DANE KONTAKTOWE

42-660 Kalety-Drutarnia, ul. Koszęcińska 26
tel. 34 357 77 56
mbf_drutarnia@kuria.gliwice.pl
www.brusiek.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Krzysztof Sędłak, mgr teologii, ust. 1.11.2014

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

13.10.1987

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: III niedziela października
 • w kościele filialnym: niedziela po 24 czerwca

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 13 lipca
 • w kościele filialnym: 29 sierpnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Drutarni: 7.30,  11.00
w Bruśku: 9.00
w dni powszednie: w Drutarni:
od poniedziałku do piątku: 17.00 (w czasie letnim: 18.00)
w soboty: 17.30 w Bruśku:
w  soboty: 16.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

620, liczba wiernych: 579

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Drutarnia; mieszkańców: 544, wiernych: 519
 • Brusiek ? 5 km; mieszkańców: 76, wiernych: 60

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Drutarnia: 3 Maja, Dolna, Kasprowicza, Koszęcińska, Kołłątaja,  Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Miłosza, Popiełuszki, Posterunek Kolejowy, Roździeńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej-Curie, Sportowa, Szymanowskiego, Szkolna, Wesoła
 • Brusiek: Bagienna, Kościelna, Koszęcińska, Polna, Przylasek, Rzeczna

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. św. Jana Chrzciciela w Bruśku

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1963 roku

CMENTARZ:

 • parafialny w Bruśku przy ul. Kościelnej

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Stanisław Chwila (1979?2004)
 2. ks. Marian Krawczyk (2004?2011) ? administrator
 3. ks. Krzysztof Sędłak (2011?2014) ? administrator

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks. Wacław Borek ? 1993

Z DZIEJÓW PARAFII:

Drutarnia i Brusiek to jedne z licznych osad dawnego  powiatu  lublinieckiego,  których mieszkańcy od wieków trudnili się hutnictwem. Pierwszymi kuźnikami, uchodzącymi za najlepszych w swym fachu, byli Bruśkowie, od których pochodzi nazwa najstarszej kuźnicy w okolicy. Z bruśkowskich przodków  wywodził  się  Walenty Roździeński, syn Jakuba Bruśka, który w dziele ?Officina Ferraria ? abo huta y warstat z kuźnicami szlachetnego dzieła żelaznego?, wydanym w  1612  roku,  opisał  nie  tylko  kunszt  sztuki  kuźniczej,  ale  również  krainę  swoich  przodków.     W XVII wieku właścicielem dóbr koszęcińskich został Fryderyk von Rauthen, który zintensyfikował  miejscowe  kuźnictwo.  Od  jednej  z  takich  kuźnic,  produkującej     w latach 20. XVII wieku drut, powstała nazwa miejscowości ? Drutarnia.

Obie miejscowości należały do rozległej parafii w Sadowie. Prawdopodobnie od XV wieku w Bruśku znajdował się drewniany kościółek filialny pw. św. Jana Chrzciciela. Obecny kościół został zbudowany przed 1670 rokiem, na co wskazują księgi zmarłych parafii w Sadowie. Odnotowano tam, że w latach 1675?1758 pod prezbiterium kościoła w Bruśku pochowano 10 zasłużonych dla tego kościoła osób. Wnętrze kościoła w 1693 roku ozdobił polichromią szablonową (dziś jedynie śladowo  zachowaną)  Wawrzyniec  Grochowski.  W  kościele  znajduje  się  ołtarz z obrazem św. Jana Chrzciciela z połowy XVIII wieku oraz drewniana chrzcielnica  z datami: 1400 i 1882, które zostały odrestaurowane w 2014 roku. W kościele znalazła także schronienie rzeźba z XVI wieku, przedstawiająca św. Annę Samotrzeć  (obecnie  w  Ośrodku  Formacyjno-Edukacyjnym  Diecezji  Gliwickiej   w Rudach), która prawdopodobnie została wyrzucona z rosyjskiego transportu wracającego z zachodu na wschód w 1945 roku. W latach 2009?2010 miał miejsce remont  konstrukcji kościoła.

Od czasu ustanowienia stacji duszpasterskiej, a w 1868 roku parafii w Koszęcinie, mieszkańcy Bruśka i Drutarni udawali się tamże na nabożeństwa. Sporadycznie sprawowano również nabożeństwa w kościele w Bruśku. W 1919 roku rozpoczęto starania, mające na celu ustanowienie samodzielnego duszpasterstwa. 23 lipca 1942 roku katowicki wikariusz generalny ustanowił przy kościele w Bruśku lokalię. Po wojnie sprawowanie nabożeństw ponownie przejęli duszpasterze z Koszęcina. 7 października 1958 roku w pobliskiej Drutarni, w zastępczym lokalu, utworzono samodzielną stację duszpasterską pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, do której przyłączono   miejscowość   Brusiek.   Lokal   dzierżawiono   od   Zofii   Urbańczyk, a pracom adaptacyjnym przewodził ks. proboszcz Jerzy Reginek. W 1971 roku kaplicę przeniesiono do domu J. Macioła. 18 grudnia 1977 roku biskup Herbert Bednorz erygował parafię św. Jana Chrzciciela w Bruśku. W maju 1982 roku parafia otrzymała zezwolenie na kompleksową budowę ośrodka  parafialnego.  Teren  pod budowę ofiarowali: Józef Ziora oraz Józef i Bernadeta Zawiejowie. Projekt kościoła  wykonali  Jacek  Niedźwiedzki  i  Jacek  Hajkowski  z  Czechowic-Dziedzic, a obliczenia konstrukcyjne ? Marian Krężel. Autorem wystroju wnętrza kościoła jest Gisbert Rzeźniczek z Opola. Budowie kościoła patronował ks. proboszcz Stanisław Chwila. 18 marca 1984 roku biskup Herbert Bednorz poświęcił teren pod  kościół.

Budowę kościoła prowadzono w latach 1984?1987. Aktu uroczystego poświęcenia kościoła dokonał 13 października 1987 roku biskup Janusz Zimniak  z  Katowic.  Biskup katowicki Damian Zimoń, dekretem z 25  marca  1988  roku,  zmienił  wezwanie  parafii   na   Matki   Boskiej   Fatimskiej,   jednocześnie   czyniąc   kościół   w Drutarni kościołem parafialnym. W tym samym  roku  oddano  do  użytku  nowy dom  katechetyczny.