DANE KONTAKTOWE

42-700 Lubliniec, Lisowice, ul. Nowa 5a
tel. 34 356 33 56
sjn_lisowice@kuria.gliwice.pl
www.parafialisowice.pl.tl

PROBOSZCZ:

  • ks. Rafał Wyleżoł

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

26.11.1994

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po 21 maja

WIECZYSTA ADORACJA:

16 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.30, 10.30 w dni powszednie: 17.00
? we wtorki: 8.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

894, liczba wiernych: 820

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Andrzejowa, Dolna, Graniczna, Lubliniecka, Malinowa, Mickiewicza, Napłatki, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna, Słowackiego

KAPLICA: 

  • św. Jana Nepomucena

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1989 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Nowej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

  1. ks. Józef Anczok (1989?2005)
  2. ks. Henryk Morawiec (2005?2015)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Krzysztof Kokot ? 2004

Z DZIEJÓW PARAFII:

Miejscowość Lisowice po raz pierwszy wymieniono w dokumencie z 1295 roku. Od samego początku wierni z Lisowic należeli do parafii w Lubecku. W samym środku wsi stał drewniany krzyż, wokół którego miejscowa ludność odprawiała nabożeństwa majowe i różańcowe. Ówczesny sołtys Jan Siekiera i jego zastępca, Jerzy Gryc, wystąpili z inicjatywą budowy małej kapliczki obok krzyża na polu rolnika o nazwisku Wypler. Budowa kaplicy miała miejsce w latach 1901?1902. Rok później ks. proboszcz Gustaw Henciński zakupił do kaplicy figurę św. Jana Nepomucena. Kapliczka służyła do odprawiania   nabożeństw   majowych i różańcowych, a po  II  wojnie  światowej uczono w niej religii. W  1968  roku ks. proboszcz Nagórski po raz pierwszy sprawował w kaplicy Mszę św. dożynkową. Od Wielkanocy 1972 roku sprawowano Eucharystię już w każdą niedzielę. 11 sierpnia 1974 roku gościł w kaplicy biskup Herbert Bednorz, który nakłonił ks. proboszcza Józefa Żurka i wiernych do rozpoczęcia starań mających na celu budowę kościoła. Od chwili ustanowienia wikariusza w parafii Lubecko Msze św. odprawiano codziennie, a nauka religii odbywała się w wypożyczonej na ten cel sali w remizie strażackiej. W latach 1975?1976 kaplica została przebudowana i powiększona.

W 1984 roku powstał projekt nowego kościoła oraz zaplecza duszpastersko- katechetycznego. 31 sierpnia 1987 roku biskup katowicki Damian Zimoń mianował ks. Józefa Anczoka rektorem kaplicy i budowniczym nowego kościoła, powierzając  mu zadanie utworzenia w Lisowicach samodzielnej parafii. Ks. Józef Anczok razem z wiernymi oraz z wydatną pomocą ks. proboszcza Henryka Gajdy przystąpił do budowy kościoła. Nową parafię erygowano 1 stycznia 1989 roku,  a  budowę  kościoła  rozpoczęto  w  połowie  października  1989  roku.  Po  pięciu  latach  prac,  26 listopada 1994 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek uroczyście poświęcił nowy kościół pw. św. Jana Nepomucena. W 1999 roku założono cmentarz parafialny przy ul. Nowej. W 2008 roku sprowadzono z Pragi relikwie patrona.

W latach  2006?2007  trzej  naukowcy:  Tomasz  Sulej,  Grzegorz  Niedźwiecki i prof. Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii PAN wykopali w miejscowej cegielni (stanowisko Lipie Śląskie) w utworach górnego triasu skamieniałości zwierząt  z okresu jury, w tym dużego drapieżnego archozaura oraz największego znanego w historii przedstawiciela dicynodontów. Na bazie znalezisk paleontologicznych  w 2008 roku założono w Lisowicach muzeum paleontologiczne.