DANE KONTAKTOWE

42-622 Świerklaniec, Orzech, ul. Wieczorków 82a
 tel. 32 380 52 78
nmpj_orzech@kuria.gliwice.pl
www.parafiaorzech.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Marek Pyka, dr teologii, ust. 1.09.2007

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

18.11.1984

ODPUST  W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM: 

26 sierpnia

WIECZYSTA ADORACJA:

3 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 10.00, 16.00 w dni powszednie:
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 7.00
w czwartki i soboty: 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 673, liczba wiernych: 1 670

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Boczna, Brzechwy, Bytomska, Głęboka, Kopernika, Korczaka, Krzywa, Laskowa, Lompy, Łąkowa, Marcepanowa, Mickiewicza, Nakielska, Ogrodowa, Orzesz- kowej, Prusa, Radzionkowska, Sobalaków, Sobieskiego, Spokojna, Szkolna, Wąska, Wieczorków

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1972 roku

CMENTARZ:

  • parafialny przy ul. Nakielskiej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole Gminne)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. Jan Tomiczek (1981?2007)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  1. ks. Krzysztof Konwerski ? 2000,
  2. ks. Krzysztof Karkoszka ? 2005

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z dokumentu biskupa krakowskiego Pawła z 4 października 1277 roku. Wtedy to do nowej parafii w Kamieniu przyłą- czono z parafii św. Małgorzaty w Bytomiu miejscowość ?Orech?. W 1326 roku miejscowość stała się częścią nowo powstałej parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Mieszkańcy Orzecha  zajmowali  się  rolnictwem  i  pasterstwem.  W  XVI  wieku  w okolicy zapoczątkowano górnictwo kruszcowe, którego pokłady szybko się wyczerpały. W XIX wieku spora liczba mieszkańców pracowała w kopalni węgla kamiennego w radzionkowskiej dzielnicy Buchacz.

Katolicy z Orzecha od dawna pragnęli posiadać własną świątynię. Wyrazem ich dążeń było wybudowanie kaplicy pw. św. Jana Nepomucena w 1885 roku. Mieszkańcy gromadzili się przy kaplicy na okolicznościowych nabożeństwach. Kaplica służyła także jako punkt katechetyczny. 2 lutego 1971 roku ks. proboszcz Teofil Szczerbowski po raz pierwszy odprawił w Orzechu Mszę św. W tym samym roku przystosowano do sprawowania nabożeństw dawne pomieszczenie gospodarcze przy ul. Wieczorków 68, którego właścicielem była rodzina Matejczyk. Prace prowadzono pod patronatem ks. Stefana Gruszki, wikariusza radzionkowskiej parafii. Od grudnia 1971 roku w każdą niedzielę i w święto do Orzecha dojeżdżali z posługą duszpasterską księża z macierzystej parafii. 14 czerwca 1972 roku lokalistą w Orzechu  został  ks.  Edmund  Mrozik.  Od  1974  roku  funkcje  duszpasterskie  w Orzechu sprawował ks. Józef Gruszka, którego ustanowiono rektorem kaplicy. Dekret o erygowaniu samodzielnej parafii wydano 10 marca 1981 roku (dekret wszedł w życie 22 marca tegoż roku). W latach 1978?1981 ks. Gruszka wybudował budynek probostwa.

5 września 1983 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, której patronował ks. proboszcz Jan Tomiczek. Projekt kościoła wykonał architekt Rudolf Fojcik z Pszowa, a kierow-  nictwo budowy zlecono Piotrowi Mireckiemu z Rybnika. Prace  budowlane  wyko- nano w rekordowym czasie siedmiu miesięcy. Nowy kościół poświęcił biskup  katowicki Herbert Bednorz 18 listopada 1984 roku. Kompleksowy wystrój świątyni zaprojektował artysta Zygmunt Brachmański. 1 listopada 1991 roku dokonano poświęcenia parafialnego cmentarza.