DANE KONTAKTOWE

42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 6
tel. 34 353 40 67
skdim_pawonkow@kuria.gliwice.pl
www.parafiapawonkow.pl

ADMINISTRATOR:

 • ks. Janusz Czenczek, mgr teologii, ust. 25.06.2019

WIKARIUSZ:

 • ks. Adam Byczek, mgr-lic. teologii, duszpasterz pełniący samodzielną opiekę duszpasterską przy kościele pw. św. Kazimierza w Solarni, ust. 1.09.2015
  adres: 42-700 Solarnia, ul. Strażacka 7a

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 22.09.1816
 • kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Solarni: 14.11.1992
 • kościoła filialnego pw. św. Jana Pawła II w Kośmidrach: 21.10.2017

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: niedziela przed Uroczystością Chrystusa Króla
 • w kaplicy w Kośmidrach: ostatnia niedziela sierpnia
 • w kościele filialnym pw. św. Kazimierza w Solarni: 4 marca
 • w kościele filialnym pw. św. Jana Pawła II w Kośmidrach:  ??..

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 14 stycznia
 • w kościele filialnym pw. św. Kazimierza w Solarni: 3 marca
 • w kościele filialnym pw. św. Jana Pawła II: ??.

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
w Pawonkowie: 7.30, 11.00
w Kośmidrach: 9.00
w Solarni: (18.00),  10.00
w dni powszednie w Pawonkowie:
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 18.00
w środy: 7.00
w  soboty: 17.00
w dni powszednie w Kośmidrach:
w poniedziałki, wtorki i czwartki: 16.30
(w czasie zimowym oraz w czerwcu i lipcu: 16.00) w dni powszednie w Solarni:
w czwartki i piątki: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 300, liczba wiernych: 2 245

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Pawonków; mieszkańców: 1 390, wiernych: 1 350
 • Kośmidry ? 5 km; mieszkańców: 712, wiernych: 700
 • Solarnia ? 6 km; mieszkańców: 198, wiernych: 195

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Pawonków: Damrota, Dolna, Końcowa, Kościuszki, Kośmiderska, Krótka, Kwiatowa, Lubliniecka, Pietraszowicka, Ptakowa, Sadowa, Skrzydłowicka, Spółdzielcza, Szkolna, Zawadzkiego, Żwirowa

Kośmidry: Kuźnicka, Lubliniecka, Podleśna, Polna, Stawowa, Szkolna, Zielona

Solarnia: Leśna, Lubliniecka, Strażacka, Słoneczna, Dziewcza Góra

INNE KOŚCIOŁY:

 • filialny pw. św. Kazimierza w Solarni
 • filialny pw. św. Jana Pawła II w Kośmidrach

KAPLICE:

 • katechetyczna w Kośmidrach

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi zgonów od 1733 roku, chrztów od 1765 roku i ślubów od 1766 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. Zawadzkiego w Pawonkowie

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Pawonków:  Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Kośmidry:  Szkoła Podstawowa, Przedszkole

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Józef Kurażko (1982?2000)
 2. ks. Janusz Czenczek (2000?2009)
 3. ks. Stanisław Kołodziej (2009?2010)

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • s. Katarzyna Kubica SSpS (werbistka) ? 2012

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Franciszek Florek (? 20.10.1962) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Według najstarszych przekazów już w 1305 roku istniał w Pawonkowie kościół. Po  raz drugi wspomina się o nim w roku 1447. Był to obiekt w części drewniany (nawa),  a  w  części  murowany  (prezbiterium).  Jeden  z  dokumentów  kolegiaty  opolskiej     z 1468 roku odnotował patronkę kościoła ? św. Katarzynę. Tutejsza parafia powstała w  1550 roku.

Na początku XIX wieku rozpoczęto budowę nowego kościoła w stylu późno- klasycystycznym, którego benedykcja miała miejsce w 1811 roku, a uroczyste poświęcenie 22 września 1816 roku. Centralne miejsce kościoła zajmuje ołtarz główny, który zdobi obraz patronki parafii. Został on namalowany w 1806 roku przez przedstawiciela znanej niemieckiej rodziny malarzy i architektów ? Karola Fryderyka Helda. W 1907 roku na terenie parafii powstał klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Siostry elżbietanki posługiwały w parafii do 2011 roku.

Po plebiscycie i podziale Śląska w 1921 roku parafia Pawonków została podzielona polsko-niemiecką granicą państwową. Należące do parafii miejscowości: Dzielna, Koszwice, Łagiewniki Małe, Pietraszów, Pludry i Skrzydłowice pozostały po stronie niemieckiej. Do czasu ustanowienia kuracji w Łagiewnikach Małych mieszkańcy wspomnianych wiosek, na podstawie specjalnych przepustek, nadal uczestniczyli w nabożeństwach w swoim kościele parafialnym w Pawonkowie. Jeszcze  do 1936 roku patronat nad parafią i kościołem sprawował, mieszkający po stronie niemieckiej, hrabia Georg von Thaer.

W 1979 roku w oddalonych o 5 km od kościoła parafialnego Kośmidrach miesz-  kańcy (bez wiedzy ówczesnego proboszcza oraz bez odpowiednich zezwoleń) wybudowali salkę katechetyczną. Sprawa ta spowodowała napięcie w stosunkach pomiędzy ówczesnymi władzami wojewódzkimi w Częstochowie a kurią diecezjalną w Katowicach. Dopiero osobista interwencja i przeproszenie władz wojewódzkich przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza doprowadziły do wydania ex post  odpowiednich zezwoleń ze strony władz świeckich w dniu 13 czerwca 1980 roku. Salka katechetyczna pełni zarazem funkcję tymczasowej kaplicy. Obecnie trwa budowa nowej kaplicy w Kośmidrach pw. św. Jana Pawła II wg projektu Studia Projektowego SPART s.c. z Bytomia. Projekt wystroju wnętrza opracował architekt Łukasz Szatanek z Bytomia.

14 listopada 1992 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek poświęcił w Solarni nowy kościół filialny pw. św. Kazimierza. W ołtarzu złożono relikwie świętych męczenników rzymskich.