DANE KONTAKTOWE

42-772 Pawonków, Łagiewniki Wielkie, ul. Główna 32
tel. 34 353 42 79
sjc_lagiewniki@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Waldemar Glowka

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

19.10.1969

ODPUST  W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM: 

24 czerwca

WIECZYSTA ADORACJA:

4 marca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 15.00
w okresie wakacyjnym: 8.00, 10.30
w święta cywilnie zniesione: 8.00, 17.00 (18.00 ? w czasie letnim) w dni powszednie: 17.00 (w czasie letnim: 18.00)
w środy: 8.00 (od czerwca do września: 7.30)

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

640, liczba wiernych: 565

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Dębowa, Leśna, Lompy, Nowa, Pietruchowa, Polna, Rolna, Strażacka, Szkolna, Główna, Topolowa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1962 roku

CMENTARZ:

  • parafialny przy ul. Lompy 22

PRZEDSZKOLE:

Przedszkole Gminne

PROBOSZCZOWIE:

  1. ks. Arnold Ochmanowicz (1971?1978) ? rektor, (1978?2001) ? proboszcz
  2. ks. Stanisław Wierny (2001?2003)
  3. ks. Piotr Adamski (2003?2006)

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu przy kościele:

  • ks. Arnold Ochmanowicz  (? 29.01.2015)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o Łagiewnikach Wielkich pochodzi z 1305 roku. Mieszkańcy należeli do parafii w Lubecku. Przed 1679 rokiem powstał w Łagiewnikach Wielkich pierwszy drewniany kościół. Jego gruntowna przebudowa, dzieło cieśli Jana Mikołajczyka, miała miejsce w 1691 roku. Kościół był orientowany, drewniany,     o konstrukcji zrębowej,  na  podmurowaniu  z  kamienia  i  cegły.  Nabożeństwa  w kościele łagiewnickim sprawowano raz w miesiącu. Dopiero w 1938 roku rozpoczęto regularne sprawowanie nabożeństw w Łagiewnikach.

Zabytkowy kościół spłonął 3 października 1961 roku. Z ogarniętego płomieniami kościoła zdołano jedynie uratować uszkodzoną gotycką monstrancję z XVII wieku. Ostał się też metalowy krzyż, który znajdował się na szczycie sygnaturki drewnia- nego kościoła. Obecnie krzyż ten znajduje się na kaplicy św. Józefa, którą wzniesio- no jako grobowiec byłego właściciela majątku, Jarosława Jarachowskiego, zmarłego 15 lipca 1927 roku. W latach 80. ubiegłego wieku kaplicą opiekowała się Agnieszka Grabińska, a w 2014 roku kaplicę gruntownie odnowiono.

Budowę nowego kościoła zainicjował lubliniecki wikariusz ? ks. Bolesław Kopiec, rezydujący na co dzień w Kokotku. Ze starych belek wybudowano prowizoryczny barak, w którym sprawowano  nabożeństwa.  Budową  kierował  Franciszek  Musik. 30 sierpnia 1962 roku starania nad budową przejął ks. Kazimierz Jadamus, który został mianowany pierwszym lokalistą.17 listopada 1966 roku uzyskano zgodę na budowę kościoła. Rok później Kazimierz Sołtykowski wykonał projekt nowego kościoła,  a  obliczenia  statyczne   i   projekt   konstrukcyjny   ?   Franciszek   Klimek. 13 marca 1968 roku rozpoczęto prace budowlane. Kierownictwo budowy przejął Alfons   Pawełczyk   z   Lublińca.   Wielkie   zasługi   w   dziele   budowy   oddali   sami mieszkańcy Łagiewnik z majstrem Alfonsem  Wańczykiem  na  czele.  Kościół  poświęcił   19   października    1969    roku    biskup    katowicki    Herbert    Bednorz. W marcu  1971  roku  lokalistą  przy  kościele  w  Łagiewnikach  został  mianowany  ks. Arnold Ochmanowicz, który razem z wiernymi doprowadził dzieło budowy kościoła do końca, patronując pracom adaptacji wnętrza wg projektu Mieczysława Króla i Egona Kwiatkowskiego. 18 grudnia 1977 roku biskup Herbert Bednorz erygował w Łagiewnikach Wielkich samodzielną parafię.

W 2005 roku obchodzono 700-lecie istnienia miejscowości. W 40. rocznicę poświęcenia kościoła, 8 listopada 2009 roku biskup Gerard Kusz poświęcił nową dzwonnicę i 3 dzwony.