DANE KONTAKTOWE

42-700 Lubliniec, Rusinowice, ul. Lompy 16
tel. 34 357 05 54; 34 357 06 47
zksisk_rusinowice@kuria.gliwice.pl
www.parafia-rusinowice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Franciszek Koenig

INNI KSIĘŻA:

 • ks. Franciszek Balion, mgr teologii, kapelan Jego Świątobliwości, emeryt
 • ks. Kazimierz Tomasiak, mgr teologii, wicedyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod wezwaniem św. Rafała Archanioła w Rusinowicach, ust. 1.09.2017
 • ks. Alojzy Drozd, mgr-lic. prawa kanonicznego, pomocniczy wikariusz sądowy Sądu Metropolitalnego w Katowicach, emeryt, kapłan archidiecezji katowickiej

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej ? ABMV
42-700 Lubliniec, Rusinowice, ul. Lompy 16,
tel. 34 357 05 52
solga4@wp.pl

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

28.04.1996

DATA POŚWIĘCENIA KAPLICY W OŚRODKU REHABILITACYJNYM:

29.09.1993

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: ostatnia niedziela kwietnia
 • w Ośrodku Rehabilitacyjnym: ostatnia niedziela września

WIECZYSTA ADORACJA:

16 lipca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (17.00), 8.00, 11.00
w Ośrodku Rehabilitacyjnym: 9.30
w I niedzielę miesiąca: 15.30 ? Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci w dni powszednie:
w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7.00, 18.00
w środy: 7.00,  16.00
w  soboty: 8.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 527, liczba wiernych: 1 500

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Rusinowice; mieszkańców: 1 417, wiernych: 1 415
 • Piłka ? 2 km; mieszkańców: 110, wiernych: 80

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Rusinowice: Brzozowa, Dworcowa, ks. Henryka Gołka, Kolejowa, Kolonia, Leśna, Lompy, Lubliniecka, 1 Maja, Nowa, Piaskowa, Joanny Piecuch, Polna, Rzeczna, Słoneczna, Stawowa, Szpakowa, Zachodnia, Zielona

Piłka: Brzozowa, Dębowa, Jagodowa, Harcerska, Koszęcińska, Leśnica, Letniskowa, Podleska, Rzeczna, Słoneczna, Tylna, Zielona

KAPLICE:

 • Miłosierdzia Bożego (na cmentarzu w Rusinowicach)
 • św. Rafała Archanioła (w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1985 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy ul. Piaskowej w Rusinowicach

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Rusinowice: Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Franciszek Balion (1991?2017)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 • ks. Henryk Gołek (? 13.04.1991) ? proboszcz

na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Damian Kominek (? 16.04.2013) ? wikariusz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Najstarsza wzmianka o Rusinowicach pochodzi z 1360 roku. Rozwój miejscowości datuje się od wybudowania  w  1886  roku  linii  kolejowej.  Rusinowice  należały do odległej o 5 km parafii w Sadowie. Mieszkańcy wioski już w okresie międzywojennym starali się o budowę kościoła i utworzenie parafii. Rozpoczęte latem 1939 roku prace przerwała wojna, a zgromadzony materiał zarekwirowano na potrzeby rozbudowy koszar wojskowych w Lublińcu. W latach 50. ubiegłego wieku ks. proboszcz Kempka czynił starania mające na celu budowę kaplicy pogrzebowej, a w latach 60. ks. proboszcz Jakubczyk usiłował zakupić w Rusi- nowicach prywatny dom na punkt katechetyczny. Prawem pierwokupu budynek zakupiło państwo, przeznaczając go na przedszkole.

11  maja  1982  roku, dzięki staraniom   ówczesnego proboszcza w Sadowi  ? ks. Alojzego Drozda, uzyskano zgodę na budowę nowego kościoła i probostwa. Projek  całego kompleksu   sakralnego   wykonał   architekt   Zygmunt   Winnicki,   a  obliczenia  konstrukcyjne  ?   Franciszek   Klimek.   Prace   budowlane   rozpoczęto 28 czerwca 1983 roku. Kamień węgielny pod kościół wmurował biskup katowicki Herbert Bednorz 17 września 1983 roku. W czerwcu 1984  roku  kierownictwo  budowy objął ks. Henryk Gołek. 16 lipca 1986 roku biskup Józef Kurpas poświęcił boczną kaplicę, w której rozpoczęto regularne sprawowanie nabożeństw, a także probostwo, gdzie odbywał się już drugi turnus kolonii dla dzieci z ubogich rodzin. Biskup katowicki Herbert Bednorz erygował parafię 2 stycznia 1985 roku. Kościół pobłogosławił   28   października   1986   roku   biskup   katowicki   Damian   Zimoń,    a poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek 28 kwietnia 1996 roku. Wystrój wnętrza kościoła zaprojektowali: prof. Stanisław Kluska z Katowic, Tadeusz Ginko z Tychów     i rzeźbiarz Jacek Sarapata z Katowic.

W latach 1990?1994 na terenie parafii wybudowano Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła, który  prowadzony  jest  przez  Caritas  Diecezji  Gliwickiej.  Kompleks  wzniesiono z inicjatywy biskupa Czesława Domina ? ówczesnego Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, wg projektu architektów: Zygmunta Radziewicza- Winnickiego   i   Jacka   Lewandowskiego,   przy   współpracy   Waltera  Kaplana z amerykańskiej fundacji ?Project Hope?. Fundusze na budowę przekazała Wspólna Komisja ds. Pomocy Humanitarnej przy Ambasadzie USA w Warszawie, a całko- witego wyposażenia ośrodka oraz kaplicy św. Rafała Archanioła dokonano dzięki pomocy finansowej papieża Jana Pawła II, Caritas  Polska,  Caritas  Diecezji  Gliwickiej, Episkopatu Włoch i wielu indywidualnych  ofiarodawców.  W  skład obiektu,   który   jest   szpitalem   rehabilitacyjnym   dla   niepełnosprawnych   dzieci    i młodzieży o łącznej powierzchni użytkowej 4750 m2, wchodzą: 45 pokojów pobytowych, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz część administracyjno-gospodarcza z kuchnią, jadalnią, pralnią i kotłownią. W ramach czynu Roku Jubileuszowego diecezji gliwickiej wybudowano przy ośrodku Dom Opiekuna pw. św. Józefa o powierzchni 1260 m2, w którym są  32  pokoje dwuosobowe dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych przebywających   na rehabilitacji w ośrodku. Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjnego jest od samego początku proboszcz parafii ? ks. prałat Franciszek Balion.