DANE KONTAKTOWE

44-145 Pilchowice, Stanica, ul. Gliwicka 16
tel. 32 235 88 89
sm_stanica@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Norbert Thiel

DATA BENEDYKCJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

sierpień 1804

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

11 listopada (najbliższa niedziela)

WIECZYSTA ADORACJA:

26 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 10.00, 16.00 w dni powszednie: 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 180, liczba wiernych: 1 120

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

1 Maja 1?54, Bażantów 1?17, Brzozowa 1?14, Cysterska 1?5, Dworcowa 1?56, Gliwicka 1?38, Górnicza 1?60, Jeżynowa 1?10, Kasztanowa 1?7, Krótka 1?11, Krzywa 1?7, Leśna 1?14, Lipowa 1?45, Łąkowa 1, Malinowa 1?4, św. Marcina 1?2, Pod Lasem, Polna 1?20, Powstańców 1?5, Poziomkowa 1, Sarnia 1, Słoneczna 1?2, Sportowa 1?15, Stawowa 1?11, Widokowa 1?3, Wielopolska 1?18, Wojtowa 1?29

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1951 roku, ślubów i zgonów od 1952 roku

CMENTARZ:

  • parafialny przy ul. Gliwickiej 16

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. Józef Ryborz (1977?2012)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Jan Kulik OP ? 2000

KAPŁAN POCHOWANY NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym obok kościoła:ks. 

  • ks. Alojzy Borszcz (? 18.12.1977)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Stanica należy do najstarszych parafii na ziemi gliwickiej. Z dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Rudach z 1258 roku wynika, że Stanica była już zasiedloną i jednocześnie bardzo rozległą parafią. Sama miejscowość stanowiła miejsce odpoczynku na szlaku kupieckim, chronione prawem książęcym. Pierwsza wzmianka o parafii w Stanicy pochodzi z 1264 roku. Wtedy to biskup wrocławski przekazał wszystkie prawa do parafii nowym właścicielom. Cystersi desygnowali początkowo do posługi proboszczowskiej kapłana z duchowieństwa diecezjalnego, który opiekował się wiernymi z Rud, Rudy Kozielskiej, Jankowic, Stodół oraz Stanicy i powstałych później kolonii. Kościół opacki w Rudach służył w średniowieczu wyłącznie zakonnikom. Burzliwe wydarzenia okresu reformacji ominęły Stanicę, ale ze względu na kryzys powołań kapłańskich w 1624 roku duszpasterstwo przejęli sami   cystersi.   W   czasie   wizytacji   w   1679   roku   odnotowano,   że wiernym udostępniono kościół opacki w Rudach, zaś kościół w Stanicy spadł do rangi kościoła filialnego. W 1810 roku klasztor sekularyzowano. Parafią początkowo administrowali ojcowie, którzy przeszli w szeregi duchowieństwa diecezjalnego.

Pierwszy drewniany kościół pw. św. Marcina mógł powstać jeszcze ok. 1200 roku. Po 1300 roku wybudowano drugi kościół drewniany, który służył wiosce przez około 500 lat i przetrwał do początku XIX wieku. W 1800 roku rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Inspektorem budowy był o. Grzegorz Walentin,   a mistrzem budowy Jan Langer z Raciborza. Klasycystyczny kościół benedykował opat Bernard Galbiers w 1804  roku,  prawdopodobnie  w  niedzielę  po  święcie św. Bartłomieja. W dniu poświęcenia opat podarował kościołowi kopię Praskiego Dzieciątka, sprowadzoną specjalnie z tamtejszego sanktuarium. W kościele znajdowała się również kopia obrazu Matki Boskiej Rudzkiej.

W styczniu 1945 roku mieszkańcy Stanicy udzielili schronienia wypędzonym mieszkańcom z wiosek położonych na prawym brzegu Odry. Uciekinierzy przeby- wali w Stanicy  do  końca  marca  1945  roku.  W  tym  czasie  proboszcz  parafii  w Rudach ? ks. Emil Jatzek zaproponował stanowisko lokalisty i tymczasowego administratora kapelanowi sióstr zakonnych w Pilchowicach ? ks. Leopoldowi Maruszczykowi. Były proboszcz z Ostropy zamieszkał w tamtejszej szkole, która później stała się plebanią. Od 1952 roku Stanica jest ponownie samodzielną parafią.