DANE KONTAKTOWE

42-284 Herby, ul. Katowicka 1
tel. 34 357 42 66
nspj_herby@kuria.gliwice.pl
www.parafiaherby.pl

ADMINISTRATOR:

  • ks. Marek Niewiadomski

WIKARIUSZ:

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

20.06.1993

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

WIECZYSTA ADORACJA:

8 marca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00, 16.00
w lipcu i sierpniu: 7.30, 9.30, 16.00
w dni powszednie: 8.00, 18.00 (od października do Niedzieli Palmowej: 17.00) w wakacje i ferie:
we wtorki i czwartki: 8.00
w pozostałe dni: 18.00 (od października do Niedzieli Palmowej: 17.00)

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 250, liczba wiernych: 2 050

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

1 Maja, Asnyka, Dworcowa, Głowackiego, Katowicka, Kilińskiego, Kocha- nowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Leśna, Lubliniecka, Mickiewicza, Nowa, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Powstańców, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Wieczorka, Wojska Polskiego, Zielona, Żeromskiego

KAPLICA:

  • św. Maksymiliana Kolbego w Zakładzie Karnym w Herbach

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1961 roku

CMENTARZ:

komunalny  przy  ul. Ogrodowej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Placówek Oświatowych (Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Podstawowa Specjalna)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. Andrzej Pluta (1991?1994)

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

  • s. Bonfilia (Joanna) Leś SMCB (boromeuszka) ? 2000

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu:

  • ks.Piotr Jasiok (? 28.06.1994) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Herby były niewielką miejscowością graniczną, powstałą pomiędzy dawnym  zaborem pruskim i rosyjskim. Część miejscowości, nazywana Herby Polskie (Herby Stare ? tak jak dawna stacja kolejowa), należała do parafii w Blachowni (obecnie archidiecezja częstochowska), a druga część, zwana Herby Śląskie (Herby Nowe), należała do parafii w Kochanowicach, później zaś  do  parafii  w  Olszynie.  Pierwszymi budynkami nadgranicznymi były: drewniana gospoda z 1866 roku oraz budynki celne powstałe po pruskiej stronie w 1887 roku. W 1913 roku w Herbach Śląskich wystawiono pomnik upamiętniający 100-lecie Bitwy  Narodów  pod  Lipskiem, w 1925 roku przebudowano go na pomnik poświęcony Powstańcom Śląskim. W 1954 roku obie miejscowości połączono ze sobą. W latach 1958?1972 Herby posiadały status osiedla, a w 1973 roku nadano im status gminy.

W latach międzywojennych zaadaptowano na małą kaplicę i salkę katechetyczną niewielki dom przy obecnej ul. Lublinieckiej. W 1927 roku w części budynku przyległego do dworca kolejowego w Herbach Polskich powstała druga kaplica    z ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Na przełomie 1940 i 1941 roku kaplicę zamknięto, a ołtarz zdemontowano, przenosząc go na miejsce bocznego ołtarza w kościele św. Michała w Blachowni.

W listopadzie 1936 roku z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Hyli z Olszyny   oraz miejscowych kolejarzy i społeczników zawiązał się w Herbach Komitet Budowy Kościoła. Pod koniec 1937 roku  na  terenie  położonym  obok  dworca PKP Herby Śląskie rozpoczęto budowę obecnej świątyni wg projektu architekta Karola Przybyły z Katowic. Budowę w stanie surowym ukończono przed wybuchem II wojny światowej. Dekretem wikariusza generalnego diecezji katowickiej z 17 września 1942 roku kapelanem w Herbach został mianowany Jerzy Joniec OMI. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pobłogosławił 23 maja 1943 roku wikariusz generalny z Katowic ? ks. prałat Franz Wosnitza, a 1 czerwca tego samego roku wydał dekret ustanawiający Herby lokalią. Do 1945 roku opiekę duszpasterską sprawowali oblaci z Lublińca, którzy częściowo odnowili kościół po zniszczeniach wojennych. W czerwcu 1961 roku ustanowiono w Herbach samodzielnego duszpasterza ? ks. Bogusława Ochwała, który wybudował plebanię i zorganizował duszpasterstwo. Parafię erygowano 1 lutego 1976 roku, a jej pierwszym proboszczem został ks. Piotr Jasiok. Każdorazowy proboszcz parafii Herby Śląskie, mianowany przez biskupa katowickiego, otrzymywał równocześnie dekret od biskupa częstochowskiego, powierzający opiece duszpasterskiej wiernych z Herbów  Starych,  którzy  należeli  do  parafii w Blachowni. Od 25 marca 1992 roku, po nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce, obie części miejscowości stanowią parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach w diecezji gliwickiej. Uroczystość poświęcenia kościoła przez biskupa Jana Wieczorka miała miejsce 20 czerwca 1993 roku. W 2002 roku, po szczegółowej ekspertyzie budowlanej, skotwiono pęknięte ściany wieży kościoła. Zmieniono wówczas jej zwieńczenie sześciometrowym krzyżem, a także naprawiono konstrukcję dachu nawy kościoła, który pokryto miedzianą blachą.

W następnych latach wykonano nową elewację kościoła, zmieniono oświetlenie, a w latach 2008?2011 wymieniono okna na aluminiowe z witrażami. Całość zmiany wystroju dopełniły nowe ławki, dwa dębowe konfesjonały i elektroniczne organy. Dwóch  kapłanów  mieszkających  na  miejscu  obejmuje  troską  duszpasterską i katechetyczną parafię, miejscowy Zakład Karny oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.