DANE KONTAKTOWE

42-609 Tarnowskie Góry-Strzybnica, ul. Kościelna 36
tel. 32 450 06 57
nspj_strzybnica@kuria.gliwice.pl
www.strzybnica.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Stanisław Knura

WIKARIUSZE:

 • ks. Piotr Kwaśniok
 • ks. Denis Rakwic

INNI KSIĘŻA:

 • ks. Werner Goriwoda, emeryt
 • ks. Wiktor Zajusz, emeryt

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej ? SMI
42-609 Tarnowskie Góry-Strzybnica, ul. Kościelna 81,
tel. 32 284 22 46
smn.strzybnica@gmail.com

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

18.05.1963

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

WIECZYSTA ADORACJA:

13 grudnia

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 17.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

7 050, liczba wiernych: 6 850

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

11 Listopada, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Czołgistów, Dębowa, Dymarska, Dzierżonia, Górna, Grabowa, Grzybowa 1?83c i 2?70, Husarska, Iglasta, Jagiellońska, Karłowicza, Kombatantów, Komuny Paryskiej, Kossaka, Kościelna, Kraszewskiego, Kuncewiczowej, Laryszowska, Liściasta, Lotników, Łowna, Majakowskiego, Paderewskiego, Piaseczna, Pionierska, Płóciennika, Polarna 1?55d i 2?100e, Powstańców Warszawskich, Proletariacka, Prusa, Przemysłowa, Pułaskiego, Pustki, Racławicka, Rowickiego, Sempołowskiej, Solskiego, Sorychty, Starowapienna, Strawińskiego, Strzybnicka, Sudecka, Szymanowskiego, Ściegiennego, Tołstoja, Tuwima, Wiślana, Zagórska, Artura Zawiszy, Zwarta

KAPLICA: 

 • Matki Boskiej Bolesnej (ul. Kombatantów)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1887 roku

CMENTARZ:

parafialny przy ul. Kościelnej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Gimnazjum nr 5, Przedszkole nr 18), Szkoła Podstawowa nr 13, Przedszkole nr 24

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks. Edward Płonka (1976?2001)
 2. ks. Stanisław Knura (2001?2002) ? administrator

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Adam Spałek ? 1995,
 2. ks. Tomasz Chalimoniuk-Ławryńczyk ? 2004,
 3. ks. Adam Rogacki ? 2006,
 4. ks. Piotr Paszko ? 2008,
 5. ks. Marcin Paś ? 2013,
 6. ks. Paweł Kowalik ? 2014.

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Szymon Korpak (? 30.10.1908) ? proboszcz
 2. ks. Karol Pasternak (? 8.02.1933) ? proboszcz
 3. ks. Edward Krusz (? 25.06.1969)
 4. ks. Teodor Gałązka (? 22.10.1972) ? proboszcz
 5. ks. Edward Płonka (? 29.05.2002) ? proboszcz
 6. ks. Franciszek Gołąb (? 16.03.2004)

Z DZIEJÓW PARAFII:

Strzybnicką parafię tworzą obecnie miejscowości: Rybna i wchodząca w jej skład dawna kolonia Piaseczna oraz Strzybnica. Od 1415 roku tutejsi wierni przynależeli do parafii w Starych Tarnowicach. Na terenie Piasecznej w 1765 roku istniał zakład kowalski, młyn i przydrożna kapliczka Matki Boskiej Bolesnej. W 1786 roku, z inicja- tywy rządu królewskiego, zbudowano w Strzybnicy hutę przeznaczoną do wytapiania urobku z kopalni ?Fryderyk? (późniejsze zakłady ZAMET). Rozrastająca się kolonia robotnicza otrzymała nazwę ?Huta Fryderyk? (?Friedrichshütte?). Huta dawała zatrudnienie mieszkańcom do 1931 roku. W latach 1967?1975 Strzybnica była samodzielnym miastem, a obecnie stanowi dzielnicę Tarnowskich Gór.

Dzieło budowy kościoła zapoczątkował proboszcz Starych Tarnowic ? ks. Antoni Bursig, który zamierzał wybudować świątynię na terenie Rybnej lub Piasecznej. Jego starania przerwała nagła śmierć w 1880 roku. Kapłan w swoim testamencie przeznaczył na ten cel wszystkie swoje oszczędności, tj. 44 tys. talarów. Sąd pruski uznał testament za nieważny i rozdzielił całą sumę pomiędzy spadkobierców. Dwie siostry proboszcza ? Fryderyka Roseman i Wilhelmina Bursig, chcąc spełnić wolę zmarłego, przekazały na budowę kościoła całość swojego spadku, która dała sumę

20 tys. talarów. W ten sposób siostry stały się fundatorkami kościoła (obydwie spoczywają na tutejszym cmentarzu parafialnym). Po śmierci ks. Bursiga nie mianowano proboszcza. Kierownictwo nad budową, z mandatu wrocławskiego konsystorza biskupiego, objął ks. dziekan Henryk Marx (proboszcz z Miechowic, późniejszy biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej). W 1884 roku zawiązał się komitet  budowy  kościoła,  na  czele  którego  stanął  mistrz  kowalski  z  Rybnej

 1. Berger. 12 października 1885 r. ks. dziekan Marx dokonał poświęcenia i wmuro- wania kamienia węgielnego pod nowy kościół. W tym samym roku obok kościoła założono cmentarz. Budowy kościoła w Rybnej podjął się mistrz budowlany Jan Kowolik z Bytomia. Po jego śmierci parafianie sami doprowadzili budowę do końca. 15 sierpnia 1887 roku ks. dziekan Marx dokonał benedykcji kościoła, nadając mu tytuł Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym samym dniu wierni przywitali swojego pierwszego duszpasterza  w  randze  administratora,  którym   został ks. Szymon Korpak. Rok później władze państwowe zgodziły się na ustanowienie parafii,  do  której  włączono  także  Boruszowice  i  Pniowiec.  Nazwy  ?parafia    w Rybnej? używano do 1939 roku, a po zakończeniu II wojny światowej zaczęto używać nazwy ?parafia w Strzybnicy?. W chwili utworzenia parafii liczba ludności przynależnych miejscowości wynosiła ok. 2800 wiernych. Na skutek dalszego rozwoju zakładów przemysłowych, szczególnie powojennych Zakładów Mechanicznych ZAMET, w latach 80. ubiegłego wieku parafia powiększyła się do liczby 8 tys. wiernych. Z terenu parafii wydzielono dwie odrębne parafie: w 1978 roku Boruszowice i w 1981 roku Pniowiec.

13 listopada 1954 roku odprawiono w kościele pierwsze nabożeństwo fatimskie. W latach 1959?1960 znacznie powiększono kościół, dobudowując nawę boczną, kaplicę i zakrystię. 18 maja 1963 roku biskup katowicki Herbert Bednorz dokonał uroczystego poświęcenia kościoła.  W  2005  roku  wykonano  nową  polichromię w kościele, a w 2012 roku wzbogacono wystrój wnętrza o boczne ołtarze i sedilia wykonane przez Pracownię Stolarską ?U Salezjan? z Oświęcimia.

W 1907 roku wybudowano katolicki dom związkowy. W 1955 roku wyremonto- wano dom, urządzając w nim kaplicę pw. Krzyża Świętego (obecnie powrócono do dawnej nazwy kaplicy: św. Józefa). Od 2015 roku budynek pełni funkcję domu parafialnego, po generalnym remocie i przebudowie w latach 2012?2016.