DANE KONTAKTOWE

44-120 Pyskowice, ul. Wieczorka 3
tel./fax 32 233 25 18 ? proboszcz
tel. 32 233 23 33
nsp_pyskowice@kuria.gliwice.pl
www.swpawel.eu

PROBOSZCZ:

 • ks. Jerzy Krawczyk

WIKARIUSZE:

 • ks. Wojciech Cisek
 • ks. Wojciech Cholewa

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła: 21.09.2003
 • kaplicy pw. MB Fatimskiej: 19.10.1991

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

25 stycznia (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

10 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.00, 11.00 ? Msza św. dla dzieci w kaplicy, 11.30, 17.00
II niedziela miesiąca:
13.00 ? Msza św. chrzcielna
w czasie letnim: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
w dni powszednie: 6.30, 18.00
w czwartki: 16.00 ? Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

6 800, liczba wiernych: 6 500

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Jana Pawła II, Stefana Batorego, Braci Pisko 1?22, Chopina 8, 10 ? 12, Bolesława Chrobrego, Dobrawy, Dworcowa 2?12, Anny Jagiellonki, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej 1?8, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Lompy 1?10, Władysława Łokietka, Matejki 1?5, Matejki Boczna 1 i 2, Mieszka I, Orzeszkowej 1 i 3, Poziomkowa, Jana III Sobieskiego, Szpitalna 13?27, Wieczorka 1?34, Wojska Polskiego 1?60, Wyzwolenia 2?44 (małe domki), Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego

KAPLICA:

 • MB Fatimskiej (przy kościele)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od września 1991 roku

CMENTARZ:

komunalny przy ul. Wielowiejskiej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 5

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Leonard Stroka (1991?2016)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Janusz Witowski OSPPE ? 1992,
 2. ks. Andrzej Bystrzycki  ?  1993, 
 3. o.  Jerzy Sztyk OFM ? 1995,
 4. o. Jan (Paweł) Strumiłowski OCist ? 2012

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. Samuela (Gabriela) Labisz SMI (siostra Maryi Niepokalanej) ? 2001,
 2. s. Aneta Polak SMI (siostra Maryi Niepokalanej) ? 2013

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła parafialnego:

 • ks. Leonard Stroka (? 4.05.2016) ? proboszcz, budowniczy kościoła

Z DZIEJÓW PARAFII:

Na początku lat 50. ubiegłego wieku zapadła decyzja budowy osiedla mieszkaniowego w północnej części miasta. Pyskowice stały się dużym placem budowy mieszkań dla pracowników zakładów przemysłowych miast aglomeracji górnośląskiej. Kościół pw. św. Mikołaja stał się stanowczo za mały wobec potrzeb rozrastającego się miasta, dlatego rozpoczęto starania mające na celu budowę nowej świątyni. 14 maja 1982 roku osiągnięto stosowny kompromis pomiędzy przedstawicielami Kurii Diecezjalnej w Opolu a wojewodą katowickim. Mimo dokonanych uzgodnień  zarząd  miasta  jeszcze  przez  2  lata  zwlekał  z  decyzją  o lokalizacji  nowego  kościoła,  którą  uzyskano  dopiero  21  maja  1984  roku.  W międzyczasie ks. Leonard Stroka, wikariusz parafii św. Mikołaja, został upoważniony przez kurię diecezjalną do prowadzenia spraw związanych z budową nowego kościoła. 22 września 1984 roku biskup Jan Wieczorek poświęcił plac pod budowę. W pustym polu, gdzie miał stanąć kościół, ustawiono krzyż i ołtarz,         a następnie sprawowano Mszę św. Projekt kościoła opracowali architekci: Zdzisław Stanik,  Jan  Włoch  i  Bożena  Kęsicka.  14  września  1985  roku  ruszyły  prace budowlane. Rozpoczęto je od budowy domu  katechetycznego,  plebanii  i  kaplicy pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Pierwszą Mszę św. sprawowano w kaplicy w pasterkę 1987  roku.  Równocześnie  prowadzono  budowę  dużego kościoła.

1 września 1991 roku biskup opolski Alfons Nossol erygował samodzielną parafię, wydzielając jej terytorium z północnej części macierzystej parafii. Nadanie kościołowi  tytułu  Nawrócenia  św.  Pawła  nawiązuje  do  pierwszej  świątyni     w Pyskowicach ? z 1256 roku, którą poświęcono opiece św. Pawła. Uroczyste poświęcenie nowego kościoła miało miejsce 21 września 2003 roku, którego dokonał  biskup  gliwicki  Jan  Wieczorek  w  obecności  biskupa  Pawła  Stobrawy z Opola. 22 października 2014 roku poświęcono kaplicę pw. św. Jana Pawła II.