DANE KONTAKTOWE

44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 5
tel. 32 230 89 45 ? kancelaria, proboszcz
tel. 32 230 89 47 ? księża wikariusze
sapip_gliwice@kuria.gliwice.pl
www.katedra.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Bernard Plucik, mgr-lic. teologii, dziekan honorowy, ust. 1.08.2010

WIKARIUSZE:

 1. ks. Łukasz Jacek, mgr teologii, ust. 1.09.2016
 2. ks. Paweł Kowalik, mgr teologii, ust. 1.09.2017
 3. Krzysztof Karkoszka
 4. ks. Piotr Paszko

INNI KSIĘŻA:

 1. ks. Konrad Kołodziej, mgr teologii, infułat, radca duchowny
 2. ks. Robert Chudoba, dr teologii
 3. ks. Grzegorz Gura, dr nauk prawnych, mgr teologii
 4. ks. Hubert Nalewaja, kapelan Jego Świątobliwości

ZGROMADZENIA ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu św. Franciszka ? CSSF
44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 7,

tel. 32 307 72 41

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza ? SMCB
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 19,
tel. 32 231 47 75

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

16.05.1900

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

29 czerwca

WIECZYSTA ADORACJA:

13 listopada oraz codziennie w Kaplicy Adoracji

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.00, 8.45, 10.00, 11.15 (dla dzieci), 12.30, 17.00, 18.30
? w czasie wakacyjnym: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 19.00, 21.00
w dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30 (pogrzebowa), 8.00, 18.00 (Roraty 17.30)
? w czasie wakacyjnym: 6.30, 8.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

14 135, liczba wiernych: 10 000

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Przyjaźni 27, al. Sikornik 3, Arkońska, Bajana, Częstochowska, Drozdów, Dunikowskiego, Dworcowa (parzyste), Gorzołki, Górnych Wałów 1?27 (nieparzyste), Jagiellońska 1?3A, Jana Pawła II 1?11 (nieparzyste) oraz numery parzyste, Jaskółcza, Kłodnicka 10?16, Kochanowskiego (za wyjątkiem nr 35 ? Domu Asystenta i nr 37 ? Domu Akademickiego), Kokoszki, Konarskiego, Kosów, Kościuszki 1?11 i 2?6, Królowej Bony, Lutycka (nieparzyste), Łokietka, Łużycka 2?2c, Marzanki, Mikołowska, Mitręgi, Moniuszki, Nasyp, Nowy Świat 1?59, Opawska, Piramowicza, Piwna 2?6 (parzyste), Pszczyńska 1?35 i 2?44, Rybnicka 1?29 i 2?54, Skowrończa, Sobótki, Solskiego, Stalmacha, ks. Marcina Strzody, Wrocławska, Ziemowita, Ziębia, Zimnej Wody, Zygmunta Starego 1?45 (nieparzyste)

INNY KOŚCIÓŁ:

 • Świętej Trójcy ? kościół ormiański

KAPLICE:

 1. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Boromeuszek (ul. Zygmunta Starego 19)
 2. św. Klary w Domu Sióstr Felicjanek (ul. Jana Pawła II 7)
 3. Chrystusa Zmartwychwstałego w Szpitalu Wielospecjalistycznym (ul. Kościuszki 1)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1906 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 (ul. Zimnej Wody; Liceum Ogólnokształcące nr 1, Gimnazjum nr 14), Gimnazjum nr 1 (ul. Ziemowita), Szkoła Podstawowa nr 23 (ul. Sikornik), Szkoła Podstawowa nr 28 (ul. Strzody), Przedszkole Miejskie nr 20, Przedszkole Miejskie nr 21 (z oddziałami integracyjnymi), Przedszkole Miejskie nr 23

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. prałat Józef Jagło (1903?1941) i (1945?1949)
 2. ks. Edward Hampf (1941?1945) ? administrator
 3. ks. Jan Maruszczak (1949?1959)
 4. ks. prałat Feliks Świder (1959?1978)
 5. ks. infułat Konrad Kołodziej (1978?2010)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Jeremi Sojka ? 1994 (USA),
 2. ks. Marek Chmielniak SAC ? 1998,
 3. ks. Krzysztof Goc ? 2000,
 4. ks. Jakub Płonka ? 2010

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:

w katedrze obok ołtarza MB Częstochowskiej: prałat Józef Jagło (? 9.09.1949)
obok kaplicy pw. NSPJ w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Boromeuszek: ks. Paul Gotschalk

Z DZIEJÓW PARAFII:

Gwałtowny rozwój miasta pod koniec XIX wieku skłonił rajców miejskich do podjęcia starań o budowę w Gliwicach nowego kościoła. Zadanie to stało się możliwe po faktycznym ustaniu Kulturkampfu. Dokument kurii książęco-biskupiej we Wrocławiu, zezwalający na budowę drugiego kościoła w Gliwicach, wystawiono w 1890 roku.  W listopadzie 1892 roku miasto oddało pod budowę świątyni dawny konny plac targowy o wartości 40 tys. marek, a za odszkodowanie dalszych 60 tys. marek zrzekało się praw patronatu. Dalsze fundusze na budowę kościoła zapewniono z podatku kościelnego oraz z kredytu, jaki macierzysta parafia Wszystkich Świętych zaciągnęła na 40 lat (suma kosztów budowy wyniosła 493 tys. marek).

4 maja 1896 roku ks. proboszcz Paweł Buchali wbił pierwszy szpadel, a 23 listopada tego samego roku wmurował kamień węgielny pod kościół, według projektu prof. Hugo Heera z Wiednia. Kierownikiem budowy był budowniczy rejencyjny Robert Beck z Gliwic. Prace budowlane trwały 3,5 roku. Kościół w stylu neogotyckim zbudowano na planie krzyża łacińskiego o wymiarach 52 m (nawa główna) x 39 m (nawa poprzeczna). Posiada dwie niższe nawy boczne (o wysokości 10,5 m) i wyższą główną (19,5 m). Prezbiterium zostało zamknięte pięciobocznie, a z obejścia wokół zostały wyprowadzone przejścia do bocznych kaplic i zakrystii. Nad całą budowlą dominuje wieża, która wraz z krzyżem mierzy 75,5 m wysokości. Mury kościoła zostały oblicowane cegłą klinkierową i glazurowaną, pochodzącą z Ligoty Zabrskiej. Ołtarze wykonały: Zakład Sztuki Kościelnej Carla Buhla z Wrocławia oraz Zakład Artystyczny Mayera z Monachium. Obrazy ołtarzowe wykonał Julian Waldowski. Kościół pobłogosławił 8 listopada 1899 roku ks. Paweł Buchali. Uroczyste poświęcenie, dokonane przez kardynała Georga Koppa, miało miejsce 16 maja 1900 roku. Nowy kościół był początkowo kościołem filialnym, a wikary macierzystej parafii, ks. Józef Jagło (zm. 9 września 1949 roku), został jego pierwszym lokalistą. W 1906 roku zaczęto prowadzić księgi metrykalne. 15 stycznia 1908 roku kardynał Georg Kopp erygował nową parafię. W 1913 roku podpisano z macierzystą parafią ostateczny podział kapitałów i wzajemnych zobowiązań. Ze względu na spłacany kredyt, księża zamieszkali w podarowanej przez rodzinę kupiecką z Gliwic kamienicy. Później parafia zakupiła  nieruchomość.

Z parafii wyodrębniły się następujące samodzielne wspólnoty parafialne: Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Józefa, św. Michała Archanioła oraz Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a także część parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II ustanowił diecezję gliwicką, a parafialny kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła podniósł do godności kościoła katedralnego. W 1995 roku architekci: Piotr Fischer i Henryk Nawratek z Gliwic opracowali projekt przebudowy salki katechetycznej na kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu. W piątą rocznicę ustanowienia diecezji kaplicę poświęcił biskup Jan Wieczorek. Na pamiątkę wizyty Ojca Świętego  Jana Pawła II w Gliwicach (17 czerwca 1999 roku) w prezbiterium ustawiono: ołtarz papieski (konsekrowany przez biskupa Jana Wieczorka 17 czerwca 2000 roku), ambonkę, tron papieski, krzyż procesyjny i świeczniki, a na ścianie ? tablicę upamiętniającą historyczne wydarzenie, autorstwa Zygmunta Brachmańskiego, artysty z Katowic. W sierpniu 2001 roku rozpoczęto budowę Centrum Edukacyjnego Jana Pawła II według projektu opracowanego przez architekta Mariana Polaka. Uroczystość poświęcenia i otwarcia budynku miała miejsce 9  października  2003 roku. W dziesiątą rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Gliwic na placu katedralnym ustawiono pomnik autorstwa gliwickiego rzeźbiarza Stanisława Słodowego, nawiązujący do słynnego zawołania Papieża: ?Niech zstąpi Duch Twój      i odnowi oblicze ziemi…?, przedstawiający Ducha Świętego ? gołębicę dotykającą ziemi  gliwickiej.

W bliskim sąsiedztwie kościoła znajduje się kościół  pw.  Trójcy  Świętej.  W  1409  roku drewniany kościół razem ze szpitalem ufundował Michał Pillcator, starosta na zamku gliwickim. W 1813 roku  kościół  i  szpital  zniszczył  pożar.  Obecny,  murowany kościół w stylu klasycystycznym pochodzi z lat 1836?1838. W czasie Kulturkampfu  miasto  przekazało  kościół  starokatolikom,  którzy  zarządzali  nim     w latach 1872?1922 i 1941?1945. Od 1945 roku świątynia jest miejscem kultu katolików obrządku ormiańskiego. 1 grudnia 2009 roku, na mocy dekretu ordynariusza wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce, arcybiskupa Kazimierza Nycza,   powstała   parafia   ormiańskokatolicka,   zrzeszająca   wszystkich   wiernych z  południowej  części  Polski.