DANE KONTAKTOWE

44-160 Rudziniec Gliwicki, Rudno, ul. Szkolna 8b
tel. 32 230 37 50
sm_rudno@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Piotr Faliński

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

4.10.1923

ODPUST  W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM: 

I niedziela grudnia

WIECZYSTA ADORACJA:

10 listopada

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (17.00), 7.30, 10.00
w czasie letnim: (18.00), 7.30, 10.00
w dni powszednie: 7.00, 17.00
w czasie letnim: 7.00, 18.00
w środy: 17.00 – Msza św. szkolna

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

 1 035, liczba wiernych: 980

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Boczna  2–8a,  Dolna  1–20,  Gliwicka  1–121,  Górna  1–104,  Jesionowa  1–2,

Kolejowa 2–8, Lipowa 3–40, Leśna 1–16, Morelowa 6, Palmowa 1–11, Polna 1–6,

Potokowa 2 i 14, Wiśniowa 30–97, Słoneczna 3 i 5, Sportowa 1–11, Strażacka 1–14,

Szkolna 1–17

KAPLICA: 

  • przedpogrzebowa  w Rudnie

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów i zgonów od 1739 roku oraz chrztów od 1745 roku

CMENTARZ:

parafialny przy kościele

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

  • ks. Ryszard Hüller (1977–1992)
  • ks. Marian Przydacz (1992–2002)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Marek Domański SDS – 2011

BRAT ZAKONNY POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • o. Krzysztof Otremba MI (kamilianin) – 2011

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu przy kościele:

  • ks. Jan Michalec († 12.07.1956) – radca duchowny, dziekan, budowniczy kościoła
  • ks. Ernest Blokisz († 27.05.1972) – proboszcz, wicedziekan
  • ks. Ryszard Hüller († 24.08.1992) – proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Początek istnienia miejscowości datuje się na 1228 rok, a jej nazwa wskazuje na występowanie  w  okolicy  rud  darniowych.  Zgodnie  z  dokumentem  łabędzkim  z 1317 roku (znanym z odpisu z XV wieku), mówiącym o powinnościach parafialnych sprzed 100 lat, również i ta miejscowość datować może początki swojego istnienia na 1217 rok. Rudno należało początkowo do parafii Wniebowzięcia NMP w Łabędach. Po raz pierwszy o kościele parafialnym w Rudnie jest mowa w spisie świętopietrza z 1447 roku. Do parafii należały miejscowości: Taciszów (do 1934 roku), Rudziniec Gliwicki z zabytkowym kościołem z XV wieku (do 1936 roku) oraz Pławniowice z kaplicą zamkową rodziny von Ballestrem (do 1941 roku).

W centrum Rudna stał drewniany kościół z drugiej połowy XV wieku, otoczony cmentarzem. W marcu 1922 roku stary kościół rozebrano i w kwietniu tego samego roku, pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Michalca († 1956), rozpoczęto budowę obecnego, murowanego, neobarokowego kościoła. 18 maja 1922 roku został wmurowany kamień węgielny. W grudniu tego samego roku jedna część dachu była już gotowa,  a  resztę  zabezpieczono  prowizorycznym  przykryciem. W kwietniu 1923 roku rozpoczęto dalsze prace, które w sierpniu, z powodu galopującej inflacji, musiano zakończyć w stanie surowym. 23 września 1923 roku kościół pobłogosławił ks. dziekan Jan Michalec, a uroczyście poświęcił kardynał Adolf Bertram 4 października 1923 roku. W Muzeum Diecezjalnym w Opolu zdeponowano ornat z XVII wieku, przedstawiający Chrystusa na krzyżu i trzy niewiasty, oraz cztery XVI-wieczne figury z drewna lipowego: dwie przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem, św. Mikołaja i św. Katarzynę.

W 1993 roku przeprowadzono renowację kościoła. W latach 1994 i 1996 odnowiono organy, a w 1995 roku wieżę i elewację kościoła, nadając obiektowi nową kolorystykę. W latach 2002–2007 dokonano kapitalnego remontu plebanii. W 2007 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego i został określony jako jeden z ładniejszych kościołów neobarokowych na terenie województwa. W 2010 roku w ramach remontu elewacji przywrócono jej pierwotną kolorystykę, a także wymieniono pokrycie dachu kościoła. Rok później wzmoc- niono fundamenty kościoła, a w latach 2015–2016 odnowiono jego wnętrze, odkrywając zamalowane freski wraz z zabytkowymi ornamentami oraz odrestaurowano ołtarz główny poświęcony św. Mikołajowi. Przy kościele znajduje się krypta grobowa hrabiowskiej rodziny von Ballestrem. Obecne ogrodzenie kościoła wykonano w latach 2012–2015.