DANE KONTAKTOWE

42-288 Strzebiń, ul. Lubliniecka 47
tel. 34 357 00 23
sk_strzebin@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Sebastian Marecki, dr teologii, ust. 1.08.2014

INNY KSIĄDZ:

 • ks. Rudolf Beer, radca duchowny, emeryt

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

6.05.1951

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po 14 września

WIECZYSTA ADORACJA:

5 sierpnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (17.00), 8.00, 9.30, 11.00, 15.30
w czasie letnim (od lipca do sierpnia): (17.00), 8.00, 10.00, 15.3
w święta cywilnie zniesione: 8.00, 16.00, 18.00 w dni powszednie: 7.00,18.00
w piątki: 16.30 ? Msza św. szkolna od  listopada  do  marca:  8.00,  17.00 w  czasie letnim:
w poniedziałki, środy i piątki: 7.00
we wtorki i czwartki: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

3 150, liczba wiernych: 3 110

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Strzebiń; mieszkańców: 2 771, wiernych: 2 735
 • Bukowiec  ? 3,5 km; mieszkańców: 205, wiernych: 201
 • Dubiele  ? 2 km; mieszkańców: 30, wiernych: 30
 • Kurzychowe  ? 4 km; mieszkańców: 40, wiernych: 40
 • Łazy  ? 4 km; mieszkańców: 104, wiernych: 104

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Strzebiń: 1 Maja, św. Barbary, Bema, Boczna, Broniewskiego, Chopina, Cicha, Dębowa, Dubielowska, Dworcowa, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Kosmonautów, Kościuszki, Krasińskiego, Krótka, Krzywa, Leśna, Lompy, Lotników, Lubliniecka, Mickiewicza, ks. Muszera, Piaskowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Ptasia, Reymonta, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Stawowa, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wolności, Zielona, Żwirki i Wigury

Bukowiec:  Bukowiecka 1-6, św. Jacka 1-8, Katowicka 1-23, Łukasiewicza, Miarki

Kurzychowe  i  Łazy:  Kołłątaja, Miodowa, św. Jana Chrzciciela

KAPLICA: 

 • pw. Matki Boskiej Różańcowej w  Łazach

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1947 roku

CMENTARZ:

 • parafialny w Strzebiniu przy ul. Lublinieckiej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół (Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa), Przedszkole

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Jerzy Cedzich (1974?2001)
 2. ks. Klaudiusz Kłaczka (2001?2014)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 • ks. Erwin Muszer (? 14.09.1982) ? proboszcz i budowniczy kościoła
 • ks. Jerzy Cedzich (? 22.04.2005) ? proboszcz
 • ks. Klaudiusz Kłaczka (? 13.07.2014) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Najstarszy dokument dotyczący miejscowości ?Trzebiem? pochodzi z 1454 roku. W dokumencie książę Bernard Strzelecki potwierdzał przywileje miejskie miasta Woźniki do tychże terenów. Założenie osady przypada na rok 1560. Wtedy to szlachcic Czebulka przeprowadził lokację wioski, co potwierdzają urbarze z lat 1571?1574. Miejscowość w obecnym kształcie rozrosła się dzięki przeprowadzonej kolonizacji fryderycjańskiej. W 1768 roku lokowano kolonię Prądy, a w 1779 roku hrabia Erdmann Pückler założył Kolonię Strzebińską (Erdmannshain). We wsi Prądy, należącej do strzebińskiego sołectwa, urodził się 23 lutego 1823 roku znany działacz społeczno-ludowy i kowal ? Juliusz Ligoń. Mieszkańcy Strzebinia należeli do parafii w Sadowie, a od 1869 roku do parafii w Koszęcinie. Niewielka część miejscowości należała do parafii w Lubszy.

W 1947 roku w wynajętym domu związkowym urządzono tymczasową kaplicę. Pierwszym duszpasterzem został ks. Erwin Muszer, dotychczasowy wikariusz parafii w Koszęcinie, który rozpoczął starania dotyczące budowy kościoła. 10 września 1947 roku powołano placówkę duszpasterską, a dekretem z 3 kwietnia 1950 roku biskup katowicki Stanisław Adamski erygował parafię, która swoim zasięgiem obejmowała: Strzebiń, Bagno i Łazy (wyłączone z parafii Koszęcin), Kolonię Strzebińską, Dubiele i Bukowiec (wyłączone z parafii Lubsza) oraz Kurzychowe (wyłączone z parafii Boronów). W miejscowościach tych było łącznie 1900 katolików. Dekret biskupi wszedł w życie 15 kwietnia tegoż roku. 1 listopada  1948 roku ks. Jerzy Reginek z Koszęcina poświęcił nowy cmentarz w Strzebiniu  (na Pawlikowej Górce). Ziemię podarowała parafianka, Maria Kocyba.

W 1949 roku uzyskano zgodę na budowę kościoła. Rysunki techniczne wykonał architekt Paweł Ilg (rodem ze Stuttgartu), który jako niemiecki jeniec wojenny pozostał na terenie Górnego Śląska. Plany architekta zatwierdził bezpłatnie Robert Zawada z Lublińca. Pierwszego wbicia łopaty dokonał ks. Muszer 25 kwietnia 1949 roku. Kamień węgielny pod kościół poświęcił 10 lipca 1949 roku proboszcz    z Lubszy ? ks. Michał Brzoza. Pracami budowlanymi kierował Wojciech Koenig. Prace murarskie wykonali Bartłomiej Maniura i Adolf Koczyba, a prace ciesielskie ? Reinhold  Koenig.  Przy  pracach  gorliwie  pomagały  kobiety:  Augustyna  Plaza   i Wiktoria Koczyba oraz liczni parafianie. Po 2 latach pracy, 6 maja 1951 roku biskup  Juliusz  Bieniek  z  Katowic  dokonał  uroczystego  poświęcenia  plebanii     i kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Wezwanie kościoła nie było przypadkowe.  Ks.  Muszer  w  1947  roku  zabrał  usunięty  z  kaplicy  zamkowej w Koszęcinie krzyż z brązu, dzieło Theodora von Gosena. W taki sposób chciał wynagrodzić Chrystusowi Ukrzyżowanemu akt zniewagi oraz poświęcić Jemu nową świątynię. Wieżę kościoła ukończono w 1984 roku. Krzyż zdobi główną fasadę wieży. W 1996 roku na placu kościelnym wybudowano kaplicę przedpogrzebową.