Gliwice, Świętego Michała Archanioła (Dekanat Gliwice)

DANE KONTAKTOWE

44-100 Gliwice, ul. B. Krzywoustego 1
tel. 32 231 11 67, 572 905 642
sma_gliwice@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Henryk Gerlic, dr teologii, ust. 27.08.1988

WIKARIUSZ:

  • ks. Jarosław Steczkowski, mgr teologii, ust. 1.09.2015

INNI KSIĘŻA:

  1. ks. Rudolf Badura, mgr teologii
  2. ks. Bernard Koj, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr teologii, kapelan Jego Świątobliwości
  3. ks. Wojciech Michalczuk, mgr teologii
  4. ks. Artur Ochmann, mgr teologii
  5. ks. Sebastian Wiśniewski, mgr teologii

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – ABMV
44-101 Gliwice, ul. Łużycka 1,
tel. 32 230 71 42

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

2.02.1932

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

ostatnia niedziela września

WIECZYSTA ADORACJA:

5 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
(18.00), 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 18.00, 20.00 (akademicka)
w dni powszednie:
we wtorki, czwartki i soboty: 8.00, 18.00 (w czasie wakacyjnym – 19.00)
w środy i piątki: 18.00 (w czasie wakacyjnym – 19.00)
od poniedziałku do czwartku: 19.30 (akademicka – za wyjątkiem wakacji)
w I piątek miesiąca: 9.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

4 943, liczba wiernych: 3 393

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Akademicka, Banacha, Bojkowska, Bolesława Krzywoustego, Gwarków, Jasna, Kaszubska, Kochanowskiego 35 (Dom Asystenta) i 37 (Dom Akademicki – Solaris), Kopalniana, Kujawska 1–12a, Łużycka od nr 6, M. Curie-Skłodowskiej, Pszczyńska 49–159 i 48–128, Ratowników Górniczych

KAPLICE:

  1. św. Matki Teresy z Kalkuty w Zakładzie Opieki (ul. Pszczyńska 100)
  2. św. Alberta Wielkiego w Kurii Diecezjalnej (ul. Łużycka 1)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i zgonów od 1936 roku, ślubów od 1937 roku

SZKOŁY:

Zespół Szkół „Filomata” (Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum), Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Adrian Kaszowski – 2007

Z DZIEJÓW PARAFII:

Od 1932 roku na terenie dzisiejszej parafii odprawiano nabożeństwa w prowizo- rycznej kaplicy, w bliskim sąsiedztwie lotniska przy dzisiejszej ul. Lotników (obok rampy kolejowej Montochemu). 8 czerwca 1936 roku została wydzielona z terenu parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach lokalia św. Michała Archanioła. Pierwszym proboszczem (lokalistą) był ks. Jan Gonszczyk. Po długich staraniach zakupiono parcelę budowlaną i przygotowano plany budowy dużego kościoła przy ul. Liliowej.  Planom  tym  przeszkodziła  II  wojna  światowa.  Magistrat  miejski  5 października 1939 roku wypowiedział umowę dotyczącą najmu tymczasowej kaplicy. W tym też miesiącu przeniesiono sprawowanie nabożeństw do kaplicy  św. Małgorzaty przy ul. Pszczyńskiej 78. 26 stycznia 1945 roku kaplica ta została spalona, a nabożeństwa parafialne przeniesiono do kaplicy konwiktu biskupiego „Albertinum” przy ul. Łużyckiej 1.

Pierwszy gliwicki konwikt pw. św. Józefa  zbudowano  w  1903  roku  (dzisiejszy ZSO nr 1 przy ul. Kozielskiej 1A). Mieszkali w nim uczniowie gimnazjum znajdującego się w budynku zsekularyzowanego w 1810 roku franciszkańskiego klasztoru  pw.  Świętego  Krzyża   (obecny   klasztor   ojców   redemptorystów). Po przeniesieniu gimnazjum do nowej siedziby zaistniała również potrzeba wybudowania nowego konwiktu. Władze kościelne uzyskały teren pod jego budowę w bezpośrednim sąsiedztwie nowego gimnazjum, w zamian za prze- kazanie miastu budynku starego konwiktu. W 1930 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny, a budowę nowego konwiktu ukończono pod koniec 1931 roku. 2 lutego 1932 roku kardynał Adolf Bertram poświęcił budynek, nadając mu, ku czci św. Alberta Wielkiego, nazwę „Albertinum”. Jesienią 1940 roku działalność konwiktu została przerwana, a budynek zarekwirowany dla przesiedleńców z Besarabii.    W celu uratowania przynajmniej kaplicy kardynał  Bertram  ustanowił  kurację pw. św. Alberta. To właśnie w 1945 roku w tej kaplicy wierni obu kuracji zaczęli wspólnie uczestniczyć w nabożeństwach. W latach 1948–1949 duszpasterstwo przy kościele prowadzili ojcowie dominikanie. 15 sierpnia 1949 roku administrator apostolski, ks. Bolesław Kominek, powołał do życia Niższe Seminarium Duchowne pw. bł. Czesława. Pod koniec lat 50., w okresie rosnących szykan wobec katolickich instytucji kościelnych, władze terenowe coraz bardziej ograniczały funkcjonowanie seminarium. 21 sierpnia 1963 roku siłą zagrabiono budynek, w którym urządzono Studium Wojskowe Politechniki Śląskiej.

Kaplica seminaryjna funkcjonowała jako kościół dla parafii św. Michała Archanioła (pomijając niejako patronat św. Alberta). W 1956 roku kaplica otrzymała nową polichromię, uzupełnioną malowidłami prof. L. Konaszewskiego. W 1994 roku kościół otrzymał nowy wystrój prezbiterium według projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Słodowego z Gliwic. 28 maja 2012 roku biskup Jan Wieczorek pobłogosławił nową mozaikę w prezbiterium, autorstwa Szymona Prandziocha    z ASP w Katowicach. Kościół pełni również rolę gliwickiego kościoła akademickiego.

Decyzją Komisji Majątkowej w Warszawie, 11  grudnia  1990  roku  zwrócono budynek dawnego Niższego Seminarium Duchownego. Politechnika przekazała budynek w dwóch etapach: 30 czerwca 1991 roku i 30 czerwca 1993 roku. 4 maja 1993 roku przystąpiono do kapitalnego remontu obiektu, który od 28 czerwca 1996 roku    pełni    funkcję    gmachu    Kurii    Diecezjalnej,    Studium    Muzyki    Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej. W części kurialnej znajduje się kaplica poświęcona, zgodnie z tradycją, św. Albertowi Wielkiemu.