DANE KONTAKTOWE

44-166 Kozłów, ul. Marcina 10
tel. 32 238 74 92
sm_kozlow@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Mikołaj Skawiński

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

29.06.1928

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

6 grudnia

WIECZYSTA  ADORACJA:

  25 kwietnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 10.00 w dni powszednie: 7.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

995, liczba wiernych: 820

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Krótka, Mała, Marcina, Młyńska, Podlesie, Polna, Średnia, Ułańska

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1963 roku

CMENTARZ:

  • parafialny przy ul. Marcina

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Podstawowa, Przedszkole Gminne

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. Franciszek Żurawski (1983?2000)

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
przy kościele:

  • ks. Franciszek Żurawski (? 5.08.2003)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1279 roku z dokumentu darowizny wsi Stanica cystersom z Rud. Wśród świadków wymieniono proboszcza Henryka   z Kozłowa. I chociaż dokument uważany jest za falsyfikat, to historycy są zgodni, że dla uwiarygodnienia falsyfikatów posługiwano się znanymi osobistościami, a więc już wówczas istniałaby parafia w Kozłowie, jak również kościół.

Pierwotny, romański kościół, wybudowany z kamienia polnego, to prezbiterium obecnego  kościoła.  Po  raz  pierwszy  wzmiankowany  jest  w  dokumentach  z  1376 i 1447 roku, chociaż niektórzy  utrzymują,  że  fundamenty  kościoła  mogą  sięgać  XIII wieku. Obok kościoła znajdowała się dzwonnica, w której w 1417 roku został zawieszony ważący około 600 kg dzwon ?Urban?. W kościele  znajdowała  się  również krypta, która wraz z kamiennym sklepieniem prezbiterium zawaliła się na przełomie XVIII i XIX wieku. W latach 1540?1545 kościół powiększono,  dobu-  dowując część nawy głównej do wysokości obecnego bocznego wejścia. Pamiątką   po miejscowych właścicielach wioski jest późnorenesansowa płyta nagrobna Piotra Kozłowskiego  z  1618  roku.  Pod  koniec  XVI  wieku  kościół  przejęli  protestanci.     W czasie wojny trzydziestoletniej kościół oddano katolikom, ale na skutek uszczuplenia dochodów stał się filią parafii w Brzezince.

Gruntowny remont przeprowadzono w 1671 roku. Pod koniec XIX wieku kościół był tak zniszczony, że rozważano jego zburzenie i wybudowanie nowego obiektu.

Przeważył jednak pogląd, żeby go odbudować. W 1904 roku naprawiono dachy    i  pokryto  je  gontem.  W  1924  roku  podjęto  decyzję  o  kapitalnym  remoncie    i powiększeniu kościoła. Nowe plany kościoła wykonał architekt Hanns Schlicht     z Wrocławia. Nowa wieża miała wznosić się na wysokość 38 metrów. Niestety, jej budowy nie dokończono, ale prowizorycznie zakończono drewnianą konstrukcją w oczekiwaniu ?na lepsze? czasy. Do świątyni sprowadzono z nieznanej parafii XVIII-wieczny ołtarz główny, w którym umieszczono obraz patrona ? św. Mikołaja. Kościół poświęcił kardynał Adolf Bertram 29 czerwca 1929 roku. Wtedy także dodano świątyni drugorzędnych patronów: świętych Apostołów Piotra i Pawła.

W 1964 roku ks. Eugeniusz Piotrowski zamieszkał w Kozłowie i rozpoczął budowę plebanii. Ponownie erygowano parafię 7 października 1980 roku na mocy dekretu biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Ostatnia gruntowna renowacja kościoła miała miejsce w latach 2011?2015.