DANE KONTAKTOWE

42-700 Lubliniec, Lubecko, ul. Główna 42
tel. 34 356 31 47
wnmp_lubecko@kuria.gliwice.pl
www.parafialubecko.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Andrzej Bartysiewicz

WIKARIUSZ:

 • ks. Tomasz Hajok

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: XVII wiek
 • kościoła filialnego w Glinicy: 19.12.1992

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 15 sierpnia
 • w kościele filialnym w Glinicy: I niedziela maja

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 23 czerwca
 • w kościele filialnym w Glinicy: 1 sierpnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
w Lubecku: 7.30, 10.30, 16.00 (z wyjątkiem wakacji)
w Glinicy: (17.00 ? z wyjątkiem wakacji), 9.00
w święta cywilnie zniesione:
? w Lubecku: 7.30, 18.00
w Glinicy: 16.30
w dni powszednie (w kościele parafialnym):
w poniedziałki, środy, piątki: 18.00
we  wtorki: 7.00
w czwartki: 16.00
w  soboty: 15.00 (w czasie wakacji: 16.30)

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 995, liczba wiernych: 1 965

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Lubecko; mieszkańców: 825, wiernych: 816
 • Brzezinkowe  ? 4 km; mieszkańców: 126, wiernych: 122
 • Draliny  ? 1,5 km; mieszkańców: 189, wiernych: 186
 • Glinica  ? 2,5 km; mieszkańców: 855, wiernych: 841

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Lubecko: Boczna, Cmentarna, Główna, Glinicka, Jesionowa, Kościelna, Lipska, Oleska, Słoneczna, Sportowa, Stawowa, Strażacka, Wodna

Draliny: Górna, Graniczna (1, 4, 5, 7), Kanuska, Pawonkowska, Wiejska

Glinica: Asfaltowa, Biała, Boczna, Brzezinkowska, Dąbrowa, Dolna, Górna, Kochcicka, Lubecka, Mleczna, Nowa, Równa,  Szczyrkowa

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. św. Józefa Robotnika w Glinicy

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1726 roku, zgonów od 1727 roku i ślubów od 1729 roku

CMENTARZE:

 • parafialny przy ul. Cmentarnej w Lubecku
 • parafialny przy ul. Bocznej w Glinicy

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Lubecko: Zespół Szkół (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny) Glinica: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej. Filia w Glinicy (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Henryk Gajda (1980?2002)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Edward Pawołka ? 2001,
 2. ks. Adrian Pietrzyk ? 2013

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym w Lubecku:

 1. ks. Jan Banaś  (?  27.08.1953)
 2. ks. Jan Nagórski (?  15.12.1973)
 3. ks. Franciszek Goinda (? 12.11.1994)
 4. ks. Henryk Gajda (? 25.01.2005)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwszy pisany dokument mówiący pośrednio o Lubecku pochodzi z 1226 roku. Podczas poświęcenia kościoła w Oleśnie ówczesny książę Kazimierz Opolski wydał akt, na mocy którego cofnięto dawną donację książęcą z cła w Lubecku dla Olesna. W dokumencie księcia Alberta Strzeleckiego z 1362 roku wymieniony został pleban z Lubecka ? Jan. Do parafii oprócz Lubecka należały okoliczne miejscowości, m.in.: Ciasna, Lisowice i Zborowskie.

Kościół parafialny zbudowany został w XV wieku, a wzmiankowany jest w wizytacji z 1679 roku, w której zaznaczono, że składał się ze starego prezbiterium oraz z nowo wybudowanej nawy. W 1787 roku przystąpiono do znacznej rozbudowy świątyni. Wykonano wówczas sklepienia w kościele, dokonano licznych napraw murów kościoła, a drewnianą wieżę zastąpiono murowaną, z fundacji hrabiny  von Gaschin. Rozbudowę kościoła prowadził majster M.I. Karliczek, który zostawił swoje inicjały na jednej z belek w więźbie dachowej. W 1822 roku ukończono wieżę, dobudowując jej szczyt wraz z hełmem w dzisiejszym kształcie. W 1846 roku wybudowano obecną plebanię, a w 1852 roku wzniesiono budynki gospodarcze. Kościół i ołtarz poświęcił biskup wrocławski Emanuel Schimonski 24 września  1816 roku. W  1898  roku  ks.  wikariusz  Juliusz  Losse  ufundował  nowy  ołtarz  w kościele. 23 stycznia 1929 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego jako jeden z najstarszych przykładów  gotyckiej  sztuki sakralnej.

W grudniu 2009 roku na sklepieniu i ścianach prezbiterium kościoła odnaleziono gotyckie malowidła pochodzące z początku XV wieku. W 2010 roku ściany prezbiterium i sklepienie oczyszczono z wtórnych przemalowań, a w latach 2011?2013 poddano malowidło konserwacji. Na sklepieniu w centrum malowidła znajduje się postać Chrystusa w mandorli w otoczeniu symboli czterech Ewangelistów, Matki Bożej, św. Jan Chrzciciela i aniołów z atrybutami męki, poniżej zaś apostołowie oraz scena zmartwychwstania ciał z grobów. Na ścianach prezbiterium odrestaurowano cykl scen z życia Chrystusa w typie ?Biblii Pauperum?.  Prace  konserwatorskie  wykonali  Agnieszka  i  Tomasz  Trzosowie    z Tychów pod kierunkiem prof. Władysława Zalewskiego z ASP w Krakowie. Malowidło w Lubecku zaliczane jest do najciekawszych odkryć konserwatorskich ostatnich lat w zakresie malarstwa ściennego w skali całego kraju. W latach 2015?2016 ukończono konserwację stacji Drogi Krzyżowej, ołtarzy bocznych oraz ambony w nawie świątyni.

W 1926 roku wydzielono nową parafię w Zborowskiem (tamtejszy kościół wybudowano w latach 1921?1922). W 1987 roku ustanowiono rektorat przy kaplicy św. Jana Nepomucena w Lisowicach, a 1 stycznia 1989 roku erygowano tam samodzielną parafię. Do parafii w Lubecku należała także miejscowość Pawełki. Dekretem z dnia 1 października 2003 roku została ona przyłączona do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach. W 1992 roku rozpoczęto w Glinicy ? miejscowości  również  dosyć  oddalonej  od  kościoła  parafialnego  ?  starania o zezwolenie na adaptację budynku po dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych na potrzeby tymczasowej kaplicy. 19 grudnia tego samego roku biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił w Glinicy nowy kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika.

W 1716 roku na terenie parafii znaleziono obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jest to malowana na srebrnej blasze o wymiarach 12,5 cm na 7,5 cm miniatura Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Od tego czasu Lubecko zasłynęło jako miejsce pielgrzymkowe. Dekretem z dnia 14 sierpnia 1994 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek ustanowił kościół Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej. Szczególną czcią Matki Bożej przepełnione było życie mieszkającej na terenie parafii charyzmatyczki Franciszki Ciemiengi (1867?1935), znanej jako ?Francka z Kanusa? lub ?Dzieweczka z Kanusa?.