DANE KONTAKTOWE

42-690 Tworóg, Koty, ul. Szkolna 7
tel. 32 285 73 80
sapip_koty@kuria.gliwice.pl
www.parafiakoty.eu

PROBOSZCZ:

 • ks.Marcin Kwoczała, mgr teologii, dziekan, ust. 21.03.1999

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 1718 rok
 • kaplicy w Potępie: 1672 rok

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: niedziela po 29 czerwca
 • w kaplicy w Potępie: III Niedziela Wielkanocna i niedziela po 8 czerwca (św. Medarda)

WIECZYSTA ADORACJA:

18 lutego

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (16.30), 7.30, 10.30 w dni powszednie: 18.00
w środy: 16.30
w Potępie: w środy i piątki: 7.15

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 320, liczba wiernych: 1 309

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Koty; mieszkańców: 621, wiernych: 616
 • Potępa ? 3 km; mieszkańców: 630, wiernych: 623
 • Wesoła ? 1,5 km; mieszkańców: 34, wiernych: 34
 • Żyłka  ? 6 km; mieszkańców: 36, wiernych: 36

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Koty: ks. Henryka Gawelczyka, Klonowa, Leśna, Lubliniecka, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Potępska, Sikorek, Sosnowska, Starowiejska, Stawowa, Studzienna, Szkolna, Szpaków, Tarnogórska, Topolowa

Potępa: Brzozowa, Klonowa, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Mokra, Nowa, Piecucha, Polna, Poziomkowa, Słoneczna, Sportowa, Stawowa, Szkolna, Tarnogórska, Wierzbowa, Zielona

KAPLICA:

?Bożego Grobu? w Potępie

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów (1765?1817), ślubów (1765?1821) i zgonów (1765?1800). Następne wpisy do ksiąg metrykalnych rozpoczynają się w 1921 roku i  prowadzone  są  do  chwili  obecnej.  Księgi  metrykalne  zawierające  wpisy za ?brakujące? lata znajdują się w parafii Tworóg.

CMENTARZ:

parafialny w Kotach przy ul. Szkolnej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

 • Koty: Przedszkole Gminne
 • Potępa: Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa, Przedszkole nr 3)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Henryk Gawelczyk (1964?1999)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 1. ks. Henryk Gawelczyk (? 19.03.1999) ? proboszcz
 2. ks. Johann Wyciślok (? 27.03.2007)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Nad brzegami Stoły i Małej Panwi powstały w XVI wieku pierwsze kuźnice, z których do znaczniejszych zaliczano kuźnie w Kotach i Tworogu. Ich funkcjonowanie zamarło około 1584 roku, niemniej wspominał je jeszcze Walenty Roździeński      w swoim dziele ?Officina ferraria? z 1612 roku. Silnego protektora tamtejsze kuźnictwo otrzymało w osobie Jerzego Leonarda Colonny. To dzięki niemu już      w 1666 roku zaczęto wytapiać żelazo w Tworogu, Potępie i Kotach oraz zadbano o gospodarcze zaplecze dla kuźnic poprzez sprowadzanie do wiosek nowych osadników. Zakład hutniczy w Kotach (w różnej  formie)  funkcjonował  do  połowy XIX wieku.

Pierwszy kościół w Kotach wybudowano około 1584 roku ? w czasie dominacji protestantyzmu na ziemi toszeckiej. W tymże okresie miejscowość należała  do  parafii w Wielowsi. W 1629 roku kościoły w Wielowsi i Kotach przejęli  katolicy. Rozwój przemysłu kuźniczego i związanego z tym osadnictwa w lasach tworogowskich zainicjował potrzebę stworzenia nowej parafii. Na jej erygowaniu zależało hrabiemu Leonardowi Colonnie, jednak udało się to dopiero jego spadkobiercy ? hrabiemu Janowi Franciszkowi Juliuszowi de Verdugo.

13 czerwca 1687 roku biskup sufragan Karol Neander kanonicznie erygował nową parafię w Kotach, wyłączając spod dotychczasowej jurysdykcji parafii w Wielowsi miejscowości: Tworóg, Koty, Wesołą i Potępę, gdzie znajdowała się kaplica ?Bożego Grobu?, ufundowana przez hrabiego Colonnę, zbudowana przez murarza Marcina Grochowskiego w 1672 roku. Ponieważ parafia nie otrzymała uposażenia w ziemi, do nowej parafii przyłączono należące do braci Schultzendorffów nowo powstałe wioski i kuźnice: Brynek, Brzeźnicę, Hanusek, Połomię i Żyłkę, sam zaś patron obiecał utrzymywać parafię i wznieść niebawem nowy kościół. Obietnicę tę wypełnili jego synowie: Jan Leopold i Zygfryd de Verdugo, którzy patronowali budowie barokowego kościoła w latach 1712?1714. Rok później wzniesiono barokową wieżę. Ceremonii pobłogosławienia kościoła dokonali w 1718 roku dziekan toszecki ? ks. Franciszek Lorin i ks. Gotfryd Miklis z Wiśniczy. Ze względu na wady konstrukcyjne, już kilka lat później pojawiły się pęknięcia i rysy na ścianach kościoła. W latach 1763?1774 w kościele nie odprawiano nabożeństw. Cała aktywność duszpasterska skupiła się przy kaplicy w Tworogu, gdzie od samego początku rezydował proboszcz. Remont świątyni przeprowadził ks. proboszcz Andrzej Zanner, a środki materialne na remont przekazał patron parafii ? hrabia Franciszek Colonna. Prace budowlane prowadzono do 1774 roku. Od tego też roku zaprzestano używania nazwy: ?parafia w Kotach?. W latach 1823, 1908 i 2011 przeprowadzono kolejne gruntowne remonty i przeróbki, w wyniku których kościół osiągnął obecny wygląd.

W 1920 roku ostatecznie wydzielono z parafii Tworóg lokalię w Kotach, obejmującą Potępę, Wesołą i Żyłkę. Po zakończeniu II wojny światowej przywrócono jej wcześniejszy status parafii. W latach 1964?1999 proboszczem parafii był ks. Henryk Gawelczyk,  znany  badacz  dziejów  Kościoła  na  Górnym  Śląsku.  W  1980  roku  z parafii wydzielono nową parafię ? w Krupskim Młynie.