DANE KONTAKTOWE

42-609 Tarnowskie Góry-Pniowiec, ul. Jagodowa 51
tel./fax 32 284 20 56
mbkw_tarnowskie@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Norbert Biadacz

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

25.09.1983

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

III niedziela sierpnia

WIECZYSTA ADORACJA:

25 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 8.00, 10.30
w dni powszednie:
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty: 18.00
w środy: 7.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

900, liczba wiernych: 900

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Borówkowa, Chemików, Edukacji Narodowej, Glinki, Jagodowa, Jeżynowa, Kanałowa, Łąkowa, Na Glinkach, Okrężna, Poczty Gdańskiej, Siwcowa, Szczytowa, Świerkowa, Westerplatte, Zakładowa, Zalewisko, Żwirowa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów i ślubów od 1975 roku oraz zgonów od 1985 roku

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 16, Przedszkole nr 23)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  1. ks. Józef Czwienczek (1984?1996)
  2. ks. Tadeusz Deńczyk (1996?2007)

KAPŁAN POCHODZĄCY Z PARAFII:

  • ks. Łukasz Kwiecinski ? 2012

Z DZIEJÓW PARAFII:

Osada Pniowiec znajduje się ok. 5 km od Tarnowskich Gór, stanowiąc obecnie ich dzielnicę. Pierwsza wzmianka o  miejscowości  pochodzi  z  15  kwietnia  1415  roku. Na  mocy   biskupiego   dokumentu   erygowano   parafię   w   Starych   Tarnowicach, a tutejsza osada weszła w skład nowej parafii. Miejscowość początkowo należała    do dziedziców Starych Tarnowic, później zaś stanowiła własność hrabiów Henckel  von Donnersmarcków z Nakła Śląskiego. Jak niemal na całej ziemi bytomsko- tarnogórskiej,   również i na   polach   pniowieckich   drążono   szyby   kopalniane   w poszukiwaniu rud metali. W drugiej połowie XVI wieku naliczono ich tutaj 92. W 1883 roku wieś zamieszkiwało 491 osób, zaś w 1926 roku w 143 domach było ich  już 1085.

Mieszkańcy   Pniowca od dawna snuli   plany   budowy   własnego   kościoła,   a przynajmniej większej kaplicy. Od 1887 roku zostali przypisani do nowej parafii w  Rybnej  ?  Strzybnicy.  Stosowne  starania  podjął  w  okresie  powojennym     ks. proboszcz Kasperczyk ze Strzybnicy. W 1956 roku wydzierżawiono na potrzeby posługi duszpasterskiej dwie duże sale o powierzchni 178 m2 od Pawła i Heleny Hakubów,   którzy   już   wcześniej   sporadycznie   użyczali   pomieszczeń   w celu

sprawowania okolicznościowych nabożeństw (pierwsze odbyło się  24  maja  1955 roku). Pomieszczenia  zaadaptowano  na  salkę  katechetyczną  i  kaplicę  pw. Matki Boskiej Królowej Wszechświata, za które płacono corocznie czynsz.

30 listopada 1957 roku, pod przewodnictwem ks. proboszcza Teodora Gałązki, zebrał się po raz pierwszy Komitet Budowy Kościoła w Pniowcu, a w 1972 roku przybył do parafii pierwszy duszpasterz ? ks. Jerzy Goppek. Kapelan zamieszkał   w budynku Hakubów i rozpoczął żmudną procedurę uzyskania stosownych zezwoleń. 15 marca 1981 roku erygowano przy kaplicy stację duszpasterską (lokalię), a po jej państwowym zatwierdzeniu lokalia stała się samodzielną parafią.

Po  zrywie  solidarnościowym  zrodził  się  pomysł  przeniesienia  starego  kościoła z Miasteczka Śląskiego. Władze administracyjne nie wydały jednak zgody, ale 30 czerwca 1981 roku udzieliły pozwolenia na budowę nowego kościoła. Projek- tantem nowej świątyni został architekt A. Szendzielorz. Kamień węgielny położono w 1982 roku. Kościół zbudowano w ciągu 18 miesięcy, a jego uroczystego poświę- cenia dokonał biskup katowicki Herbert Bednorz 25 września 1983 roku. Tego też dnia odprawiono w kościele pierwszą uroczystą Mszę św. Ks. Jerzy Goppek postarał się o potrzebny sprzęt i paramenty liturgiczne. W 1984 roku nowym proboszczem parafii został ks. Józef Czwienczek. W tym samym roku rozwiązano umowę dzier- żawy dawnych pomieszczeń, a dwa lata później wybudowano probostwo według planów dostarczonych przez COSB Inwestprojekt z Warszawy.