DANE KONTAKTOWE

Pławniowice, ul. Gliwicka 46
tel. 32 230 56 24 ? parafia; 32 230 55 51? ośrodek edukacyjno-formacyjny
npnmp_plawniowice@kuria.gliwice.pl

www.palac.plawniowice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Krystian Worbs

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

15.10.1885

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

8 grudnia

WIECZYSTA ADORACJA:

10 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.00
w czasie wakacyjnym: 8.00, 10.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00 lub 18.00
w czasie wakacyjnym: 7.00 lub 19.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

około 700, liczba wiernych: 608

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Boczna, Cicha, Cmentarna, Gliwicka, Górna, Klubowa, Kolejowa, Krótka, Leśna, Nad Kanałem, Nad Łąkami, Nad Zalewem, Nowa, Ogrodowa, Piaskowa, Plażowa, Polna, Prosta, Skotnicka, Spokojna, Wąska, Wodna, Wspólna

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1943 roku, chrztów od 1944 roku i zgonów od 1945 roku

CMENTARZ: 

  • parafialny przy ul. Cmentarnej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa i Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

  1. ks. Jerzy Mazurkiewicz (1991?1997)
  2. ks. Piotr Faliński (1997?2002)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Sebastian Marecki ? 1996

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1317 roku. Druga wzmianka pocho- dzi z dokumentu z 1364 roku, w którym figuruje nazwisko Marcusa de Plawniowitz jako właściciela okolicznych terenów. W 1737 roku tutejsze dobra rycerskie zakupił Franciszek Wolfgang von Stechow ? pierwszy starosta powiatu gliwicko-toszeckiego po zajęciu Śląska przez Prusy. W 1798 roku majątek przejęła rodzina von Ballestrem. Pod patronatem hrabiego Franza von Ballestrema w latach 1882?1885 wybudowano wspaniały pałac w miejscu wcześniejszego ? zbudowanego w 1737 roku. Autorem przebudowy był Konstantin Heidenreich z Kopic k. Grodkowa. Pałac jest trój- skrzydłową budowlą i prezentuje styl neomanieryzmu niderlandzkiego. W skrzydle południowym pałacu znajduje się kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, która została poświęcona 15 października 1885 roku. Dzięki zabiegom hrabiego, wierni z Pławniowic należący do parafii Rudno mogli wypełniać swoje praktyki religijne w przypałacowej kaplicy, przy której posługiwał kapelan rodziny hrabiowskiej.   W 1941 roku przy kaplicy ustanowiono kurację.

Na początku 1945 roku rodzina Ballestremów zmuszona została do opuszczenia pałacu. Opiekę nad kaplicą sprawował kapelan ? ks. Franciszek Pawlar, który swoje wojenne wspomnienia opisał w ?Dzienniku? (opublikowanym w 2015 roku). Przez krótki okres czasu stacjonował tutaj marszałek Iwan Koniew. Po wojnie obiekt przekazany został do dyspozycji władz kościelnych. Powstałej parafii przydzielono południowe skrzydło pałacu wraz z kaplicą. Od sierpnia 1946 roku do stycznia 1949 roku parafią zarządzali ojcowie kapucyni z prowincji krakowskiej. W latach 1949?1975 w Pławniowicach pracowali księża diecezjalni, a od sierpnia 1975 roku do stycznia 1978 roku ojcowie augustianie. W styczniu 1978 roku parafię ponownie objęli księża diecezjalni. Resztę pomieszczeń pałacowych przeznaczono w 1945 roku na klasztor dla przesiedlonych ze Lwowa sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, które przebywały tu do 1976 roku. W tym samym roku obiekt przejęli augustianie, mieszkając tu przez dwa lata. Oprócz klasztoru i parafii w pałacu mieściły się czasowo biura administracji spółdzielni rolnej. Obiekt zmieniając często mieszkańców i przeznaczenie, ulegał szybko zniszczeniu. Od 1978 roku gospodarzem kompleksu pałacowo-parkowego stała się diecezja opolska, przeznaczając go na diecezjalny dom rekolekcyjny. W 1992 roku obiekt stał się własnością diecezji gliwickiej, zachowując funkcję domu rekolekcyjnego. Jesienią 1993 roku rozpoczęto kapitalny remont obiektu, który zaczął pełnić funkcję Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji  Gliwickiej.