DANE KONTAKTOWE

42-674 Kamieniec, ul. Tarnogórska 3
tel./fax 32 233 78 84
nsjc_kamieniec@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Marcin Kazanowski

INNY KSIĄDZ:

 • ks. Sławomir Tomik

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

1413 rok

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 24 czerwca (najbliższa niedziela)
 • w kościele filialnym: 29 września (ostatnia niedziela września)

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w Kamieńcu: 10 grudnia
 • w Księżym Lesie: 7 lipca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Kamieńcu: 7.00, 11.00
? w Księżym Lesie: 9.00 w dni powszednie:
? w Kamieńcu: 18.00
w środy: 16.00 ? Msza św. dla dzieci w sanatorium w pałacu
w Księżym Lesie w piątki: 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

 • 1 482, liczba wiernych: 1 470

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Kamieniec; mieszkańców: 754, wiernych: 742
 • Kamieniec-Nierada ? 2 km; mieszkańców: 75, wiernych: 75 Boniowice (ul. Gliwicka) ? 2 km; mieszkańców: 101, wiernych: 101 Księży Las ? 4,5 km; mieszkańców: 459, wiernych: 459
 • Łubki,  Łubki-Kolonia  ? 2,5 km; mieszkańców: 93, wiernych: 93

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Kamieniec: Polna, Parkowa, pl. Wiejski, Sadowa, Sosnowa, Tarnogórska, Wiejska

Kamieniec-Nierada:  Hutnicza, Tarnogórska

Boniowice: Gliwicka

Księży Las: Jasionowa, pl. Wiejski, Tylna, Wiejska

Łubki:  Chabrowa, Wiejska

Łubki-Kolonia: Chabrowa

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie

KAPLICE:

 1. Narodzenia Bożego w pałacu, obecnie Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kamieńcu
 2. św. Sebastiana w Kamieńcu
 3. św. Jana Nepomucena w Łubkach

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1766 roku, chrztów od 1795 roku i zgonów od 1820 roku

CMENTARZE:

 • parafialny w Kamieńcu ? przy kościele
 • parafialny w Księżym Lesie ? przy kościele

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Kamieniec: Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa), Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa), Przedszkole Gminne nr 3

Księży  Las:  Przedszkole Gminne nr 3 w Kamieńcu ? Oddział w Księżym Lesie

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Konrad Czaplok (1984?2001)
 2. ks. Franciszek Jędrak (2001?2016)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • o. Marian Pyka OFM ? 1998

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • s. Elżbieta Perlak CSS (Zgrom. Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia) ? 2005

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym w Kamieńcu:

 • ks. Paweł Kalus (? 15.05.1958) ? proboszcz
 • ks. Konrad Czaplok (? 25.09.2003) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1305 roku. Wydaje się jednak, że usytuowanie wioski na niewielkim wzniesieniu, tuż przy rzece Dramie, a jedno- cześnie na szlaku prowadzącym z Krakowa przez Bytom i Koźle do Wrocławia (tzw. ?via regia?) stanowiło dogodną lokalizację na istnienie wczesnośredniowiecznej strażnicy lub stanicy. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Kamieńcu pochodzi z 1451 roku. W dokumencie kanonika katedralnego Pawła z Krakowa z 7 czerwca tegoż roku znajduje się zapis mówiący o śmierci proboszcza Mikołaja z ?Kamyenz?.

W czasie wizytacji parafii w 1679 roku zapisano, że kościół w Kamieńcu poświęcono w 1413 roku. Według historyków sztuki początków obecnego kościoła należy się doszukiwać ok. 1487 roku. W latach 1498?1499 mieszkańcy w Księżym Lesie zbudowali kościół pw. św. Michała Archanioła, nie wiadomo jednak, czy dla kościoła tego był przydzielony samodzielny proboszcz, jak wskazywałby spis świętopietrza z 1447 roku. Około 1570 roku oba kościoły znalazły się w rękach protestanckich. Pozostałością po tamtych czasach jest wmurowany w ścianę prezbiterium  nagrobek  dwojga  dzieci  z  rodziny  Sedlnickich:  Jana  (zmarłego  w 1573 roku) i Małgorzaty (zmarłej dziesięć lat później). Na początku XVII wieku Kamieniec, Karchowice i Księży Las zostały przyłączone do luterańskiej parafii      w Zbrosławicach. W 1629 roku parafia w Kamieńcu stała się znów katolicka. Kościół parafialny poddano gruntownym remontom w latach 1860?1870, 1939 i po pożarze w 1986 roku. W 1905 roku kościół w Księżym Lesie powiększono o murowane wejście. W 2015 roku wykonano remont drewnianej konstrukcji elewacji południowej kościoła, w ramach którego konieczna okazała się całkowita rekonstrukcja bocznej kaplicy z XVIII  wieku.

Budynek plebanii został wybudowany w latach 1883?1889 przez mistrza budowlanego P. Walthera z Pyskowic. Od końca XVII wieku w Kamieńcu znajdował się niewielki przytułek dla biednych. W 1901 roku hrabia Rudolf Strachwitz  ufundował prywatny szpital (?Rudolf-Spital?), do którego sprowadzono siostry boromeuszki  z  Trzebnicy.

Na terenie parafii znajduje się XVIII-wieczny pałac, dawna własność rodu Strachwitzów i Stolbergów. Istniejąca w nim kaplica pw. Narodzenia Bożego pochodzi z czasów przebudowy pałacu z inicjatywy hr. Stolberga w 1910 r. Pełniła swą sakralną funkcję do dnia wybuchu II wojny światowej, kiedy to pałac zajęli naziści. Po wyzwoleniu kaplica popadła w ruinę. Ogołocona z wyposażenia, przez szereg lat służyła jako magazyn. Obecnie w pałacu mieści się Ośrodek Leczniczo- Rehabilitacyjny dla Dzieci, w którym leczeni są mali pacjenci ze schorzeniami dróg oddechowych. Z inicjatywy dyrektor Ośrodka, Grażyny Osińskiej, i Kurii Diecezjalnej w Gliwicach w 2004 roku powstał projekt aranżacji zabytkowego wnętrza kaplicy, autorstwa mgr inż. arch. Anny Szadkowskiej, zrealizowany przez pracownię Mariusza Urbańczyka z Piasku. Po 66 latach kaplica została przywrócona do kultu Bożego. Aktu poświęcenia dokonał biskup Gerard Kusz      26 października 2005 roku.