DANE KONTAKTOWE

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Różana 2
tel. 32 285 76 97
mbuc_tarnowskie@kuria.gliwice.pl
www.tarnowskiegory.kamilianie.eu

PROBOSZCZ:

 • 0. Marek Mańka MI

WIKARIUSZ:

 • o. Adam Markowski MI

INNI KSIĘŻA:

 • o. Piotr Długołęcki MI
 • o. Jan Piontek MI
 • o. Mariusz Wardęga MI

BRACIA ZAKONNY:

 • br. Tadeusz Biel MI
 • br. Andrzej Piwowar MI
 • br. Franciszek Reinholz MI

DOM PROWINCJALNY:

Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym (Ojcowie Kamilianie) ? MI
42-606 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 22,
tel. 32 285 76 96
tarnowskiegory@kamilianie.eu
www.kamilianie.eu

 • o. Arkadiusz Nowak MI, dr socjologii, Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym ? Ojców Kamilianów
 • o. Mariusz Banaszek MI, kapelan w szpitalu św. Kamila w Tarnowskich Górach
 • o Józef Kordek MI, rekolekcjonista
 • o. Benedykt Mika MI, Sekretarz Kurii Prowincjalnej
 • o. Mirosław Szwajnoch MI, dr teologii, dyrektor szpitala; Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym ? Ojców Kamilianów
 • o. Roman Zając MI, mgr-lic. Teologii ? czy pozostał na terenie diec. Gliwickiej ?

ZGROMADZENIA ZAKONNE:

Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym ? MI
42-606 Tarnowskie Góry,
ul. Bytomska 22,
tel. 32 285 76 96
tarnowskiegory@kamilianie.eu

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
42-606 Tarnowskie Góry, ul. Chopina 3,
tel. 32 285 64 48
sluzebniczki.tarn.gor@op.pl

DATA POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 16.10.2004
 • kościoła filialnego: 11.06.1907

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 16 listopada
 • w kościele filialnym: 24 czerwca i 14 lipca

WIECZYSTA ADORACJA W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

30 sierpnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w kościele parafialnym: (18.00), 7.30, 10.30, 12.00, 14.00, 17.00
w kościele filialnym: 6.00, 9.00 w dni powszednie:
w kościele parafialnym: 7.30, 18.00
w kościele filialnym: 6.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

5 700, liczba wiernych: 5 600

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Kwiatów, Astrów, Bratków, Bytomska, Cegielniana, Chopina, Dąbrowskiego, Fiołków, Hutnicza, św. Jana, Kochanowskiego, Kolorowa, Kopernika, Miodowa, Młodości, Nakielska, Narcyzów, Oświęcimska, Piaskowa, Pogodna, Równoległa, Różana, Słoneczników, Stara, Stroma, Targowa, Zaciszna

INNY KOŚCIÓŁ:

 • filialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Kamila

KAPLICE:

 1. św. Kamila w Szpitalu nr 2 (ul. Bytomska 22)
 2. bł. Edmunda Bojanowskiego (ul. Chopina 3)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i ślubów od 1942 roku oraz zgonów od 1944 roku. Do 16.10.2004 roku prowadziła je jako parafia św. Jana Chrzciciela i św. Kamila  w Tarnowskich Górach. Od 16.10.2004 roku prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów jako parafia Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

CMENTARZ:

 • klasztorny w Parku Ojców Kamilianów (ul. Bytomska 22)

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10, Przedszkole nr 9 ?Akademia Przedszkolaka?

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. o. Antoni Bednarczyk MI (1989?1992)
 2. o. Jan Piontek MI (1992?1998)
 3. o. Wojciech Węglicki MI (1998?2004)
 4. o. Józef Kordek MI (2004?2007)
 5. o. Leszek Szkudlarek MI (2007?2013)
 6. o. Roman Zając MI (2013-2017)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o. Adam Wodarczyk ? 1995 (biskup pomocniczy katowicki),
 2. o. Mirosław Szwajnoch MI ? 1996, o. Jan Szubiński MI ? 1999 (? 2012),
 3. o. Sławomir Płonka OMI 2006,
 4. ks. Tadeusz Górny ? 2015

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. Ewa Chyla FDC (zgrom. Córek Bożej Miłości) ? 1992,
 2. s. Beata Jochymska USJK (urszulanka szara) ? 2002

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 1. o. Juliusz Komorek MI (? 1.09.1938)
 2. o. Bernard Kaszny MI (? 11.05.1946)
 3. o. Antoni Sołtysiak MI (? 15.11.1954) ? proboszcz
 4. o. Romuald Liszczyk MI (? 5.07.1963) ? proboszcz
 5. o. Jan Tarnowski MI (? 8.02.1990) ? proboszcz, przełożony
 6. o. Jan Ciszewski MI (? 14.08.1990) ? proboszcz
 7. o. Bogdan Boksa MI (? 17.01.1992) ? proboszcz
 8. o. Paweł Bendkowski MI (? 4.04.1994) ? proboszcz
 9. o. Zbigniew Bóbski MI (? 10.11.1999)
 10. o. Zbigniew Bodecki MI (? 1.10.2004)
 11. o. Paweł Dreczkowski MI (? 2.10.2004)
 12. o. Bogusław Paleczny MI (? 2.06.2009)
 13. o. Adam Stepowski MI (? 27.01.2010)
 14. o. Jan Szubiński MI (? 28.04.2012)
 15. o. Antoni Bednarczyk MI (? 20.08.2014)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsi kamilianie przybyli na Śląsk w maju 1903 roku i w miejscowości Popielów k. Opola założyli lecznicę dla alkoholików. Ponieważ miejsce to nie było odpo- wiednie, placówkę przeniesiono do Miechowic k. Bytomia. 25 czerwca 1904 roku przybyli tam: o. Bernard Kaszny, o. Jan Bauer i br. Martin Ruter. 1 sierpnia 1904 roku otwarto w Miechowicach prowizoryczny zakład dla alkoholików, który od  razu  przyjął 17 pacjentów. Zakonnicy planowali jednak budowę ośrodka z prawdziwego zdarzenia, który miał składać się ze szpitala, kościoła i klasztoru. Nieoczekiwanie propozycję zbudowania takiego ośrodka w Tarnowskich Górach złożył zakonowi hrabia Łazarz Henckel von Donnersmarck, który ofiarował zakonnikom  teren dawnego miejsca straceń ?Galgenberg? (w gwarze śląskiej: ?Galenberg?). 23 kwietnia 1906 roku nastąpiło oficjalne przekazanie terenu zakonowi. 3 czerwca 1906 roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę  Zakładu dla  Alkoholików pw. św. Jana Chrzciciela wg projektu Emanuela Dziuby z Tarnowskich Gór. Całość prac ze strony zakonu koordynował o. Christian Adams. 19 października 1906 roku odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy, czyli nakrycia całego budynku dachem. Budowa trwała 370 dni, a cały kompleks poświęcono 11 czerwca 1907 roku. Pierwsi kamilianie wraz z grupą 14 pacjentów wprowadzili się do domu w Tar- nowskich  Górach  31  maja  1907  roku.  W  1949  roku  szpital  upaństwowiono. W 1998 roku, na mocy ustawy o zwrocie majątków pierwotnym właścicielom, zakon stał się ponownie właścicielem całego kompleksu. 1 sierpnia 1999 roku przejęto zarząd nad dawnym Szpitalem Miejskim nr 2  w  Tarnowskich  Górach,  zmieniając jego nazwę na Niepubliczny Szpital pw. św. Kamila w Tarnowskich Górach.

Kamilianie  prowadzili  także  prężną  pracę  duszpasterską,  co  związane  było z budową licznych domów na tymże terenie. 1 stycznia 1942 roku biskup katowicki Stanisław  Adamski  erygował  przy  kościele  kamilianów  samodzielną  parafię.

Pierwszym proboszczem parafii został o. Ludger Bremer, a w pracy duszpasterskiej wspierali go: o. Klemens Schulte, o. Wilhelm Romer i o. Jan Tarnowski. W chwili powstania parafia św. Jana Chrzciciela i św. Kamila liczyła 2000  wiernych. Gwałtowny rozrost parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila nastąpił w latach 1967?1975, kiedy to na wschód od klasztoru, na terenach parafialnych, rozrastało   się Osiedle XXV-lecia PRL (obecnie Osada Jana ? od kościoła św. Jana Chrzciciela). W 1977 roku liczba parafian wzrosła do 8000 wiernych. Rozpoczęto więc starania mające na celu budowę nowego kościoła. 25 marca 1982 roku pomiędzy stroną państwową a kościelną podpisano tzw. protokół uzgodnień. Ustalono wówczas, że budowa kościoła rozpocznie się w 1985 roku.

25 listopada 1984 roku biskup Janusz Zimniak poświęcił plac budowy. Na jego  terenie zaplanowano budowę kompleksu katechetycznego, klasztoru i nowego kościoła ? pw. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych wg projektu architekta Karola Gierlotki z Katowic. Ze względu na przedłużające się procedury i  wymagane  ze  strony cywilnej  poprawki  do  projektu,  m.in.  rezygnacji  z  niektórych  inwestycji  (np.  budowy  domu  dla  seniorów),  budowę  nowej  świątyni  rozpoczęto  dopiero   w 1989 roku. 16 października 2004 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek dokonał uroczystego poświęcenia kościoła. Od tego momentu parafia, która wcześniej nosiła wezwanie św. Kamila i św. Jana Chrzciciela, otrzymała nową nazwę: Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, której wstawiennictwa od lat wzywa się w czasie organizowanej co środę nieustającej nowenny. W 2000 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek ustanowił przy kościele Ośrodek Duszpasterstwa Chorych dla Miasta Tarnowskie Góry.