DANE KONTAKTOWE

42-622 Świerklaniec, Nowe Chechło, ul. św. Brata Alberta 10
tel. 32 411 56 56
sba_chechlo@kuria.gliwice.pl
www.parafia.nowechechlo.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Jacek Ligarski, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr-lic. teologii, ust. 1.09.2014

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

17.06.2016

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

17 czerwca (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

12 listopada

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 15.00
w dni powszednie:
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty: 18.00
w środy: 7.45 ? Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 800, liczba wiernych: 1 710

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Akacjowa, Astrów, św. Brata Alberta, Bukowa, Dębowa, Grzybowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Lasowicka, Leśna, Miodowa, Powstańców, Skowronków, Słoneczników, Szymborskiej, Szpaków, Wrzosowa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1989 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

  1. ks. Piotr Mańka (1989?1994)
  2. ks. Krzysztof Ksol (1994?1995)
  3. ks. Rajnard Gronowski (1995?2014)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Nowe Chechło należało wcześniej do parafii w Żyglinie. W 1929 roku miejscowość weszła w skład nowej parafii w Świerklańcu. Już pierwszy proboszcz świerklaniecki, ks. Jan Madla, nosił się z zamiarem budowy kościoła w Nowym Chechle. W latach trzydziestych położono nawet fundamenty pod budynek. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił prowadzenie dzieła i na dłuższy czas przerwano prace   budowlane.   Kontynuacji   budowy   kościoła   podjął   się ks. proboszcz Józef Bartoszek. Kompleks budynków, obejmujący, oprócz przyszłego kościoła, dom katechetyczny oraz mieszkanie dla księdza, zaprojektował architekt Leszek Leśnik z Katowic. Kamień węgielny pod budowę poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II na  katowickim  Muchowcu  20  czerwca  1983 roku. Po zatwierdzeniu planów przystąpiono do budowy. Największą z sal, tzw. wielofunkcyjną, przeznaczono na kaplicę. Obiekt w stanie surowym oddano do użytku w 1987 roku. 26 sierpnia 1987 roku w nowo wybudowanej świątyni  pw. św. Brata Alberta odprawiono pierwszą Mszę św.

Parafię św. Brata Alberta w Nowym Chechle erygowano dekretem biskupa katowickiego Damiana Zimonia 1 stycznia 1990 roku. Pierwszym proboszczem  parafii został ks. Piotr Mańka, który razem z parafianami dokończył dzieło budowy.

Wnętrze kościoła wykonano wg projektu Stanisława Konarzewskiego z Krakowa. W prezbiterium, oprócz wizerunku św. Brata Alberta, znajduje się kopia obrazu Ecce Homo, autorstwa świętego zakonnika. Kościół w Nowym Chechle został poświęcony 17 czerwca 2016 roku przez biskupa gliwickiego Jana Kopca. Data poświęcenia kościoła nawiązuje do dnia wspomnienia św. Brata Alberta oraz roku, w którym przypada setna rocznica śmierci zakonnika. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie patrona, przywiezione w 1990 roku od sióstr albertynek        z Krakowa. Kościół w Nowym Chechle jest jednym z pierwszych na Śląsku i jak dotąd jedynym w diecezji gliwickiej, który nosi wezwanie św. Brata Alberta.