DANE KONTAKTOWE

42-612 Tarnowskie Góry-Stare Tarnowice, ul. Niedziałkowskiego 2
tel. 32 285 23 33
smbiw_tarnowskie@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Krzysztof Żak

WIKARIUSZ:

 • ks. Dariusz Wachowski

INNI KSIĘŻA:

 • ks. Herbert Jeziorski, dr nauk humanistycznych, kapelan Jego Świątobliwości, mgr-lic. teologii, kanonik honorowy, emeryt
 • ks. Tomasz Rak, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr teologii, kapelan w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji
 • ks. Lesław Klamer SDB, mgr teologii, dyrektor wspólnoty SDB, dyrektor naczelny Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • ks. Tomasz Rutkowski SDB, mgr teologii, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
 • ks. Tomasz Sage SDB, mgr teologii, pracownik w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 • ks. Grzegorz Solarewicz SDB, mgr teologii, pracownik w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
 • ks. Sławomir Szymański SDB, mgr teologii, dyrektor Salezjańskiego Zespołu Szkół

ZGROMADZENIA ZAKONNE:

Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego ? SDB (Wrocławska Inspektoria św. Jana Bosko)
42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1,
tel. 32 285 14 74
biuro@salezjanie.tgory.pl

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki) ? CMW
42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1,
tel. 32 393 23 48

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA:

 • parafialnego:  25.08.1902
 • dawnego kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa i Wyznawcy: 10.06.1708

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM I ZABYTKOWYM:

11 listopada

WIECZYSTA ADORACJA:

3 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30
w czasie wakacyjnym: 7.00, 9.00, 11.00, 19.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

6 763, liczba wiernych: 6 707

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Bałkańska, Doniecka, Janasa, Miedziana, Na Wzgórzu, Niedziałkowskiego, Panoramiczna, Poczdamska, Pyskowicka, Repecka, Skrzypczyka, Srebrna, Śniadeckiego, Włoska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Widokowa

INNY KOŚCIÓŁ:

 • dawny kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa i Wyznawcy

KAPLICE:

 1. Miłosierdzia Bożego w Szpitalu nr 3 (ul. Pyskowicka 47-51)
 2. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji i Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym (ul. Śniadeckiego 1)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1691 roku, zgonów od 1734 roku i ślubów od 1765 roku

CMENTARZE NA TERENIE PARAFII:

 • parafialny przy ul. Janasa
 • parafialny przy ul. Niedziałkowskiego

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Salezjański Zespół Szkół (Liceum Ogólnokształcące z oddziałem integracyjnym nr 11, Technikum Ekonomiczne, Gimnazjum z oddziałem integracyjnym), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zasadnicza Szkoła Zawodowa), Zespół Szkół Publicznych nr 4 (Gimnazjum nr 4), Przedszkole nr 22

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Józef Jaksik (1986?1995)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. o. Piotr Ferdyn MI ? 1994,
 2. o. Andrzej Jastrzębski OMI ? 1999,
 3. ks. Sebastian Gambuś – 2003,
 4. ks. Michał Pilśniak ? 2006,
 5. ks. Łukasz Krawiec ? 2007,
 6. ks. Krystian Bula – 2009,
 7. ks. Adam Jasiurkowski ? 2009,
 8. o. Maciej Dalibor SDS ? 2009

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

 1. s. Urszula Orechwo ABMV (służebniczka śląska),
 2. s. Aleksandra Kurek PDDM (uczennica Boskiego Mistrza),
 3. s. Anna Pozimska OCD (karmelitanka bosa)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu przy ul. Janasa:

 1. ks. Wiktor Bendkowski (? 15.05.1984)
 2. ks. Kazimierz Pietryga SDB (? 2013)

na cmentarzu przy ul. Niedziałkowskiego:

 1. ks. Antoni Bursig (? 14.01.1880) ? proboszcz
 2. ks. Konstanty Twórz (? 24.11.1951) ? proboszcz
 3. ks. Franciszek Adamczak (? 10.05.1974) ? proboszcz
 4. ks. Rudolf Jeziorski (? 28.08.2007)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o Tarnowicach pochodzi z 27 maja 1316 roku. W doku- mencie księcia bytomskiego Ziemowita wśród świadków wymieniony został niejaki Adam z ?Tharnovicz?. W tym czasie miejscowość należała do parafii w Reptach. Parafia św. Marcina z Tours została ustanowiona na mocy dekretu z dnia 15 kwietnia 1415 roku, wydanego przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca. Nowa parafia obejmowała: Tarnowice, Rybną wraz z przysiółkiem Ruda, Opatowice, Pniowiec, Lasowice i  Sowice.  Pierwszym  duszpasterzem  nowej  parafii  został  ks. Franciszek. Na początku XVI wieku w pobliżu Tarnowic wydrążono szereg szybów górniczych. Od tychże kopalni (?gór?) wzięło nazwę nowe miasto ? Tarnowskie Góry, a wioskę nazywano odtąd Starymi Tarnowicami. Z dokumentów wizytacyjnych z 1598 i 1619 roku wynika, iż parafia administrowana była w tymże czasie przez protestantów. W 1629 roku parafia stała się ponownie katolicka.   Od 1820 roku miejscowość stanowiła własność rodziny Henckel von Donners- marcków ze Świerklańca. W 1891 roku hrabia Guido Henckel von Donnersmarck połączył majątki dworskie: Stare Tarnowice i Repty w jeden fideikomis dla swego młodszego syna ? hrabiego Krafta, który rezydował w neorenesansowym pałacu na pograniczu obu miejscowości. W 1946 roku Stare Tarnowice stały się dzielnicą Tarnowskich Gór.

Pierwszy, istniejący do dziś kościół pw. św. Marcina wybudowano ok. 1400 roku. W 1707 roku został on znacząco przebudowany przez rodzinę Hunter von Grandon. Powiększono wówczas prezbiterium kościoła, a od strony północnej dobudowano kaplicę pw. św. Anny i św. Wacława. Kościół poświęcił sufragan krakowski Michał Szembek 10 czerwca 1708 roku. W 1728 roku od strony południowej dobudowano kaplicę pw. św. Jana Nepomucena, a w 1740 roku kościół pokryto barokową poli- chromią. Gruntowne remonty przeprowadzono w latach 1912?1914 i 2001?2002, a ostatni remont zakończono w 2015 roku, kiedy to świętowano 600-lecie istnienia parafii. Obecny budynek plebanii wybudowano w latach 1820?1821.

5 czerwca 1899 roku parafia podpisała z hrabią Guido Henckel von Donners- marckiem umowę, na mocy której patron wyłożył całą sumę na budowę drugiego kościoła w Starych Tarnowicach.  Kościół  wybudowano  w  latach  1899?1902  wg projektu Ludwika Schneidera, który także osobiście kierował pracami budowlanymi. Ze strony parafii dziełu patronował ks. proboszcz Ludwik Spohr.   24 września 1899 roku położono kamień węgielny, a 5 listopada 1901 roku oddano budynek w stanie surowym. Nową świątynię pobłogosławił ks. dziekan Józef Konieczko z Radzionkowa 25 sierpnia 1902 roku. Kościół jest trójnawowy, halowy, z zamkniętym półkoliście prezbiterium, obniżonym w stosunku do nawy głównej. Budynek wieńczą dwie wieże: w części południowej duża, czworoboczna, zakończona iglicą, oraz ośmioboczna wieżyczka schodowa.

Na przestrzeni ostatnich lat z parafii wydzielono następujące placówki duszpasterskie:  Rybną  ?  Strzybnicę  (1887  rok),  Lasowice  (1926  rok),  Sowice (1942 rok) i Opatowice (1985 rok).