DANE KONTAKTOWE

42-622 Świerklaniec, ul. Kościelna 33
tel./fax 32 284 43 15
ck_swierklaniec@kuria.gliwice.pl
www.swierklaniec.gliwice.opoka.org.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Rafał Szot, mgr-lic. teologii, ust. 1.09.2009

WIKARIUSZ:

 • ks. Adam Laszewski

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza ? SMCB
42-622 Świerklaniec, ul. Oświęcimska 11,
tel. 32 284 43 72

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 20.11.1994
 • kościoła filialnego: 28.08.1983

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: uroczystość Chrystusa Króla
 • w kościele filialnym: niedziela po 26 sierpnia

WIECZYSTA ADORACJA:

9 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 16.00 w kościele filialnym (parkowym):
od kwietnia do września: 17.15
od października do marca: 14.00 w dni powszednie: 7.00, 18.00
w piątki: 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

3 650, liczba wiernych: 3 600

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Świerklaniec; mieszkańców: 3 558, wiernych: 3 508
 • Bizja  ? 3 km; mieszkańców: 28, wiernych: 28
 • Ostrożnica  ? 1,5 km; mieszkańców: 64, wiernych: 64

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Świerklaniec: 3 Maja, Błękitna, Bratków, Chabrowa, Damrota, Domowa, Gawędy, Główna, Gościnna, Górna, Harcerska, Kalinowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Łączna, Mazura, Miarki, Młyńska, Na Wzgórzu, Oświęcimska, Parkowa, Piaskowa, Plebiscytowa, Pod Wierzbą, Polna, Poprzeczna, Przyjaciół, Przytulna, Sąsiedzka, Słoneczna, Sobieskiego, Sosnowa, Stabińskiego, Stawowa, Świerkowa, Radzion- kowska, Rodzinna, Rogowa, Romantyczna, Tarnogórska, Widokowa, Wiosenna, Wolności, Zacisze, Zuchów, Źródlana

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. Dobrego Pasterza w Świerklańcu

KAPLICA:

 • Miłosierdzia Bożego w Świerklańcu

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1929 roku oraz ślubów i zgonów od 1930 roku

CMENTARZ:

 •  parafialny przy ul. 3 Maja

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Gminne, Prywatne Przedszkole ?Aladyn?

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. prał. Józef Bartoszek (1983?2009)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Henryk Bacik ? 1994,
 2. ks. Piotr Żydek SDS ? 1996,
 3. ks. Krzysztof Plewnia ? 2012

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Jan Madla (? 17.01.1940) ? I proboszcz w Świerklańcu
 2. ks. Stanisław Stasiński (? 22.02.1950) ? kapelan sióstr boromeuszek
 3. ks. Leopold Jędrzejczyk (? 20.01.1958) ? kapelan sióstr boromeuszek
 4. ks. Krzysztof Ksol (? 12.11.1995) ? proboszcz w Nowym Chechle
 5. ks. Henryk Bacik (? 16.07.2004) ? wikariusz par. św. Józefa w Zabrzu

Z DZIEJÓW PARAFII:

Osada Świerklaniec (zwana dawniej Starym Chechłem), należąca do parafii Żyglin, wzmiankowana jest w źródłach historycznych z 1437 roku. Na terenie miejscowości znajdował się stary zamek, który w XVII wieku stał się własnością rodziny Donners- marcków. Po podziale rodu na gałąź katolicką i protestancką ta druga stała się właścicielem Świerklańca, czyniąc z zamku główną siedzibę rodu. W okresie rewolucji przemysłowej Donnersmarckowie doszli do wielkiego znaczenia oraz bogactwa. Twócami rodowej fortuny, drugiej pod względem wielkości w Niemczech, byli: Karl Lazy (1722?1864) i jego syn, Guido (1830?1916), który w 1901 roku otrzymał tytuł książęcy. W 1876 roku obok starego zamku wybudowano pałac zwany ?Małym Wersalem?, według projektu Hectora Lefuela, nadwornego architekta cesarza Napoleona III. Pozostałością po pałacu jest obecnie Dom Kawalera, wybudowany w latach 1903?1906 w stylu francuskiego neobaroku.   W pałacowym parku wybudowano w latach 1895?1897 kościół parkowy w stylu neogotyckim. Autorem projektu był architekt Julius Raschdorff z Pszczyny, któremu za wzór posłużył berliński kompleks cesarski Monbijou (z franc. ?mój klejnot?).    W latach 1905?1910 dobudowano do protestanckiej kaplicy mauzoleum z neo- gotyckim krużgankiem o bogato zdobionych łukach i filarach.

W 1890 roku Guido Donnersmarck sprowadził do Świerklańca siostry boromeuszki z Trzebnicy. Zakonnice objęły posługę w ufundowanym przez niego domu starców, ochronce dla dzieci oraz w powstałym w 1908 roku szpitalu. Pod patronatem Katarzyny von Slepcow, drugiej żony hrabiego, wybudowano przy klasztorze kaplicę, którą pobłogosławił ks. dziekan Karol Nerlich z Piekar Śląskich 3 listopada 1894 roku. Na prośbę świerklanieckich katolików, przy kaplicy  sprawowano  Msze św. trzy razy w miesiącu. Od 1942 roku klasztor posiada własnego kapelana.

Starania o budowę kościoła w Starym Chechle rozpoczął ks. Kasper Orliński, proboszcz z Żyglina, który w 1912 roku rozpoczął zbieranie funduszy na ten cel. Wybuch I wojny światowej i powojenna inflacja oddaliły termin realizacji dzieła.

1 października 1929 roku odłączono od parafii w Żyglinie miejscowości: Stare Chechło (Świerklaniec), Nowe Chechło, Ostrożnicę i Bizję, z których utworzono wspólną kurację. Budowę nowego kościoła rozpoczęto 16 października 1929 roku. W krótkim czasie zbudowano drewniany kościół, który 22 grudnia tegoż roku pobłogosławił ks. Michał Lewek, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Parafia Chrystusa Króla w Świerklańcu została erygowana 1 maja 1931 roku, a jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Madla, duszpaste- rzujący w parafii od listopada 1929 roku. Po wojnie parafia przejęła zdewastowaną kaplicę pałacową, którą po odremontowaniu 14 lipca 1957 roku pobłogosławił  ks. proboszcz Stefan Kawka. Dwa lata później władze cywilne wypowiedziały dzier- żawę parafii. W 1982 roku rozpoczęto odbudowę zabytkowego kościoła na terenie parku, której przewodził ks. proboszcz Józef Bartoszek. Biskup katowicki Herbert Bednorz poświęcił świątynię 28 sierpnia 1983 roku, nadając jej tytuł Dobrego Pasterza. Na prośbę parafian biskup gliwicki Jan Wieczorek, dekretem z 21 sierpnia 2000 roku, zezwolił parafii na sprawowanie odpustu w kaplicy w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, jak ma to miejsce do dnia dzisiejszego.

26 maja 1989 roku ks. proboszcz razem z parafianami rozpoczął budowę obecnego, murowanego kościoła, zaprojektowanego przez architektów: Stanisława Kwaśnie- wicza i Teodora Bykowskiego. 2 czerwca 1989 roku przystąpiono do wykonywania fundamentów. W maju 1992 roku rozpoczęto prace we wnętrzu świątyni. Autorem wystroju wnętrza jest Zygmunt Brachmański z ASP w Krakowie, a autorem witraży prof. Werner Lubos. Jednocześnie prowadzono prace przy wznoszeniu kompleksu katechetycznego i plebanii. 20 listopada 1994 roku, w uroczystość Chrystusa Króla, biskup gliwicki Jan Wieczorek dokonał uroczystego poświęcenia świątyni.