DANE KONTAKTOWE

42-693 Krupski Młyn, ul. 1 Maja 6
tel. 32 285 70 66
sj_krupski@kuria.gliwice.pl
www.nakrupie.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Stefan Jezusek, mgr-lic. teologii, kapelan Jego Świątobliwości, ust. 26.07.1980

WIKARIUSZ:

  •  

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

27.09.1987

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

1 maja

WIECZYSTA ADORACJA:

7 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.15), 7.30, 10.30
w dni powszednie: 7.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 381, liczba wiernych: 2 363

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

  • Krupski  Młyn; mieszkańców: 1 651, wiernych: 1 640
  • Kanol ? 3 km; mieszkańców: 17, wiernych: 17
  • Ziętek ? 2 km; mieszkańców: 713, wiernych: 706

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Krupski Młyn: 1 Maja, Buczka, Dąbrowskiego, Główna, Grzegorzewskiej, Kasprowicza, Krasickiego, Leśmiana, Leśna, Miarki, Mickiewicza, Norwida, Powstańców Śląskich, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Świerczewskiego, Tarnogórska,  Zawadzkiego

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1976 roku, ślubów i zgonów od 1977 roku

CMENTARZ:

  • komunalny

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół w Krupskim Młynie (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2), Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie z oddziałem zamiejscowym w Ziętku

BRACIA I SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCY Z  PARAFII:

  1. s. M. Lucyna (Brygida) Musioł ABMV (służebniczka) ? 1994,
  2. s. M. Maksymiliana (Zofia) Pilarska OSS (franciszkanka szpitalna) ? 2006,
  3. br. Wirgiliusz (Dominik) Szwaracki OFM ? I profesja 2016

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 1640 roku w ówczesnej księdze chrztów i ślubów parafii w Wielowsi po raz pierwszy wymieniono młynarza Wacława Krupę. Młyn, znajdujący się na brzegu Małej Panwi, nazywano potocznie ?na Krupie?. Z czasem zapożyczono nazwę na określenie nowej miejscowości. Kronika pruska z 1864 roku odnotowuje, że Krupski Młyn stanowił kolonię wsi Borowiany. W 1874 roku nad brzegiem rzeki założono fabrykę produkującą wojskowe materiały wybuchowe oraz urządzenia dla górnośląskiego przemysłu. Wraz z upływem czasu przy fabryce powstała duża osada  z  mieszkaniami  dla  pracowników  fabryki.  W  latach  międzywojennych

Borowiany przyłączono do Krupskiego Młyna, który w 1955 roku otrzymał status osiedla, a w latach 1972?1975 roku ? samodzielnej gminy. W 1991 roku miejscowość ponownie uzyskała status gminy.

Pod koniec I wojny światowej rozpoczęto w Krupskim Młynie odprawianie nabożeństw w zaadaptowanym na ten cel baraku zakładowym fabryki materiałów wybuchowych. W okresie międzywojennym kościółek służył zarówno katolikom, jak i protestantom. Pierwsze starania dotyczące budowy nowego kościoła podjęto w 1962 roku. W 1976 roku przy kaplicy zamieszkał pierwszy samodzielny duszpasterz.

Wiosną 1980 roku wojewoda katowicki wydał zezwolenie na budowę kościoła. Biskup opolski Alfons Nossol erygował parafię w Krupskim Młynie 13 czerwca 1980 roku. Jej terytorium wydzielono z dotychczasowej parafii Koty. Teren pod budowę kościoła oraz krzyż poświęcił 12 października 1980 roku biskup Antoni Adamiuk z Opola. Rok później, 12 października 1981 roku, biskup Jan Wieczorek wykonał pierwszy, symboliczny wykop pod fundamenty świątyni, której projekt wykonali architekci: Jerzy Rak i Jan Skrzypek. Budowa kościoła trwała 6 lat. W tym czasie wzniesiono kościół, kaplicę z salkami katechetycznymi oraz plebanię. Kościół poświęcił biskup opolski Alfons Nossol 27 września 1987 roku. W 1990 roku Komisja Episkopatu ds. Budowy Kościołów przyznała trzem obiektom sakralnym powstałym w Polsce w latach 1984?1988 wyróżnienie za zalety użytkowe i estetyczne. Wśród nich znalazł się kościół pw. św. Józefa w Krupskim Młynie.

Stary kościółek, ze względu na niepewną konstrukcję budynku, rozebrano w 1993 roku,     a na jego miejscu  postawiono  kapliczkę  upamiętniającą  pierwsze  miejsce modlitwy.