DANE KONTAKTOWE

42-287 Lubsza, ul. Lompy 76
tel./fax 34 357 90 23
sj_lubsza@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Lucjan Kolorz, mgr teologii, ust. 29.10.1989

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

29.09.1982

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

23 kwietnia i 25 lipca

WIECZYSTA ADORACJA:

21 sierpnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (17.30), 8.00, 10.00, 16.00
w dni powszednie:
w poniedziałki i środy: 7.00
we wtorki i piątki:  17.30
w czwartki: 16.30 Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 835, liczba wiernych: 2 519

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Lubsza; mieszkańców: 893, wiernych: 865
 • Czarny  Las  ? 8 km; mieszkańców: 92, wiernych: 92
 • Drogobycza  ? 7 km; mieszkańców: 70, wiernych: 70
 • Górale ? 7,5 km; mieszkańców: 58, wiernych: 58
 • Kamienica Śląska ? 3,5 km; mieszkańców: 666, wiernych: 658
 • Ligota  Woźnicka  ? 4 km; mieszkańców: 655, wiernych: 649
 • Niegolewka  ? 12 km; mieszkańców: 26, wiernych: 24
 • Okrąglik  ? 8 km; mieszkańców: 18, wiernych: 18
 • Piasek ? 4 km; mieszkańców: 289, wiernych: 19
 • Skrzesówka  ? 7 km; mieszkańców: 58, wiernych: 58
 • Smolana Buda ? 5 km; mieszkańców: 10, wiernych: 8

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Lubsza:  Boczna, Krótka, Ligocka, Lompy, Młynek, Plebiscytowa, Polna, Szkolna, Zielona

Drogobycza:  Dębowa, Gliwicka

Kamienica Śląska: Częstochowska, Długa, Krótka, Lubliniecka, Mokra, Podgórna, Polna, Powstańców, Wolności

Ligota Woźnicka: św. Antoniego, Czarnoleśna, Karola Miarki, Kwiatowa, Łąkowa, Polna, Skalna, Sportowa, Szkolna, Woźnicka, Źródlana

Piasek: Bytomska, Leśna, Partyzantów, pl. Powstańców, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Wolności

KAPLICA: 

 • pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Lubszy Śląskiej

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1765 roku, ślubów i zgonów od 1707 roku

CMENTARZ:

parafialny przy kościele

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Kamienica Śląska: Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

Ligota Woźnicka: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny

Lubsza: Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o. Krystian Kot SDB ? 1994,
 2. o. Roman Opiełka OMI ? 1997,
 3. ks. Jacek Rauchut ? 2002

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 1. ks. Michał Brzoza (? 14.11.1974) ? proboszcz
 2. ks. Joachim Dziadzko (? 14.08.1989) ? proboszcz
 3. ks. Michał Wojsyk (? 11.12.2002) ? emeryt

Z DZIEJÓW PARAFII:

Lubsza to jedna z najstarszych miejscowości Górnego Śląska. O jej rodowodzie świadczą liczne znaleziska archeologiczne z okresu neolitu. Pierwsza wzmianka    o miejscowości pochodzi z 6 czerwca 1316 roku i wymienia ówczesnego dziedzica: ?Magnusiusa de Lubsa?. Niektórzy wskazują na dokument z 1314 roku, w którym wymieniony został ?Jescho von Lubschaw?. W skład majątku lubszańskiego wchodziły wszystkie sołectwa należące do gminy Woźniki, część obecnego miasta Kalety oraz wsie: Starcza, Własna i Strzebiń. Ich rozwój związany był z powstaniem kuźnictwa żelaza nad brzegiem Małej Panwi. Prym najstarszej wiodła kuźnica     w Kuczowie, wzmiankowana w 1365 roku. Zamierzchłą przeszłość tych ziem opisują liczne legendy. Na pobliskiej górze Grójec znajdować się miał zamek. Podobnie pierwsza lubszańska świątynia miała być wybudowana w miejscu, gdzie obecnie znajduje się kapliczka Krzyża Świętego (?na Ślęzkowym?). Inna z legend głosi, że pierwotny kościół  zamierzano  postawić  na  Lubszeckiej  Górze,  gdzie na gruzach pogańskiej świątyni nauczać miał św. Wojciech. Zwożone kilkakrotnie na górę drewno nocą sturlało się w miejsce, gdzie znajduje się obecna świątynia. Te i inne podania przekazał potomnym wybitny śląski działacz i pisarz Józef Lompa,  który  przez  30  lat  pracował  w  Lubszy  jako  organista,  pisarz  gminny i kierownik szkoły.

Pierwsza   wzmianka   o   kościele   w   Lubszy   pochodzi   ze   spisu   świętopietrza z 1374 roku. Kościół należał wówczas do dekanatu bytomskiego w diecezji krakowskiej.  Uległ  on  zniszczeniu  w  połowie  XV  wieku.  Związane  to  było       z walkami na pograniczu polsko-czeskim, podczas wyprawy na ziemie śląskie Krystyna z Koziegłów, którą przeprowadził w odwecie za rozboje burgrabiego Mikołaja Siestrzeńca w 1434 roku. Fundatorami obecnego kościoła byli prawdopodobnie Piotr z Lubszy, kanclerz księcia Bernarda Strzeleckiego, właściciel pobliskiego miasta Woźniki, oraz jego brat, Mikołaj z Lubszy, kanonik opolski. Kościół zbudowany został w stylu gotyckim z cechami renesansowymi, wprowadzonymi w późniejszym czasie. Obok kościoła znajdowała się drewniana wieża, którą zastąpiono murowaną, złączoną z kościołem w 1770 roku. Zachowany do dnia dzisiejszego najstarszy dzwon pochodzi z 1536 roku. W latach 1570?1629 kościół znajdował się w zarządzie ewangelików. W zapisach wizytacji biskupów krakowskich z 1619 roku zachowała się notatka informująca o tym, że ludność katolicka Lubszy uczestniczyła w nabożeństwach w kościele w Koziegłowach, leżących w pobliskim księstwie siewierskim. Kościół pod zarządem ewangelickim pozbawiono   średniowiecznego   wyposażenia.   Świątynię   zwrócono  katolikom

11 czerwca 1629 roku. W 1702 roku kościół otoczono nowym, masywnym murem. Wybudowano również kwadratowy, kryty gontem budynek bramny. W 1709 roku wybudowano budynek plebanii, w którym obecnie mieści się klub ?U św. Jakuba?. Wraz    z    powstaniem dekanatu lublinieckiego parafię  z  Lubszy wyłączono z dotychczasowego dekanatu bytomskiego, zmieniając również przynależność diecezjalną parafii. W 1823 roku podwyższono dzwonnicę i nakryto charakterystycznym, baniastym hełmem. W tym samym czasie dobudowano do  nawy kościoła kaplicę pw. św. Antoniego.

Przed 1930 rokiem świątynię znacznie przebudowano i powiększono. W 1934 roku wykrój tęczy zasłonięto mensą ołtarza i prowizoryczną ścianą utworzoną przez nastawę ołtarza z obrazem św. Wojciecha, namalowanym przez Czesława Kuryattę. Prace rzeźbiarskie wykonał artysta Domin z Piekar Śląskich. Z odciętego w ten sposób prezbiterium utworzono  nową  zakrystię.  Kościelne  witraże  wykonano w latach 1937?1938. W 1982 roku przebudowano prezbiterium oraz ustawiono nowy ołtarz, który wraz z kościołem poświęcono 29 września tego samego roku. W latach 1990?2000 odnowiono latarnię wieży z hełmem, przeprowadzono gruntowny remont dachu i elewacji kościoła oraz odrestaurowano jego wnętrze. W latach 1995?1999 wybudowano kaplicę cmentarną pw. Zmartwychwstania Pańskiego, którą poświęcono 16 maja 1999 roku. Kapitalny remont wnętrza kościoła przeprowadzono w 2003 roku. W 2013 roku dokonano rekonstrukcji i rozbudowy organów firmy ?Schlag und Söhne?.