DANE KONTAKTOWE

42-600 Tarnowskie Góry-Lasowice, ul. Leśna 1
tel. 32 285 43 82
sk_tarnowskie@kuria.gliwice.pl
www.lasowice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Roman Grajczyk, mgr teologii, dziekan, ust. 28.08.1995

WIKARIUSZ:

 • ks. Piotr Natkański

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

6.11.1999

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM: 

uroczystość Chrystusa Króla

WIECZYSTA ADORACJA:

28 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
w czasie wakacyjnym: 8.00, 10.30, 17.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
w czwartki: 17.00
w czasie wakacyjnym:
w poniedziałki, środy i piątki: 7.00
we wtorki, czwartki i soboty: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

4 150, liczba wiernych: 4 100

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

1 Maja, 3 Maja, gen. Andersa, Błękitna, Broniewskiego, Częstochowska 11?62, Fabryczna, Jasna, Końcowa, Korfantego, Lasowicka, Leśna, Łączna, Mokra, Moniuszki, Mościckiego, Narutowicza, Plebiscytowa, Polna, Prostopadła, Pucki, Reymonta, Rozpłochowskiej, Siewierska, ks. I. Siwca, Sosnowa, Spadowa, Stawowa, Tęczowa, Wiosenna, św. Wojciecha, Wrzosowa, Źródlana

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1926 roku

CMENTARZ: 

 • parafialny przy ul. Cmentarnej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Szkoła Podstawowa nr 5, Przedszkole nr 5, Niepubliczne Przedszkole ?Bajkowy Zameczek?

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Józef Kocjan (1984?1995)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Grzegorz Gura ? 2003,
 2. ks. Marcin Rosa ? 2004;
 3. o.  Kolumban  (Marek) Knopik OFM ? 2015

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. M. Bonomia  (Grażyna)  Lazar  ABMV  (służebniczka  panewnicka)  ?  1994,
 2. s. M. Izabela (Ewa) Wiaterek OCD (karmelitanka bosa) ? 1995,
 3. s. M. Regina (Beata) Wiaterek ABMV (służebniczka panewnicka) ? 1996,
 4. s. M. Tarsycja (Anna)  Koloch ABMV (służebniczka panewnicka) ? 2004,
 5. s. Justyna Pietrzak CSFN (nazaretanka) ? nowicjuszka

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Feliks Zdziebło (? 4.06.1927) ? proboszcz
 2. ks. Karol Fabiś (? 16.09.1938) ? proboszcz
 3. ks. Emil Ottawa (? 6.11.1946) ? proboszcz
 4. ks. Stefan Sojka (? 18.07.1979) ? proboszcz
 5. Tadeusz Michalik (? 14.03.1984) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Osada Lasowice istniała prawdopodobnie już w XIV wieku. Pierwsza wzmianka    o miejscowości pochodzi z dokumentu wystawionego 15 kwietnia 1415 roku przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca. Ustanowił  on  wówczas  parafię  św. Marcina w Starych Tarnowicach, do której przyłączył również Lasowice. Na terenie osady wydobywano rudy ołowiu, srebra, cynku i żelaza. W 1861 roku na działce rodziny Gwoździów wybudowano kaplicę pw. św. Jana Nepomucena, przy której sprawowano nabożeństwa majowe i różańcowe. Okazjonalne sprawowanie nabożeństw  rozpoczął  jeszcze  przed  I  wojną  światową  kapelan  wojskowy    ks. Herlinger. W 1924 roku administrator apostolski ks. August Hlond zezwolił wiernym z Lasowic uczęszczać do kościoła kamilianów. Tymczasem mieszkańcy Lasowic wydzierżawili od hrabiego Edwina Henckel von Donnersmarcka z Nakła Śląskiego budynek gospodarczy, który znajdował się na terenie jego folwarku. Budynek zaadaptowano na tymczasowy kościół, który 7 lutego 1926 roku pobłogosławił ks. Michał Lewek. Kościół otrzymał wezwanie św. Katarzyny, patronki  kolejarzy.  Z  dawnym  właścicielem  budynku  ustalono,  że  dzierżawa wyniesie 15 lat, a do tego czasu wspólnota wybuduje własny kościół. 21 czerwca  1926 roku biskup katowicki August Hlond ustanowił w Lasowicach stację duszpasterską  (lokalię).  Jej  pierwszym  duszpasterzem  został  ks.  Feliks  Ździebło.

20 kwietnia 1927 roku biskup Arkadiusz Lisiecki wydał dekret uzupełniający, precyzujący warunki funkcjonowania lokalii (wszedł w życie 1 maja tegoż roku). W 1928 roku ks. proboszcz Wallach rozbudował kościół oraz postawił nową wieżę. W latach 1929?1931 wybudowano plebanię, a 13 grudnia 1934 roku nabyto rolę pod cmentarz. 28 maja 1957 roku biskup Stanisław Adamski podniósł lasowicką lokalię do rangi samodzielnej parafii. W 1966 roku przebudowano prezbiterium i powiększono zakrystię.

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku wybudowano w Lasowicach dwa duże osiedla mieszkaniowe. Po licznych staraniach osiągnięto zgodę  na  budowę  nowego  kościoła na terenie ofiarowanym parafii jeszcze w 1925  roku  przez  hrabiego  Edwina Henckel von Donnersmarcka. 17 maja 1983 roku poświęcono plac pod budowę.  Rok  później  ks.  proboszcz   Józef   Kocjan   rozpoczął   budowę   kościoła wg projektu architektów Józefa Sagego i Jana Spyry. Kamień węgielny wmurowano

16 kwietnia 1994 roku. Po odejściu ks. Kocjana do Olszyny, dzieło budowy prowadził  ks.  Roman  Grajczyk.  Pierwszą  Mszę  św.  sprawowano  w  kościele  w Pasterkę 1995 roku. 22 listopada 1997 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek pobłogosławił kaplicę i dom parafialny, a 6 listopada 1999 roku uroczyście poświęcił nowy kościół.

Centralnym  punktem  kościoła  jest  ołtarz,  zbudowany  z  głazu  marmurowego ?Carrara?  z  Dolomitów  włoskich,  dzieło  artysty  Zygmunta  Brachmańskiego     i  rzeźbiarza  Michała  Neya  z  Szydłowca.  Rzeźby:  Chrystusa  Przychodzącego   w czasach ostatecznych i św. Katarzyny oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonał artysta Zygmunt Brachmański. Witraże zaprojektował Werner Lubos, a ich wykonanie zlecono krakowskiej firmie witrażowej rodziny Zarzyckich.