DANE KONTAKTOWE

42-700 Lubliniec-Steblów, ul. Żeromskiego 2
tel./fax 34 356 21 65
stb_lubliniec@kuria.gliwice.pl
www.parafia-edytastein.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Antoni Zając

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

8.12.1991

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

I lub II niedziela sierpnia

WIECZYSTA ADORACJA:

12 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 8.00, 10.00, 11.30 w dni powszednie:
w poniedziałki i środy: 8.00
we wtorki, czwartki i piątki: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 350, liczba wiernych: 1 300

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Cieszkowskiego, Fredry, Hajdy, Jagusia, Jedności, Kochanowskiego, Konopnickiej, ks. Szramka, Lipska Góra, Łąkowa, Oleska, Parcelacyjna, PCK, Ptaka, Reja, Reymonta, Rolna, Słowackiego, Wiejska, Witosa, Zaciszna, Żeromskiego

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1985 r. oraz księgi ślubów i zgonów od 1989 roku

CMENTARZ: 

  • parafialny przy ul. Żeromskiego

PRZEDSZKOLE: 

Przedszkole nr 4

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  1. ks. Grzegorz Kozakiewicz ? 2004,
  2. o. Krzysztof Koślik OMI ? 2011

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1411 roku. Wtedy to Ruparth Kochcicki nadał mieszczaninowi lublinieckiemu Janowi Lorkowi łąki i pola ?między Lublińcem a Steblowem?. Pod koniec XVI wieku rodzina Kochcickich założyła w Steb- lowie folwark. W 1830 roku mieszkało tu zaledwie 93 mieszkańców. Po I wojnie światowej wybudowano osiedle domów jednorodzinnych i kilka zakładów pracy. Wtedy też miejscowość podzielono na Steblów Nowy i Steblów Stary. Od 1939 roku Steblów jest dzielnicą miasta Lubliniec. Miejscowość od samego początku była częścią parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Tutejsi mieszkańcy w latach powojennych czynili starania zmierzające do budowy własnego kościoła, które zostały uwieńczone sukcesem w 1981 roku. Władze administracyjne wydały wówczas zezwolenie na przeniesienie zabytkowego kościoła pw. św. Anny z centrum Lublińca na teren dzielnicy. Dodatkowo otrzymano zgodę na wybudowanie nowego kościoła.

W 1984 roku rodząca się parafia nabyła od oblatów z Lublińca drewniany barak katechetyczny, w którym zaczęto odprawiać Msze św. i katechizować dzieci. Duszpasterstwo w dzielnicy zainicjowano nabożeństwem przy krzyżu, które 23 marca tegoż roku odprawił ks. Leonard Pająk. Pierwszą Mszę św. w tymczasowym baraku sprawowano 2 grudnia 1984 roku. Kościół pw. św. Anny pozostał na dawnym miejscu,     a budowę nowej świątyni w Steblowie rozpoczęto w lipcu 1986 roku. Projekt kościoła wykonał Zbigniew Trybulak z Częstochowy, a obliczenia konstrukcyjne inżynierowie Horzela i Zielonka. Pracami przy budowie kierował Józef Stanchły z Koszęcina, przy pomocy majstra budowlanego Walentego Wicharego oraz księży: Leonarda Pająka (do 1989 roku), Andrzeja Paponia i Antoniego Zająca (od sierpnia 1990 roku).

W związku z wyniesieniem na ołtarze w 1987 roku Edyty Stein, związanej rodzinnie z Lublińcem, zrodził się  pomysł,  aby  została  ona  patronką  nowego  kościoła. To właśnie w Lublińcu mieszkali dziadkowie Edyty Stein: Adelajda i Salomon Courant, a na cmentarzu żydowskim pochowano dwóch starszych braci Edyty: Richarda (? 1887) i Ernsta (? 1892). W 1989 roku kuria diecezjalna w Katowicach uzyskała reskrypt Stolicy Apostolskiej nadający budowanemu kościołowi wezwanie bł. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) i jest on pierwszym na świecie kościołem pod tymże wezwaniem.

1 lipca 1989 roku placówka w randze tymczasowej administracji została ogłoszona parafią. 8 grudnia 1991 roku biskup katowicki Damian Zimoń dokonał poświęcenia nowego kościoła. W 1998 roku, z okazji kanonizacji Edyty Stein,  parafia  wybudowała  dzwonnicę  i  ufundowała  4  dzwony.  W  latach  2001?2002  zadbano  o  artystyczny   wystrój   wnętrza   kościoła.   Wtedy   także   ufundowano   witraże.   W  2008  roku  dekretem  Kongregacji  Kultu  Bożego  i  Dyscypliny  Sakramentów    św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) została ustanowiona patronką  Lublińca.   Ogłoszenie   dokumentu   miało   miejsce   11   października   tegoż   roku   w czasie uroczystej Mszy św. przy ołtarzu polowym na lublinieckim rynku.