DANE KONTAKTOWE

47-430 Rudy, ul. Cysterska 1
tel. 32 410 30 57
wnmp_rudy@kuria.gliwice.pl
www.rudy-parafia.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Sebastian Śliwiński, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach

WIKARIUSZ:

 • ks. Amadeusz Pełka

INNI KSIĘŻA:

 • Gotfryd Fesser, emeryt, penitencjarz Sanktuarium ks. Jan Rosiek, mgr teologii, dziekan honorowy,
 • Pacyfik Maksymilian Gawlik OFM, rektor kaplicy pw. MB Fatimskiej w Stodołach, ust. 21.03.2005 adres: 44-292 Rybnik-Stodoły, ul. Szeroka 17, tel. 32 421 06 43

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

 1. 1303 rok

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA CMENTARNEGO:

1906 rok

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 15 sierpnia ? odpust parafialny
 • w kościele parafialnym: II niedziela czerwca ? odpust bazylikowy ku czci Matki Boskiej Pokornej
 • w kościele cmentarnym: III niedziela lipca

WIECZYSTA ADORACJA:

24 kwietnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00
w dni powszednie: 7.00, 17.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

3 869, liczba wiernych: 3 681

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Rudy;  mieszkańców: 1 537, wiernych: 1 445
 • Biały Dwór ? 3,5 km; mieszkańców: 80, wiernych: 80
 • Brantolka ? 1,5 km; mieszkańców: 450, wiernych: 428
 • Jankowice  ? 6 km; mieszkańców: 345, wiernych: 337
 • Podbiała ? 2 km; mieszkańców: 85, wiernych: 79
 • Przerycie  ? 2 km; mieszkańców: 179, wiernych: 163
 • Ruda Kozielska ? 3 km; mieszkańców: 703, wiernych: 679
 • Stodoły ? 6 km; mieszkańców: 490, wiernych: 470

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Rudy i Brantolka: Akacjowa, Biały Dwór, Borowa, Brzozowa, Bukowa, Cegielska, Cysterska, Dębowa, Dworcowa, Gliwicka, Jesionowa, Kasztanowa, Kolonia Renerowska, Kozielska, Krótka, Leszczynowa, Łąkowa, Majowa, Mickiewicza, Paproć, Parkowa, Podbiała, Polna, Powstańców Śląskich, Przerycie, Raciborska, Rogera, Rybnicka, Rzeczna, Sobieskiego, Sosnowa, Szkolna, Szybki, Świerkowa, Świętojańska, Wierzbowa, Zielona

Jankowice:  Leśna, Polna, Raciborska, Szkolna, Wiejska, Wypoczynkowa

Ruda Kozielska: Boczna, Górnicza, Handlowa, Hubertusa, Hutnicza, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Raciborska, Skośna, Słoneczna, Sportowa, Wildek, Wiśniowa

Stodoły: Buglowiec, Cisowa, Czarneckiego, Jaworowa, Lechicka, Polan, Rudzka, Stalowa, Bł. Emila Szramka, Zwonowicka

INNY KOŚCIÓŁ:

 • cmentarny pw. św. Marii Magdaleny

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi zgonów od 1663 roku, chrztów od 1753 roku, ślubów od 1803 roku

CMENTARZ: 

 • parafialny w Rudach przy ul. Rogera 2

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum Specjalne), Zespół Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa),  Przedszkole

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. prałat Władysław Kopeć (1958?1993)
 2. ks. prałat Bonifacy Madla (1993?2009)
 3. ks. Rafał Wyleżoł (2009?2015)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks. Kazimierz Tomasiak ? 2008

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • s. Kamila (Beata) Czorny OSF (franciszkanka szpitalna) ? 2011

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Fedor Wanjura (? 15.01.1879)
 • ks. Maksymilian Thiell (? 30.10.1909) ks. Emil Jatzek (? 12.06.1958)
 • ks. prał. Władysław Kopeć (? 10.05.2006)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Początek miejscowości wiąże się z założeniem w Rudach w 1258 roku klasztoru cystersów. Zakonnicy zostali sprowadzeni z Jędrzejowa przez księcia Władysława Opolczyka w celu zagospodarowania okolicznych terenów. W XVI wieku klasztor był bliski upadku i rozwiązania. Do dawnej świetności powrócił dopiero w połowie XVII wieku ? za czasów opata Andrzeja Emanuela Pospela. Do klasztoru należały następujące miejscowości: Bojków, Chwałęcice, Dobieszów, Dobrosławice, Jankowice, Maciowakrze, Stanica, Stodoły, Rudy Kozielskie, Urbanowice, Zwonowice i Żernica. W 1744 roku przy klasztorze powstało gimnazjum, a potem jedyne na Górnym Śląsku studium filozoficzno-teologiczne. Cystersi przebywali    w Rudach do kasaty w 1810 roku. Po ich odejściu klasztor stał się siedzibą książąt raciborskich, którzy mieszkali w Rudach do stycznia 1945 roku.

Budowę kościoła wraz z klasztorem rozpoczęto w połowie XIII wieku. Wczesno- gotycki kościół, wzniesiony na planie krzyża łacińskiego, jest orientowany, trój- nawowy  o  przęsłach  nakrytych  sklepieniami  krzyżowo-żebrowymi,  bazylikowy z transeptem i dwiema bliźniaczymi kaplicami przy prezbiterium oraz dobudowami barokowymi. Kościół, którego poświęcenie miało miejsce ok. 1303 roku, zachował się do dnia dzisiejszego i jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury     na terenie diecezji gliwickiej. Gruntowną przebudowę kościoła przeprowadzono  w XVII wieku. Dobudowano wtedy nową zakrystię, zamurowano wielkie okno      w prezbiterium, podwyższono o metr mury kościoła, a całość nakryto nowym dachem. Zburzono też starą, drewnianą dzwonnicę i wybudowano nową ? również drewnianą.  W  latach  1723?1726  dobudowano  przy  południowym  ramieniu transeptu kaplicę ku czci NMP z kryptą grzebalną dla cystersów. W  1724  roku  doszło   do   groźnego   pożaru.   Spaliła   się   nowa   wieża,   dach   kościoła,   klasztor i zabudowania przyklasztorne. W trakcie odbudowy zmieniono frontową elewację kościoła przez połączenie jej z nowo wybudowaną, murowaną  wieżą.  Ściany  kościoła pokryto bogatą sztukaterią, a całemu wnętrzu nadano wystrój barokowy.

29 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej celowo podłożyli ogień pod zabudowania kościelne. Przez kilka dni paliły się kościół i pałac książąt raciborskich. To, że uratowały się barokowe ołtarze w transepcie oraz kaplica maryjna z cudownym obrazem, uznano za cud, podobnie jak wtedy, kiedy obraz cudownie ocalał w czasie pożaru kościoła w 1724 roku. W latach 1946?1951 prowadzono odbudowę świątyni, w czasie której nadano jej pierwotny, gotycki wystrój. Prace rekonstrukcyjne objęły: usunięcie tynków i odsłonięcie ceglanego wątku wendyjskiego, odbudowę zniszczonych sklepień, rekonstrukcję powiększonych w okresie baroku arkad międzynawowych i okien oraz odtworzenie zniszczonego lub brakującego detalu. Pierwszą Mszę św. w odbudowanym kościele sprawował ks. proboszcz Emil Jatzek 25 listopada 1951 roku. Władze kościelne uznały wówczas, że świątynia mimo zniszczeń nie utraciła swojego sakralnego charakteru, dlatego też ks. Bolesław Kominek zaniechał jej ponownego poświęcenia. Od 1992 roku prowadzone są w kościele prace remontowe, mające na celu zachowanie zabytkowej struktury kościoła (szczególnie barokowych  rzeźb, ołtarzy i kaplic). W latach 1998?2000 przeprowadzono gruntowny remont plebanii z 1861 roku.

Szczególną czcią otaczany jest cudowny wizerunek Matki Boskiej Rudzkiej, zwanej Panią Pokorną. Obraz jest kopią obrazu Matki Boskiej ?Salus Populi Romani?, znajdującego się w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Zgodnie z legendą, został on podarowany cystersom w 1228 roku przez książąt opolskich: Kazimierza (ojca) i Władysława (syna) ? założycieli Rud. Do obrazu Matki Boskiej przybywały liczne pielgrzymki, szczególnie po cudownym wydarzeniu z 1643 roku, kiedy to Maryja ocaliła miejsce przed najazdem Szwedów. W latach 1989?1992 przeprowadzono renowację obrazu i zabytkowej kaplicy. Prace prowadziła grupa konserwatorów z Torunia pod kierownictwem Grażyny Szczerbińskiej. Cudowny obraz   odnawiany   był   w   Krakowie   w   pracowni   prof.   Małgorzaty Szuster-Gawłowskiej. W trakcie konserwacji odkryto kilka warstw późniejszych przemalowań, zostawiając malaturę z przełomu XV i XVI wieku.

Ożywienie ruchu pielgrzymkowego miało miejsce w związku z obchodami Roku Świętego (1974?1975). Biskup gliwicki Jan Wieczorek dekretem z dnia 28 maja 1995 roku podniósł kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach do rangi Diecezjalnego  Sanktuarium  Matki  Boskiej  Pokornej.  17  czerwca  1999  roku,   w czasie swej obecności w Gliwicach, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił korony dla obrazu Matki Boskiej Rudzkiej oraz pobłogosławił obraz. Korony wykonał artysta plastyk Andrzej Bandkowski z Wrocławia. Uroczystość koronacji obrazu odbyła się 4 czerwca 2000 roku. Korony nałożył nuncjusz apostolski w Polsce ? arcybiskup Józef Kowalczyk. 14 czerwca 2009 roku, w jubileusz 750-lecia pocysterskiego opactwa, kościół został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej.

7  lipca   1998   roku   Skarb   Państwa   przekazał   kompleks   klasztorno-pałacowy   w Rudach diecezji gliwickiej. 15 sierpnia 1998 roku dokonano uroczystego aktu przekazania zabytku na ręce ordynariusza gliwickiego ? biskupa Jana Wieczorka. Diecezja gliwicka w duchu odpowiedzialności za dziedzictwo  kulturowe  śląskiej  ziemi  podjęła  wysiłek   odbudowy   Pocysterskiego  Zespołu  Klasztorno-Pałacowego w Rudach. Od 1 czerwca 2008 roku kompleksem zarządza powołana przez biskupa gliwickiego Jana Wieczorka Fundacja ?Silesia pro Europa?.

Na terenie parafii znajduje się założony w 1668 roku cmentarz, który powstał po przeniesieniu grobów przy kościele cysterskim (z tzw. Jeruzalem). W latach 1687?1688 opat Józef I wybudował na nim kaplicę cmentarną pw. św. Marii Magdaleny. W 1906 roku w miejscu dawnej kaplicy zbudowano kościół pod tym samym wezwaniem w stylu  neoromańskim.