośnica, ul. Odrowążów 124
tel. 32 332 06 32 do 34; fax 32 332 06 39

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

6.10.1929

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

24 maja (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

9 lipca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 16.00
? w czasie letnim: (18.00), 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
? w środy: 7.00,  17.00
? III sobota miesiąca: 17.00 ? Msza św. w języku niemieckim

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

9 147, liczba wiernych: 8 300

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Bema, Beskidzka, Bieszczadzka, Bracka, Chodźki, Cmentarna, Drzymały, Gankowa, Głogowska, Goduli, Gromadzka, Karpacka, Kasprowicza (za wyjątkiem nr 41, 44 i 44a), ks. Korczoka, Limanowskiego, Na Filarze, Nadbrzeżna, Nie- durnego, Odrowążów, Poznańska, Pusta, Reja, Reymonta, Sikorskiego, Skarbnika, Sołtysia, ks. Stabika, Staszica, Sudecka, Szczęść Boże, Sztygarska, Szybowa, Tatrzańska, Wawelska, Węglowa, Wielicka (za wyjątkiem nr 48, 50 i 52), Zawodna,  Związkowa

KAPLICA:

Matki Bożej Różańcowej w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej (ul. Odrowążów 124)

KSIĘGI PARAFIALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1911 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. Cmentarnej

SZKOŁY:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych (Technikum nr 8, Liceum Profilowane nr 8, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7), Szkoła Podstawowa nr 21

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Brunon Ploch (1989?2005)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o. Piotr Świerczok CSsR ? 1993,
 2. ks. Andrzej Wandzel ? 1993,
 3. ks. Adam Kamizela SAC ? 1994,
 4. ks. Andrzej Pyttlik ? 1997,
 5. ks. Tomasz Rafalak ? 1997,
 6. ks. Andrzej Śliwka SAC ? 1999,
 7. ks. Andrzej Boryc ? 2000,
 8. ks. Grzegorz Ciuła ? 2002,
 9. ks. Marcin Kazanowski ? 2002,
 10. ks. Damian Cisło ? 2008,
 11. ks. Grzegorz Lepiorz ? 2009,
 12. ks. Leszek Lepiorz ? 2009,
 13. o. Waldemar Los SJ ? 2009,
 14. ks. Sebastian Wiśniewski ? 2011,
 15. o. Jonasz (Damian) Sowiński OSPPE ? 2015

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. M. Katarzyna Kobylińska ABMV (służebniczka śląska) ? 2000,
 2. s. Katarzyna Ostalecka

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
w kościele obok ołtarza:

 1. ks. Amand Ballon (? 11.12.1928)
 2. ks. Antoni Korczok (? 5.02.1941)

na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Jerzy Jonienc  (?  2.08.1989)
 2. ks. Marian Milanik (?  5.12.1990)
 3. o. Jerzy Szyszko MI (? 15.05.1963)
 4. ks. Brunon Ploch (? 17.12.2005)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Znaczny wzrost liczby mieszkańców Sośnicy w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku uzasadniał coraz bardziej potrzebę posiadania własnego kościoła. Starania te podjął w 1907 roku proboszcz macierzystej parafii św. Andrzeja w Zabrzu ? ks. Henryk Neumann, który zakupił teren pod budowę kościoła. Z powodu trudnej sytuacji finansowej zdecydowano się na postawienie tymczasowego kościoła. Jego budowę sfinansowali  sami  mieszkańcy  razem  z  wójtem  gminy  Adolfem  Wermundem.

5 lutego 1911 roku rozpoczęto prace budowlane wg projektu architekta Sliwki      z Zabrza. Pracami kierował mistrz budowlany Fronia. Kościół pod wezwaniem Serca Pana Jezusa, zbudowany w technice muru pruskiego, poświęcił 17 lipca 1911 roku ks. proboszcz Fedor Rosenberger. W tym samym roku przy kościele ustanowiono lokalię i wkrótce samodzielną parafię.

Pod koniec lat  20.  ubiegłego  wieku  liczba  parafian  przekroczyła  10  tysięcy.  W 1924 roku rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na dzieło budowy kościoła i plebanii,    a 3 czerwca 1928 roku rozpoczęto prace budowlane wg projektu opracowanego przez rządowego doradcę budowlanego dr Klugego z Gliwic. Robotami kierował mistrz budowlany Koban, a ze strony parafii pracami kierował ks. proboszcz Amand Ballon. Dzieło budowy wsparło wydatnie miasto Gliwice, do którego 1 stycznia 1928 roku przyłączono Sośnicę. W grudniu 1928 roku zmarł  ks.  proboszcz  Ballon. Kolejnym proboszczem, a  jednocześnie  budowniczym  kościoła,  został  ks. dr Antoni Korczok. Poświęcenie nowego kościoła przez biskupa Walentina Wojciecha miało miejsce 6 października 1929 roku. Świątynia i parafia otrzymała wezwanie  Najświętszej  Maryi  Panny  Wspomożenie  Wiernych.  Stary  kościół rozebrano, a zabytkowy ołtarz ofiarowano w 1931 roku dla budującego się kościoła pw. św. Antoniego w Zabrzu. W 25. rocznicę ustanowienia parafii (1936 rok) poświęcono mozaikę w prezbiterium kościoła oraz zbudowano nowe probostwo.

5 lutego 1941 roku zginął śmiercią męczeńską w Dachau ks. proboszcz Antoni Korczok  ?  męczennik  II  wojny  światowej,  który  zyskał  przydomek  jałmużnika i opiekuna ubogich.

Rok po wybudowaniu, w 1988 roku, nowego domu  katechetycznego  rozebrano  starą plebanię, w której do tej pory prowadzono katechizację. W 1992 roku gruntownie zmodernizowano wnętrze kościoła. W 1998 roku rozpoczęto prace związane z budową kościoła pw. św. Jacka w Sośnicy, a w 2003  roku  nastąpił  podział parafii.