DANE KONTAKTOWE

42-660 Kalety-Miotek, ul. Tarnogórska 125
tel. 34 357 81 27
sf_miotek@kuria.gliwice.pl
www.parafiamiotek.com

PROBOSZCZ:

 • ks.Antoni Swadźba, dziekan honorowy, ust. 16.01.1999

WIKARIUSZ:

 • ks. Marcin Rosa

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety
III Zakonu Regularnego Świętego Franciszka ? CEOF
42-660 Kalety-Miotek, ul. Tarnogórska 130,
tel. 34 357 82 53
s.elzbietanki.miotek@wp.pl

DATA POŚWIĘCENIA

 • kościoła parafialnego: 4.10.1928
 • kościoła filialnego w Dyrdach: 19.10.2013

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: II niedziela października
 • w kościele filialnym: IV niedziela października

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 15 czerwca
 • w kościele filialnym: 22 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Miotku: 7.30, 10.00, 17.00
? w Dyrdach: 11.30
w dni powszednie:
w poniedziałki i wtorki: 7.00, 17.00 w czasie letnim: 7.00, 18.00
w pozostałe dni: 17.00 w czasie letnim: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 250, liczba wiernych: 2 220

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Kalety-Miotek; mieszkańców: 530, wiernych: 524
 • Kalety-Kuczów  ? 1,5 km; mieszkańców: 870, wiernych: 865
 • Kalety-Mokrus  ? 1 km; mieszkańców: 115, wiernych: 113
 • Kalety-Zielona  ? 1 km; mieszkańców: 24, wiernych: 22
 • Miasteczko Śląskie ? Wodociągi (1 blok) ? 3 km; mieszkańców: 28, wiernych: 28
 • Woźniki-Dąbrowa  Mała  ? 6,5 km; mieszkańców: 48, wiernych: 46
 • Woźniki-Dyrdy  ? 5 km; mieszkańców: 290, wiernych: 285
 • Woźniki-Kolonia  Woźnicka  ? 5 km; mieszkańców: 15, wiernych: 11
 • Woźniki-Sośnica  ? 3 km; mieszkańców: 130, wiernych: 126

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Kalety-Miotek: Barbary, Bracka, Cicha, Cynkowa, Grzybowa, Jana, Klonowa, Miła, Ogrodowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Sosnowa, Tarnogórska, Ustronna, Wiosenna

Kalety-Kuczów: Boczna, Celulozowa, Gołębia, Jastrzębia, Kruczkowskiego, Lubszecka, Miodowa, Myśliwska, Paderewskiego, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Rodziewiczówny, Słoneczna, Tulipanowa, ks. J. Twardowskiego, Wąska, Wiejska, G. Zapolskiej

Kalety-Mokrus:  ks. S. Antosza, Grunwaldzka, Młyńska, Norwida, Wierzbowa

Kalety-Zielona: 30-lecia, Jagodowa, Letniskowa, Owocowa, Spacerowa, Stawowa, Wczasowa, Wierzbowa

Woźniki-Dyrdy: ks. S. Antosza, Asfaltowa, Górnicza, Piaskowa, Podleśna, Spokojna

Woźniki-Sośnica: Asfaltowa, Leśna, Miodowa

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. św. Jana Pawła II w Dyrdach

KAPLICE:

 1. Matki Boskiej Różańcowej w Dyrdach
 2. św. Maksymiliana Marii Kolbego u sióstr elżbietanek (ul. Tarnogórska 130)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1942 roku

CMENTARZ: 

 • parafialny w Kaletach-Miotku przy ul. Tarnogórskiej 125

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny)

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Sylwester Antosz (1982?1986, 1987?1998)
 2. ks. Eugeniusz Kuhnert (1986?1987) ? administrator

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Sylwester Antosz  (?  27.12.1998)
 2. ks. Eugeniusz Kuhnert (?  30.12.2003)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Miejscowość Miotek jest po raz pierwszy wzmiankowana w 1484 roku. Osada należała do oddalonej o 10 km parafii w Woźnikach. W 1365 roku na obszarze leśnym Lubszy, nad Małą Panwią (obecnie Kuczów), wzmiankowano kuźnicę żelaza, założoną przez Hynczę Paviavogocza (uważana za najstarszą w tej części Górnego Śląska). Wraz z rozwojem kuźnictwa zwiększała się również liczba osad na rozległym terenie. Osada Zarach znalazła się w zasięgu parafii żyglińskiej, część Mokrusa, Sośnica i Kuczów należały do parafii w Lubszy, a Zielona i Dyrdy z resztą przysiółków ? do Woźnik. Kiedy w 1900 roku wybudowano kościół pw. św. Józefa w Jędrysku, wieś Kuczów została włączona do nowo powstałej parafii. Droga do kościołów parafialnych była jednak odległa. W 1875 roku z inicjatywy rodziny Szreterów wybudowano niewielką kapliczkę w Dyrdach. Dwa lata później Jadwiga i Józef Nawratowie ufundowali kaplicę ku czci Najświętszej Maryi Panny w Miotku, którą  pobłogosławił  świątobliwy  kapłan  z  Miasteczka  Śląskiego  ?  ks.  Teodor Christoph. Przy kaplicy na różnych nabożeństwach gromadzili się wierni nie tylko z Miotka, ale i z okolicznych wiosek. Coraz odważniej mówiono o  rozbudowie  kaplicy.  Gorącym   zwolennikiem   pomysłu   był   proboszcz   parafii   św.   Katarzyny w Woźnikach ? ks. Paweł Kiebel. W 1915 roku Marcin Schopka przekazał w swoim testamencie na ten cel parcelę. Po jego śmierci w 1925 roku przystąpiono do prawnego   przejęcia   działki.   Plan   kościoła   wykonał   architekt   Henryk   Gambiec z Katowic. 25 lipca 1925 roku  ks.  Kiebel  poświęcił  kamień  węgielny  pod  kościół pw. Świętej Rodziny w Miotku. Kierownictwo budowy objął Augustyn Rupik z Woźnik.    Po nagłej śmierci ks. Pawła Kiebla (28 grudnia 1925 roku) parafię św. Katarzyny w Woźnikach objął ks. Augustyn Meltz, który kontynuował dzieło budowy. Probosz- czowi udało się pozyskać dyrektora fabryki papieru w Kaletach Rudolfa Brennera  jako głównego sponsora budowy. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele sprawowano 26 lutego 1928 roku. Dyrektor fabryki ufundował główny ołtarz  (obecnie  jest  to  ołtarz  boczny)  i  zamówił  obraz  św.  Franciszka,  namalowany  w atelier artystycznym w Monachium, przyczyniając się niejako  do  zmiany  wezwania kościoła. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki 4 października 1928 roku. W październiku 1942 roku katowicki wikariusz generalny ustanowił ks. Dominika  Pykę  pierwszym  kuratusem  przy kościele w Miotku. W 1946 roku ks. Wojciech Riedel adaptował dawny budynek związkowy na dom katechetyczny, a w latach 1947?1948 patronował budowie obecnej plebanii. Samodzielna parafia w Miotku została erygowana w 1957 roku,       a jej terytorium wydzielono z parafii: Kalety, Lubsza i Woźniki.

W 1971 roku przybyły do Miotka siostry elżbietanki (cieszyńskie). Dom podarowali siostrom bracia: ks. Władysław i Franciszek Branny. Biskup Herbert Bednorz, dekretem z 9 kwietnia 1976 roku, zezwolił na utworzenie w klasztorze kaplicy ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W latach 2009?2011 Marian Mendrek z Pszczyny odrestaurował malowidła dekoracyjnego fryzu ze scenami biblijnymi w kościele parafialnym.   Od 2014 roku   we wnętrzu świątyni jest realizowany kompleksowy projekt nowego wystroju, aranżacji i elementów wyposażenia, którego autorem jest architekt Ryszard Kopiec z pracowni projektowej ?Archex? z Katowic.

W latach 2009?2013 wybudowano w Dyrdach kościół filialny pw. św. Jana Pawła II (pierwszy kościół pod takim wezwaniem w diecezji gliwickiej) wg projektu architekta Henryka Dragona z Kalet. Autorem projektu wnętrza jest Szymon Prandzioch z ASP w Katowicach. Oryginalny wystrój rzeźbiarski świątynia zawdzięcza artyście rzeźbiarzowi Norbertowi Jastalskiemu (monumentalny krzyż papieski w prez- biterium, płaskorzeźbione ołtarze boczne, symbole na tabernakulum i ambonie, stacje   Drogi   Krzyżowej).   Kościół    poświęcił    biskup    gliwicki    Jan    Kopiec 19 października 2013 roku.