DANE KONTAKTOWE

44-100 Gliwice, ul. Kościelna 4
tel. 32 230 83 48
ws_gliwice@kuria.gliwice.pl 
parafia@wszystkichswietych.org
www.wszystkichswietych.org

PROBOSZCZ:

 • ks. Bernard Frank, dziekan honorowy

INNI KSIĘŻA:

 1. ks. Kazimierz Wolsza, prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, mgr teologii
 2. ks. Paweł Bubalik, emeryt, kapłan archidiecezji katowickiej
 3. ks. Ryszard Kręciproch, dr teologii, radca duchowny, dziekan honorowy, emeryt, kapłan diecezji opolskiej

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA:

ok. 1507 rok

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

Uroczystość Wszystkich Świętych

WIECZYSTA ADORACJA:

5 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 19.00
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

8 100, liczba wiernych: 7 500

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Dworcowa 17?51, al. Korfantego, al. Przyjaźni, Bankowa, Barlickiego, Basztowa, Bednarska, Berbeckiego, Białej Bramy, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bytomska, Chopina,  Chudoby,  Dolnych  Wałów,  Dubois,  Fredry,  Górnych  Wałów  2?52    i 29?37, Grodowa, Gruszczyńskiego, Kaczyniec, Kazimierza Wielkiego, Kłodnicka  2, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki 12?30, Krótka, Krupnicza,  Lelewela,  Lompy, Matejki, Młyńska 1?12, Na Piasku, Okopowa, Piwna 1?17 (nieparzyste), pl. Inwalidów, pl. Piastów 6?9, pl. Piłsudskiego, pl. Rzeźniczy, pl. Wszystkich Świętych, Plebańska, Pod Murami, Raciborska, Rynek, Sienkiewicza, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Tkacka, Wieczorka 11?21, Wodna, Wybrzeże Armii Krajowej, Wybrzeże Wojska Polskiego, Wysoka, ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Zawiszy Czarnego, Zwycięstwa, Zygmunta Starego 2?18

INNY  KOŚCIÓŁ

pw. św. Barbary ? kościół garnizonowy (ul. Św. Barbary 2)

KAPLICE:

 1. MB Nieustającej Pomocy w Instytucie Onkologii (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15)
 2. MB Uzdrowienia Chorych w Instytucie Onkologii (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15)
 3. św. Jadwigi (ul. Kościelna 6)
 4. św. Rafała Kalinowskiego w Szpitalu Wojskowym (ul. Zygmunta Starego 20)
 5. w Areszcie Śledczym w Gliwicach (ul. Wieczorka 10)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1596 roku, ślubów od 1642 roku i zgonów od 1701 roku oraz księgę chrztów, ślubów i zgonów Gminy Wojskowej od 1835 do 1868 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 (Liceum Ogólnokształcące nr 5, Gimnazjum nr 15), Zespół Szkół ? Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (Liceum Profilowane dla Dorosłych), Liceum Plastyczne, Przedszkole nr 40, Przedszkole Niepubliczne ?Stokrotka? (Centrum Doskonałości Małego Człowieka)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Krzysztof Dudziński ? 1994,
 2. o. Wojciech Ożóg OP ? 1995

Z DZIEJÓW PARAFII:

Początki pierwszej gliwickiej parafii sięgają czasów lokacji miasta, a więc trzeciej ćwierci XIII wieku, chociaż przyjmuje się domniemaną datę lokacji miasta i kościoła na 1250 rok. Pierwsze pisane wzmianki o parafii pochodzą z lat 1279 i 1286.       W 1470 roku książę Jan z Oświęcimia podarował parafii dom na wikarówkę, zwaną

?Jeruzalem?, który znajdował się w tym samym miejscu, co obecna wikarówka. Przy kościele funkcjonowała szkoła, należąca do ważniejszych ośrodków kształcenia na Górnym Śląsku. Do parafii, oprócz miasta Gliwice, należały jeszcze miejscowości: Trynek, Ligota, Wójtowa Wieś i Ostropa. Pierwotnie budynek plebanii znajdował się przy dzisiejszej ul. Plebańskiej.  Obecną  plebanię,  dawną  kamienicę  barona  Welczka z Łabęd, podarowano parafii w 1781 roku.

Kościół do początku XX wieku stanowił dla gliwiczan centralne miejsce wszystkich wydarzeń i ceremonii. Przed 1486 rokiem założono przy kościele bractwo Bożego Ciała, dla którego specjalne statuty i odpusty zatwierdził papież Leon X 17 kwietnia 1517 roku. Miasto w sposób szczególny zawierzyło się opiece Matki Najświętszej. We wrześniu 1627 roku po raz pierwszy z kościoła wyruszyła pielgrzymka dziękczynna na Jasną Górę za uratowanie miasta przed dwukrotnym oblężeniem wojsk protestanckich hrabiego Mansfelda. W czasach pruskich w 1786 roku gliwiczanie po raz pierwszy zastępczo odbyli pielgrzymkę na Górę Świętej Anny. Zarówno tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę (latem 2016 roku miała miejsce diecezjalna piesza pielgrzymka, w tym 370. ślubowana), jak i bracka (w 2009 roku biskup Jan Wieczorek ustanowił Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej) są nadal  kontynuowane.  5  września  1926  roku  kardynał  Bertram,       z okazji 300. rocznicy zawierzenia Maryi miasta, sprawował na gliwickim rynku uroczystą  Mszę św.

Kościół Wszystkich Świętych wzniesiono pierwotnie z drewna, kolejny zaś z cegły, detale architektoniczne wykonując z piaskowca. Obecna, późnośredniowieczna świątynia z trzeciej ćwierci XV wieku, uzyskała postać trójnawowej, czteroprzęsłowej hali z wąskim, dwuprzęsłowym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Na portalu południowym, w przyziemiu wieży wykuto prawdopodobnie rok zakończenia przebudowy kościoła: 1504. Kościół stanowi jeden z najlepszych śląskich przykładów popularnego na ziemiach czeskich późnośredniowiecznego typu halowej świątyni. Wnętrze kościoła, a także dach     i wieża, padały kilkakrotnie ofiarą pożarów, stąd niejednokrotnie zmieniały swój wygląd. Znaczniejsze przebudowy, szczególnie dachu i wieży kościoła, przeprowadzono w 1560 roku oraz po pożarach w 1601 i 1711 roku. W latach 1929?1942 ówczesny proboszcz i dziekan, ks. Edward Sobek, przeprowadził największy i najgruntowniejszy w dziejach parafii remont kościoła. Autorami przebudowy byli architekci: Golenia, Schützer, Güldenpfennig i Reck. Obecny, modernistyczny kształt wieży jest dziełem rzeźbiarza Roberta Bednorza. Na szczycie wieży miała znajdować się figura Maryi w kręgu paciorków różańca (wg projektu Hannesa Breitenbacha). Zrealizowaniu tego dzieła przeszkodziła II wojna światowa. Obecny krzyż, z inicjatywy ks. proboszcza Jana Szymały, umieszczono latem 1950 roku z okazji parafialnych obchodów 700-lecia miasta. 750. rocznicę parafii Wszystkich Świętych świętowano 27 sierpnia 2000 roku.