DANE KONTAKTOWE

42-700 Lubliniec, Sadów, ul. Powstańców Ślaskich 95
tel. 34 356 11 11
sj_sadow@kuria.gliwice.pl
www.parafia-sadow.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Artur Pytel

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

1331 rok

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA FILIALNEGO:

28.06.2003

ODPUST:

 • w kościele parafialnym: 1 maja
 • w kaplicy w Droniowicach: niedziela po 16 października

WIECZYSTA ADORACJA:

19 marca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele: 7.00, 9.30, 16.00
w Droniowicach: 11.00
w dni powszednie: w Sadowie:
w poniedziałki: 17.00, lipiec i sierpień 18.00
we wtorki, środy, piątki i soboty: 18.00
w czwartki: 16.30, lipiec i sierpień 18.00 w Droniowicach:
w poniedziałki: 18.15, lipiec i sierpień 19.00
w czwartki: 18.15, lipiec i sierpień 19.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 244, liczba wiernych: 2 218

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Sadów; mieszkańców: 1430, wiernych: 1415
 • Droniowice  ? 4 km; mieszkańców: 249, wiernych: 244
 • Harbułtowice  ? 3 km; mieszkańców: 200, wiernych: 200
 • Wierzbie  ? 3 km; mieszkańców: 365, wiernych: 359

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Sadów: Cesarska Góra, Górna, Kochanowicka,  Leśna,  Ogrodowa,  Podlesie,  Polna, Powstańców Śląskich, Rolnicza, Rusinowicka, Słoneczna, Słowicza, Spółdzielcza, Tylna

Droniowice: Boczna, Chabrowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Polna, Stawowa, Szkolna

Wierzbie:  św. Anny, Cieszowska, Główna, Rolnicza, Szkolna, Wesoła, Zamkowa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i ślubów od 1673 roku oraz zgonów od 1674 roku

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. św. Jadwigi Śląskiej w Droniowicach

KAPLICE:

 1. św. Jana i Pawła w Droniowicach
 2. św. Jana Nepomucena w Sadowie
 3. św. Anny w Wierzbiu

CMENTARZ: 

 • parafialny przy ul. Powstańców 95 w Sadowie

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Sadów: Szkoła Podstawowa, Przedszkole

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Marian Śliwiński (1986?1999)
 2. ks. Krystian Gajek (1999?2014)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • ks. Grzegorz Szczygieł CP ? 2014

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 • s. M. Sara Cieślik OSF (franciszkanka szpitalna) ? 2006 (? 2014)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Augustinus Lokay (? 1868) ? proboszcz
 2. ks. Euzebiusz Stephan (? 19.04.1898) ? proboszcz
 3. ks. Karol Urban (? 17.09.1923) ? proboszcz
 4. ks. Jakub Herman (? 1.02.1956) ? proboszcz
 5. ks. Marian Śliwiński (? 5.02.2004) ? proboszcz
 6. ks. Jan Widera (? 17.01.2011) ? proboszcz w Prandocinie

Z DZIEJÓW PARAFII:

Początki Sadowa sięgają drugiej połowy XIII wieku. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1447 roku, jednakże w protokole wizytacyjnym z 1679 roku zaznaczono, że kościół parafialny w Sadowie istnieje od 1331 roku. Obszar parafii do drugiej połowy XIX wieku był bardzo rozległy i liczył 225 km2. Oprócz Sadowa do parafii przynależały 33 wioski i kolonie, a wśród nich: Wierzbie, Rusinowice, Harbułtowice, Droniowice, Chwostek oraz kościoły filialne  w:  Koszęcinie  (kaplica zamkowa z 1609 roku i kościół Trójcy Świętej z 1724 roku), Boronowie (z 1716 roku), Cieszowej (z 1751 roku), Bruśku (z drugiej połowy XVII wieku) i Olszynie (z 1888 roku). W 1868 roku powstała parafia w Boronowie, rok później parafia w Koszęcinie, w 1926 roku parafia w Olszynie, a w 1980 roku parafia  w Cieszowej. W 1985 roku utworzono  parafię  w  Rusinowicach.  1  września  2005 roku od parafii w Cieszowej zostały odłączone Droniowice i przyłączone do tutejszej parafii. W latach 1716?1984 parafia należała do dekanatu lublinieckiego, a obecnie stanowi siedzibę samodzielnego dekanatu.

Nad bocznym wejściem do kościoła widnieje napis 1331, będący według miejscowej tradycji rokiem poświęcenia kościoła przez biskupa wrocławskiego Nankiera. Bryła kościoła była wielokrotnie przebudowywana, a najstarszą jej częścią jest zabytkowe prezbiterium. Pierwotnie kościół nosił wezwanie Wszystkich Świętych. Od drugiej połowy XVI do pierwszej połowy XVII wieku kościół znajdował się w rękach protestantów. Z chwilą ponownego przejęcia kościoła przez katolików dokonano kilku poważnych inwestycji. Rodzina Wierbskich ufundowała od strony północnej kościoła kaplicę św. Jadwigi. W tamtejszej krypcie znalazły doczesne miejsce spoczynku szczątki fundatorów kościoła: Wierbskich, Ziemięckich, Grotowskich, Goczałkowskich  i  Hochbergów.  Z  drugiej  połowy  XVII wieku pochodzą: ołtarz główny św. Józefa, ołtarze boczne Matki Boskiej  i św. Barbary, ambona i organy. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica, w dolnej części podmurowana, na której umieszczono dwa zabytkowe dzwony z 1486 i 1556 roku. W 1671 roku kościół ponownie poświęcono, zmieniając wezwanie patronalne kościoła z Wszystkich Świętych na św. Józefa. Przeprowadzone w 2008 roku badania dendrochronologiczne więźby dachowej ujawniły, że część użytego materiału pochodzić może nawet z 1414 roku, co potwierdzałoby starą metrykę powstania kościoła. W latach 2007?2010 odrestaurowano elewację kościoła i wolno stojącej dzwonnicy, przywracając ich historyczny wygląd.