DANE KONTAKTOWE

42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 1
tel. 733-312-931
wnmp_miasteczko@kuria.gliwice.pl
www.parafia-miasteczko.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Marcin Królik, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr teologii,

WIKARIUSZ:

 • ks. Marek Konowol, mgr teologii, ust. 1.09.2017

INNY KSIĄDZ:

 • ks. Jan Sołtysik, kapłan archidiecezji katowickiej, emeryt

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej ? ABMV
42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Gałczyńskiego 26,
tel. 32 288 81 80

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

18.09.1966

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

 • w uroczystość patronalną kościoła ? 15 sierpnia
 • ku czci Matki Boskiej Bolesnej ? piątek przed Niedzielą Palmową

WIECZYSTA ADORACJA:

2 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 15.00, 19.00
w dni powszednie: 6.30, 18.00
? w piątki: 8.30, 17.00 ? Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

4 991, liczba wiernych: 4 850

INNY KOŚCIÓŁ:

 • dawny kościół parafialny pw. św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Asnyka, Astronautów, Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Czarneckiego, Dębina, Michała Dudy, Dworcowa, Dworzec, Działkowa, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego,  Kolejowa,  Konopnickiej, Krótka, Kruczkowskiego, Leśna, Matejki, Metalowa, Modrzewskiego, Niepod- ległości, Norwida, Orkana, Pękatego, Pindora, Piwna, pl. Jagiełły, Północna, Promienna, Rubinowa, Rycerska, Rydla, Rynek, Słoneczna, Sportowa, Srebrna, Staromiejska, Sztolniowa, Tetmajera, Woźnicka, Wspólna, Wybickiego, Żołnierska

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i ślubów od 1849 roku oraz zgonów od 1886 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. Norwida 1

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 3, Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki  NMP

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Paweł Laby (1997?2002) ? proboszcz
 2. ks. Grzegorz Dewor (2002?2005) ? administrator
 3. ks. Sławomir Madajewski (2005?2006)
 4. ks. Henryk Dyka (2006?2016)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Kazimierz Fyrlik ECMC ? 1994,
 2. ks. Zbigniew Zieliński ? 1998
 3. , ks. Marek Banasz – 2001,
 4. ks. Tomasz Wieczorek ? 2007,
 5. ks. Karol Darmas ? 2008

BRACIA I SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCY Z  PARAFII:

 1. br. Piotr Bogawski SDS (salwatorianin) ? 1992,
 2. br. Grzegorz Siwy OCSO (trapista) – 1994,
 3. s. M. Alina (Grażyna) Hoinca ABMV (służebniczka) ? 1995,
 4. s. Agata Paliwoda OSBap (benedyktynka sakramentka)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Teodor Christoph (?  10.02.1893)  ?  proboszcz
 2. ks.  Benon  Drzezga  (?  21.02.1945)  ?  proboszcz
 3. ks. Franciszek Wilhelm (? 5.11.1945) ? proboszcz
 4. ks. Konstanty Piełka (? 27.11.1946) ? proboszcz z Kolonowskiego (diec. opolska)
 5. ks. Władysław Branny (? 24.06.1979) ? proboszcz
 6. ks. Paweł Laby (? 6.05.2002) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Odkrycie  na  terenach  średniowiecznej  wsi  Żyglin  pokładów  rud  ołowiu,  srebra     i żelaza dało początek  górniczej  osadzie  nazwanej  w  1530  roku  Żyglińskie  Góry. 23 kwietnia 1561 roku margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern nadał miejscowości prawa  miejskie.  Miasto,  na  cześć  założyciela,  otrzymało  nazwę  Georgenberg.     W XVII wieku przyjęła się rodzima nazwa: Miasteczko. W okresie wojny trzydziestoletniej nastąpił upadek górnictwa kruszcowego, a  miasto  spadło  do  rzędu  małych   miasteczek   rolniczych.   Ponowne   ożywienie   górnictwa   nastąpiło w  latach  1876?1917.  W  ponad  450-letniej  historii  miasto  kilkakrotnie  traciło       i odzyskiwało prawa miejskie. Od 1 stycznia  1995  roku  Miasteczko  Śląskie ponownie  jest miastem.

Wierni z Miasteczka Śląskiego należeli do parafii w Żyglinie. W 1666 roku wybudowano drewniany kościół ku czci Wniebowzięcia NMP, który poświęcił biskup sufragan krakowski Mikołaj Oborski 6 maja 1670 roku. W XVIII wieku kościół przebudowano, a w jego wnętrzu wzniesiono boczny ołtarz z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, do którego ściągały liczne pielgrzymki ?tak z cesarskiej, jak i też polskiej strony?. W latach 1666?1849 kościół stanowił filię parafii żyglińskiej, a nabożeństwa sprawowano w co drugą niedzielę. 31 sierpnia 1849 roku ustano- wiono  lokalię.  W  latach  1871?1893  obowiązki  lokalisty  pełnił  świątobliwy   ks. Teodor Christoph. Kapłan ten prowadził darmową szkołę dla chłopców, przygotowując ich do tzw. małej lub wielkiej matury. Szacuje się, że spod jego kurateli wyszło ponad 200 księży, lekarzy, nauczycieli i urzędników. W 1872 roku założył on Bractwo Apostolstwa Modlitwy, a w 1880 roku Bractwo Matki Boskiej Siedmiobolesnej. W tym samym roku wybudował plebanię, a w 1883 roku zakupił nowy, gotycki ołtarz oraz ufundował klasztor Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.

W 1898 roku rozpoczęto starania o budowę nowego kościoła. Stosowną zgodę otrzymano 2 lata później. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wg projektu inspektora budowlanego Hudemanna, wzniesiono w latach 1905?1908. Kamień węgielny pod kościół poświęcił ks. dziekan Józef Konieczko z Radzionkowa 3 września 1905 roku. Kościół pobłogosławił żygliński proboszcz, ks. Kasper Orliński, 5 listopada 1908 roku. Jego ozdobą są m.in. polichromie autorstwa Fritza Woltersa z Berlina. 1 lutego 1914 roku ustanowiono Miasteczko Śląskie samodzielną parafią. Kościół poświęcił biskup katowicki Herbert Bednorz 18 września 1966 roku, a w 1973 roku poświęcił ołtarz soborowy. 11 września 1994 roku biskup Gerard Kusz poświęcił Dróżki Matki Boskiej Bolesnej, wybudowane jako wotum wdzięczności za wielowiekowe przebywanie w parafii Matki Boskiej Siedmiobolesnej oraz za dar ks. Teodora Christopha. W 1998 roku wybudowano Dom Parafialny, w którym obecnie mieści się terenowa Stacja Opieki Caritas