DANE KONTAKTOWE

44-100 Gliwice, ul. B. Krzywoustego 1
tel. 32 231 11 67, 572 905 642
sma_gliwice@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Henryk Gerlic, dr teologii, ust. 27.08.1988

WIKARIUSZ:

REZYDENT:

 1. ks. Jarosław Steczkowski -kapelanem Zespołu Szkół Katolickich Fundacji ?Szkoła z charakterem?  im. Edyty Stein w Gliwicach

INNI KSIĘŻA:

 1. ks. Rudolf Badura, mgr teologii
 2. ks. Bernard Koj, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr teologii, kapelan Jego Świątobliwości
 3. ks. Wojciech Michalczuk, mgr teologii
 4. ks. Artur Ochmann, mgr teologii
 5. ks. Sebastian Wiśniewski, mgr teologii
 6. ks. Adam Kozak

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej ? ABMV
44-101 Gliwice, ul. Łużycka 1,
tel. 32 230 71 42

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

2.02.1932

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

ostatnia niedziela września

WIECZYSTA ADORACJA:

5 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
(18.00), 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 18.00, 20.00 (akademicka)
w dni powszednie:
we wtorki, czwartki i soboty: 8.00, 18.00 (w czasie wakacyjnym ? 19.00)
w środy i piątki: 18.00 (w czasie wakacyjnym ? 19.00)
od poniedziałku do czwartku: 19.30 (akademicka ? za wyjątkiem wakacji)
w I piątek miesiąca: 9.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

4 943, liczba wiernych: 3 393

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Akademicka, Banacha, Bojkowska, Bolesława Krzywoustego, Gwarków, Jasna, Kaszubska, Kochanowskiego 35 (Dom Asystenta) i 37 (Dom Akademicki ? Solaris), Kopalniana, Kujawska 1?12a, Łużycka od nr 6, M. Curie-Skłodowskiej, Pszczyńska 49?159 i 48?128, Ratowników Górniczych

KAPLICE:

 1. św. Matki Teresy z Kalkuty w Zakładzie Opieki (ul. Pszczyńska 100)
 2. św. Alberta Wielkiego w Kurii Diecezjalnej (ul. Łużycka 1)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i zgonów od 1936 roku, ślubów od 1937 roku

SZKOŁY:

Zespół Szkół ?Filomata? (Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum), Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks. Adrian Kaszowski ? 2007

Z DZIEJÓW PARAFII:

Od 1932 roku na terenie dzisiejszej parafii odprawiano nabożeństwa w prowizo- rycznej kaplicy, w bliskim sąsiedztwie lotniska przy dzisiejszej ul. Lotników (obok rampy kolejowej Montochemu). 8 czerwca 1936 roku została wydzielona z terenu parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach lokalia św. Michała Archanioła. Pierwszym proboszczem (lokalistą) był ks. Jan Gonszczyk. Po długich staraniach zakupiono parcelę budowlaną i przygotowano plany budowy dużego kościoła przy ul. Liliowej.  Planom  tym  przeszkodziła  II  wojna  światowa.  Magistrat  miejski  5 października 1939 roku wypowiedział umowę dotyczącą najmu tymczasowej kaplicy. W tym też miesiącu przeniesiono sprawowanie nabożeństw do kaplicy  św. Małgorzaty przy ul. Pszczyńskiej 78. 26 stycznia 1945 roku kaplica ta została spalona, a nabożeństwa parafialne przeniesiono do kaplicy konwiktu biskupiego ?Albertinum? przy ul. Łużyckiej 1.

Pierwszy gliwicki konwikt pw. św. Józefa  zbudowano  w  1903  roku  (dzisiejszy ZSO nr 1 przy ul. Kozielskiej 1A). Mieszkali w nim uczniowie gimnazjum znajdującego się w budynku zsekularyzowanego w 1810 roku franciszkańskiego klasztoru  pw.  Świętego  Krzyża   (obecny   klasztor   ojców   redemptorystów). Po przeniesieniu gimnazjum do nowej siedziby zaistniała również potrzeba wybudowania nowego konwiktu. Władze kościelne uzyskały teren pod jego budowę w bezpośrednim sąsiedztwie nowego gimnazjum, w zamian za prze- kazanie miastu budynku starego konwiktu. W 1930 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny, a budowę nowego konwiktu ukończono pod koniec 1931 roku. 2 lutego 1932 roku kardynał Adolf Bertram poświęcił budynek, nadając mu, ku czci św. Alberta Wielkiego, nazwę ?Albertinum?. Jesienią 1940 roku działalność konwiktu została przerwana, a budynek zarekwirowany dla przesiedleńców z Besarabii.    W celu uratowania przynajmniej kaplicy kardynał  Bertram  ustanowił  kurację pw. św. Alberta. To właśnie w 1945 roku w tej kaplicy wierni obu kuracji zaczęli wspólnie uczestniczyć w nabożeństwach. W latach 1948?1949 duszpasterstwo przy kościele prowadzili ojcowie dominikanie. 15 sierpnia 1949 roku administrator apostolski, ks. Bolesław Kominek, powołał do życia Niższe Seminarium Duchowne pw. bł. Czesława. Pod koniec lat 50., w okresie rosnących szykan wobec katolickich instytucji kościelnych, władze terenowe coraz bardziej ograniczały funkcjonowanie seminarium. 21 sierpnia 1963 roku siłą zagrabiono budynek, w którym urządzono Studium Wojskowe Politechniki Śląskiej.

Kaplica seminaryjna funkcjonowała jako kościół dla parafii św. Michała Archanioła (pomijając niejako patronat św. Alberta). W 1956 roku kaplica otrzymała nową polichromię, uzupełnioną malowidłami prof. L. Konaszewskiego. W 1994 roku kościół otrzymał nowy wystrój prezbiterium według projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Słodowego z Gliwic. 28 maja 2012 roku biskup Jan Wieczorek pobłogosławił nową mozaikę w prezbiterium, autorstwa Szymona Prandziocha    z ASP w Katowicach. Kościół pełni również rolę gliwickiego kościoła akademickiego.

Decyzją Komisji Majątkowej w Warszawie, 11  grudnia  1990  roku  zwrócono budynek dawnego Niższego Seminarium Duchownego. Politechnika przekazała budynek w dwóch etapach: 30 czerwca 1991 roku i 30 czerwca 1993 roku. 4 maja 1993 roku przystąpiono do kapitalnego remontu obiektu, który od 28 czerwca 1996 roku    pełni    funkcję    gmachu    Kurii    Diecezjalnej,    Studium    Muzyki    Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej. W części kurialnej znajduje się kaplica poświęcona, zgodnie z tradycją, św. Albertowi Wielkiemu.