DANE KONTAKTOWE

44-120 Paczyna, ul. Wiejska 67
tel. 32 233 47 38
smb_paczyna@kuria.gliwice.pl

www.parafia-paczyna.pl

PROBOSZCZ:

 • o. Mieczysław Jóźwiak CMF

INNI KSIĘŻA:

 • o.Robert Kycia CMF, mistrz nowicjatu
 • o.Telesfor Pomianowski CMF, pomoc w parafii
 • o. Roman Woźnica CMF, mgr-lic

BRACIA ZAKONNI:

 • br. Józef Mazur CMF
 • br. Edward Rogalny

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów ? CMF
44-120 Paczyna, ul. Wiejska 67,
tel. 32 233 47 38,
mieczcmf@gmail.com

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA:

 • parafialnego: 8.11.1931
 • filialnego: 2.09.2000

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 11 listopada
 • w kościele filialnym: Uroczystość Najświętszej Trójcy

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 4 grudnia
 • w kościele filialnym: 17 kwietnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Paczynie: 7.00, 10.30
? w Bycinie: 8.30, 12.00 w dni powszednie:
? w Paczynie: 7.00, 18.00
? w Bycinie: 8.00, 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 702, liczba wiernych: 1 695

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Paczyna; mieszkańców: 960, wiernych: 955
 • Bycina  ? 3 km; mieszkańców: 600, wiernych: 598
 • Paczynka (ul. Polna) ? 2 km; mieszkańców: 42, wiernych: 42
 • Wrzosy  ? 1,5 km; mieszkańców: 100, wiernych: 100

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Paczyna: Astrów, Klasztorna, Kwiatowa, Leśna, Leśniczówka, Ogrodowa, Plac Drzewny, Różana, Szeroka, Wiejska

Bycina: Kasztanowa, Klubowa, Leśna, Parkowa, Polna, Pyskowicka, Rolnicza, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, Wąska, Zamkowa

Paczynka: Polna

Wrzosy:  Wrzosy 1?7

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. Świętej Trójcy w Bycinie

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1765 roku, chrztów i zgonów od 1800 roku

CMENTARZE:

 • parafialny przy ul. Wiejskiej 86 w Paczynie
 • parafialny przy ul. Szkolnej w Bycinie

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

 • Bycina: Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
 • Paczyna: Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Piotr Żok CMF (1990?2000)
 2. ks. Krzysztof Sikora CMF (2000?2004)
 3. ks. Grzegorz Wrodarczyk CMF (2004?2016)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks. Piotr Wyżgoł CMF ? 1992

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym w Paczynie:

 1. ks. Józef Sobel (? 1.11.1913) ? proboszcz
 2. ks. Jan Schittko (? 12.02.1934) ? proboszcz
 3. ks. Jan Holik CMF (? 29.11.1972 ) ? proboszcz
 4. ks. Jan Buhl CMF (? 30.04.1987) ? proboszcz
 5. ks. Piotr Żok CMF (? 14.01.2000) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o Wojciechowej Paczynie (inna nazwa: Paczyna Wielka) pochodzi z 1256 roku. W dokumencie z 17 listopada 1319 roku wspomniany jest niejaki Franco z Jemielnicy, który był wówczas proboszczem w Paczynie. O kościele parafialnym jest także mowa w spisie świętopietrza z 1335 roku. Kolejny kościół wybudowano w 1506 roku częściowo z drewna (nawa), częściowo z cegły (prezbiterium i zakrystia). Przy kościele wzniesiono drewnianą dzwonnicę, która zachowała się do dzisiaj. W czasie zawieruchy reformacyjnej Paczyna zachowała swój katolicki charakter dzięki rezydującej w Bycinie rodzinie Paczyńskich (von Tenczin). W połowie XVII wieku Paczynę połączono z parafią w Pniowie, czyniąc pierwszą świątynię kościołem filialnym (?mater adiuncta?).

Proboszczowie rezydujący na co dzień przy kościele w Pniowie częściej sprawowali nabożeństwa w kościele filialnym w Paczynie, aniżeli w Pniowie. Dodatkowo sprawowali nabożeństwa w drewnianej kaplicy pw. św. Józefa przy zamku w Bycinie, a od 1706 roku w kaplicy zamkowej pw. Trójcy Świętej. W 1773 roku zmieniono nazwę parafii na Paczyna Wielka. W latach 1864?1866 ks. proboszcz Spyra wybu- dował w Paczynie nowe probostwo. 27 kwietnia 1931 roku odprawiono ostatnie nabożeństwo w starym kościele, który (za zezwoleniem władz świeckich i kościelnych) został rozebrany. Na jego miejscu wybudowano nową świątynię wg projektu architekta Theodora Ehla z Bytomia. Dzięki ofiarności wiernych i zaangażowaniu ks. proboszcza Karola Schittko, prace ukończono w krótkim czasie. Kościół jest trójnawową bazyliką o wąskich nawach bocznych i płytkim prezbiterium, zamkniętym półkolistą absydą. Do nowej świątyni przeniesiono część wyposażenia starego kościoła. 8 listopada 1931 roku kardynał Adolf Bertram poświęcił kościół. W 1975 roku biskup opolski Franciszek Jop zezwolił misjonarzom klaretynom, którzy od 1949 roku posiadali tutaj swój dom zakonny i pomagali w duszpasterstwie, na oficjalne przejęcie parafii.

W kaplicy zamkowej w Bycinie sprawowano nabożeństwa do 1817 roku. W póź- niejszych latach w zamku rezydowała protestancka rodzina książąt von Hohenlohe- Öhringen. Pod koniec 1945 roku mieszkańcy Byciny przeprowadzili na własny koszt remont kaplicy, a 14 lutego 1946 roku proboszcz z Paczyny dokonał jej pobłogosławienia. Stosowna zgoda na sprawowanie nabożeństw w kaplicy została wydana przez kurię Administracji Apostolskiej w Opolu 26 października 1950 roku. W 1990 roku ks. proboszcz Piotr Żok razem z parafianami przystąpił do budowy nowego kościoła. Działkę pod budowę ofiarowali Helmut i Barbara Bomba oraz Rajmund Konieczny. Dokumentację, kosztorys i projekt opracował architekt Janusz Iworek z Krakowa. Budowę kościoła rozpoczęto w marcu 1993 roku. 25 września 1993 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił kamień węgielny pod budowę. Tego samego roku zamknięto kaplicę zamkową, a jej wyposażenie przeniesiono ze zdewastowanego i grożącego zawaleniem pałacu do tymczasowego pomieszczenia przy nowo powstającym kościele. 2 września 2000 roku biskup Gerard Kusz dokonał uroczystego poświęcenia kościoła filialnego pw. Trójcy Świętej w Bycinie.