DANE KONTAKTOWE

44-156 Sierakowice, Rachowice, ul. Wiejska 11a
tel./fax 32 238 42 30
ts_rachowice@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Jerzy Pudełko

WIKARIUSZ:

 • ks. Mariusz Setlak

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: Uroczystość Trójcy Świętej
 • w kościele filialnym: ostatnia niedziela roku kościelnego

WIECZYSTA ADORACJA:

18 kwietnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: w Rachowicach:
w czasie zimowym: (18.00), 7.30
w czasie letnim: (18.30), 7.30 w Sierakowicach:
w czasie zimowym: (16.30), 9.30
w czasie letnim: (17.00), 9.30 w Goszycach:
w czasie zimowym i letnim: 11.00
w dni powszednie: w Rachowicach:
w czasie zimowym, w poniedziałki: 7.00, w czwartki i piątki: 17.30
w czasie letnim, w poniedziałki: 7.00, w czwartki i piątki: 18.30 w Sierakowicach:
w czasie zimowym, we wtorki: 7.00, w środy, czwartki i piątki: 16.30
w czasie letnim, we wtorki: 7.00, w środy, czwartki i piątki: 17.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 850, liczba wiernych: 1 750

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Rachowice; mieszkańców: 590, wiernych: 550
 • Goszyce  ? 8 km; mieszkańców: 145, wiernych: 145
 • Sierakowice  ? 3,5 km; mieszkańców: 1 115, wiernych: 1 055

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Rachowice:  Miła, Piękna, Pogodna, Rachowicka, Słoneczna, Spokojna, Wiejska

Goszyce: Wiejska

Sierakowice: Ceramiczna, Długa, Dolna, Górna, Kasztanowa, Kozielska, Krótka, Leśna, Polna, Rachowicka, Strażacka, Szeroka, Tworogowska, Wąska, Wiejska

INNY KOŚCIÓŁ:

filialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach

KAPLICA: 

 • Najświętszego Serca Pana Jezusa w Goszycach

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1945 roku. W Archiwum Metropolitalnym we Wrocławiu znajdują się księgi metrykalne: chrztów (1696?1800), ślubów (1696?1765), zgonów (1695?1766). Pozostałe księgi do 1945 roku spłonęły w czasie działań wojennych.

CMENTARZE:

 • parafialny w Rachowicach ? przy kościele
 • parafialny w Sierakowicach ? przy kościele

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Rachowice: Przedszkole Gminne

Sierakowice:  Szkoła Podstawowa, Przedszkole Gminne

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Ryszard Stokłosa (1977?1996)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • o. Symeon (Szymon) Masarczyk OFM ? 2015

Z DZIEJÓW PARAFII:

Rachowice po raz pierwszy wymieniono w tzw. rejestrze ujejskim w 1305 roku jako wieś lokowaną na prawie niemieckim. Wioska w XIV i XV wieku należała do górnośląskiego rodu rycerskiego Bierawów. W 1475 roku Mikołaj Bierawa sprzedał dwór i wieś Rachowice rycerzowi Christofowi Dziecko. Od 1571 roku właścicielami dóbr byli Larischowie, następnie Jeremiasz Orzeski von Syrin, a w latach 1625?1711 rodzina Holych, herbu Bróg. W 1730 roku dobra rachowickie stały się częścią wielkiej własności hrabiów von Hoditz, panów na Sośnicowicach. W  styczniu 1945 roku żołnierze radzieccy spalili budynek plebanii razem z całą dokumentacją i  księgami metrykalnymi.

Kościół pw. Trójcy Świętej prawdopodobnie istniał już w 1305 roku. Wyraźnie jest o nim mowa w latach 1376 i 1447. Najstarszą częścią jest murowane gotyckie prezbiterium z zakrystią, pochodzące z przełomu XV i XVI wieku. Gruntownej restauracji tejże części dokonano w latach 1667?1668. Drewnianą nawę kościoła wzniesiono w 1668 roku. Pierwotnie wolno stojąca wieża znajdowała się na cmentarzu. W latach 1679?1688 zastąpiono ją nową, dostawioną do nawy kościoła. Gdy ta spłonęła w 1705 roku, w latach 1780?1790 wybudowano nową, istniejącą    do dziś. Kościół odnawiano i remontowano w latach 1902, 1938 oraz 1945?1957,     po  uszkodzeniach  w   czasie   wojny.   Ostatnią   restaurację   kościół   zawdzięcza   ks. proboszczowi Jerzemu Pudełce oraz swoim parafianom. W 1998 roku odrestaurowano ołtarz główny, a w 2001 roku ołtarz boczny Matki Boskiej Bolesnej. W  2009  roku  kościół  wyposażono  w  nowe  organy  o  trakturze  mechanicznej    wg projektu prof. Juliana Gembalskiego z Katowic. W latach 2013?2015 dokonano kapitalnego remontu drewnianej konstrukcji ścian i dachu kościoła wraz z wymianą gontów zewnętrznych. Niedaleko kościoła znajduje się wybudowana przed II wojną światową grota lourdzka, miejsce spotkań dawnego bractwa  strzeleckiego.

Do parafii należy także drewniany kościół filialny w Sierakowicach pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wzmiankowany po raz pierwszy w 1447 roku. Sierakowice przed 1679 rokiem utraciły swoją kościelną samodzielność. Obecny drewniany kościół pochodzi z 1675 roku. Ponieważ patronem wioski była protestancka rodzina Trachów, wierni sami wznieśli świątynię, co może tłumaczyć genezę wystroju jego wnętrza. Jego budowniczym był cieśla Józef Jozek. Kościół jest budowlą orientowaną, drewnianą o konstrukcji zrębowej, otoczony sobotami, z wieżą konstrukcji słupowej, na podmurówce ceglanej. W 2001 roku odkryto we wnętrzu kościoła figuralne polichromie z XVII wieku, zamalowane w późniejszym okresie. W 2002 roku poddano gruntownej renowacji ołtarz główny. Renowacja całego kościoła i polichromii trwała do 2010 roku. Malowidła, dzieło malarza Jana Ignatiuka z Olesna, stanowią wspaniały przykład ówczesnej ?Biblii pauperum? ? ewangelicznej katechezy dla prostego ludu. Wszystkie prace konserwatorskie we wnętrzu świątyni wykonał zespół pod kierownictwem Marka Barskiego z Nysy.   W 2011 roku kościół wyposażono w nowe organy (wg projektu prof. Juliana Gembalskiego), a w 2016 roku wykonano I etap planowanego remontu konstrukcji kościoła, obejmujący remont kruchty wieży i przedsionka wraz z wymianą gontów.