DANE KONTAKTOWE

42-674 Karchowice, ul. Bytomska 15
tel. 32 233 78 16
ska_karchowice@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Robert Czornik

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

16.09.1979

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: niedziela przed uroczystością Chrystusa Króla
 • w kościele filialnym: 25 kwietnia (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 28 sierpnia
 • w kościele filialnym: 18 lipca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Karchowicach: (17.00), 7.30, 10.30
w czasie letnim: (18.00), 7.30, 10.30
w Zawadzie: 9.00 w dni powszednie:
w czasie zimowym w Karchowicach lub w Zawadzie:  17.00
w czasie letnim w Karchowicach lub w Zawadzie: 18.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

802, liczba wiernych: 737

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Karchowice; mieszkańców: 308, wiernych: 288
 • Boniowice (bez ul. Gliwickiej, która należy do Kamieńca) ? 2,5 km; mieszkańców: 74, wiernych: 66
 • Jaśkowice ? 4 km; mieszkańców: 110, wiernych: 85
 • Zawada ? 2,5 km; mieszkańców: 310, wiernych: 298

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Karchowice:  Bytomska, Dąbrowska, Polna, Słoneczna, Widokowa, Wiejska

Boniowice: Bytomska

Jaśkowice:  Boczna, Długa, Krótka, Polna, Wiejska

Zawada:  Bytomska, Łąkowa, Polna, Wiejska

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. św. Marka Ewangelisty w Zawadzie

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1942 roku

CMENTARZ:

 • parafialny w Karchowicach ? przy kościele

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Franciszek Wieczorek (1991?2004)
 2. ks. Roman Dembożyński (2004?2007) ? administrator; (2007?2014) ? proboszcz

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Jan Banaszak (? 21.07.1998) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Miejscowość Karchowice po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumencie z 1256 roku jako wieś należąca do parafii w Pyskowicach. Karchowice jako samodzielna parafia figuruje w spisie świętopietrza z 1447 roku. Od 1490 roku, ze względu na ubóstwo proboszcza z Ziemięcic, Karchowice wraz z Jaśkowicami i Boniowicami przyłączono do Ziemięcic. W okresie reformacji (w 1586 roku) luteranka Katarzyna Kokorz uczyniła stosowną fundację dla kościoła w Karchowicach w zamian za zabrane pola, przyłączając kościół do luterańskiej parafii w Kamieńcu. Na początku XVII wieku parafia w Kamieńcu została złączona ze Zbrosławicami. Po ponownym przejęciu kościołów przez katolików, w 1629 roku, świątynia w Karchowicach stała się kościołem filialnym parafii w Ziemięcicach, do której w 1640 roku przyłączono wioskę Zawadę. 1 lutego 1942 roku Karchowice i Zawadę odłączono od Ziemięcic, ustanawiając przy karchowickim kościele samodzielną parafię.

Obecny, późnogotycki, orientowany, murowany z kamienia  łamanego  kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej zbudowano około 1500 roku. Kościół przebudowano po 1697 roku, a w latach 1800?1801 dobudowano do kościoła wieżę z fundacji barona von Sobottendorf-Lortzendorfa ? właściciela Zawady. Częściowa zmiana wyposażenia wnętrza to owoc prac remontowych z 1902 roku. Kościół i nowy ołtarz poświęcił biskup Wacław Wycisk  z  Opola  16  września  1979 roku.

W 2007 roku w wyniku badań odkrywkowych odnaleziono we wnętrzu kościoła późnogotyckie freski, które datowane są na koniec XV lub początek XVI wieku.

Konserwację malowideł wykonali w latach 2007?2010 Agnieszka i Tomasz Trzosowie z Tychów. Są oni również autorami konserwacji XVIII-wiecznego wyposażenia  świątyni:  ołtarza  głównego,  ołtarzy  bocznych  oraz   ambony (lata  2012?2016).  W  2013  roku  przebudowano  i  wyposażono  prezbiterium   w nowy ołtarz posoborowy i ambonkę według projektu architekta Sławomira Kaczorowskiego.

Znajdujący się na terenie parafii kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Zawadzie pochodzi z 1851 roku, który wybudowano w miejscu poprzedniego, drewnianego kościoła z przełomu XVI i XVII wieku. Kościołem opiekowali się pyskowiccy proboszczowie, urządzając co roku wotywną procesję na dzień św. Marka. Budowniczym kaplicy był proboszcz z Pyskowic ? ks. Adrian Włodarski, późniejszy biskup sufragan wrocławski. Kościół przez wiele lat służył jako miejsce pątnicze, zwłaszcza w uroczystość św. Marka i w dni krzyżowe. Ostatnia gruntowna renowacja została przeprowadzona w 1995 roku. W 2011 roku do kościoła dobudowano zakrystię. W 2016 roku ufundowano nowe witraże ze scenami figuralnymi z Ewangelii św. Marka.