DANE KONTAKTOWE

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pomorska 24
tel. 32 384 66 85
sjr_tarnowskie@kuria.gliwice.pl
www.jtg.deum.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Jerzy Kapica

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

1.05.1959

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

niedziela po 1 maja

WIECZYSTA ADORACJA:

14 lutego

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (17.00), 8.30, 10.00, 11.30
w dni powszednie:
w poniedziałki, wtorki i piątki: 18.00
w środy: 8.00 (w maju i październiku: 18.00)
w czwartki: 17.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 300, liczba wiernych: 2 100

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Beskidzka, Cebuli 20?50, Drozdów, Fińska, Gruzełki, Hipoteczna, Krótka, Łanowa, Macieja, Młodzieżowa, Odrzańska, Olimpijczyków, Ondraszka, Orla, Pawia, Pomorska, Poranna, Przepiórek, Radosna, Roździeńskiego, Ruciana, Sawina, Skrzypczyka (parzyste), Słowików, Strzelców Bytomskich, Szafirowa, Szczygłów, Szkolna, Szpaków, Śliska, Wenecka, Wesoła, kard. Wyszyńskiego 16?64 i 7?107, Zachodnia, Zagrodowa

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1966 roku

CMENTARZE:

  • parafialny przy ul. kard. Wyszyńskiego
  • wojenny przy ul. kard. Wyszyńskiego ? w zarządzie miasta
  • komunalny przy ul. kard. Wyszyńskiego ? w zarządzie miasta

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1, Gimnazjum nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7), Przedszkole nr 2

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

  1. ks. Gustaw Klapuch (1970?1981) ? rektor; (1981?2002) ? proboszcz
  2. ks. Grzegorz Skop (2002?2012)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  1. ks. Kazimierz Bednarek ? 1993,
  2. ks. Adrian Ziaja ? 2014

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 1919 roku ówczesny proboszcz tarnogórski, ks. Ryszard Rassek, wybudował przy wejściu na nowy cmentarz  halę cmentarną, wzorowaną na jednym z kościołów cmentarnych na terenie Włoch. Przez długie lata hala służyła jedynie jako przejście na cmentarz. Dopiero w styczniu 1959 roku, kiedy zaistniała obawa, że komunistyczne władze odbiorą Kościołowi katolickiemu budynki i przeznaczą na inne cele, otwarto w dotychczasowej hali cmentarnej kościółek pw. św. Józefa Robotnika. Na obszarze tym zamieszkiwało ok. 600 wiernych.

Pierwszym rządcą (rektorem) nowej placówki został ks. dr Franciszek Jastrzębski, który funkcję tę pełnił do września 1959 roku. Następnie przez cały rok posługę   w kościółku pełnili księża z tarnogórskiego kościoła parafialnego, odprawiając tutaj Eucharystię tylko w niedzielę. W 1960 roku utworzono przy kościele stację dusz- pasterską dla mieszkańców kilku ulic wydzielonych z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła. Rektorem placówki mianowano ks. Ludwika Październioka. Kościół został odmalowany, otrzymał nowe tabernakulum i ławki. Codziennie celebrowano Mszę św.

W 1964  roku rektorem   stacji został ks. Franciszek Sałuża, który   zamieszkał w wynajętym mieszkaniu przy ul. Pomorskiej 24. Ks. Sałuża ufundował stacje Drogi Krzyżowej i witraże, zaprojektowane przez znanego śląskiego artystę Wiktora Ostrzołka, a wykonane w renomowanym zakładzie W. i F. Żeleńskich w Krakowie. W 1970 roku rektorem stacji został ks. Gustaw Klapuch. W 1971 roku przebu- dowano wyposażenie wnętrza kościoła, dostosowując je do posoborowej liturgii.

Z początkiem lat 80. ubiegłego wieku placówka stała się ośrodkiem pomocy charytatywnej w rejonie, szczególnie w  odniesieniu  do  represjonowanych politycznie,  więzionych   i   internowanych.   Przy   parafii   uruchomiono   największą w diecezji katowickiej parafialną aptekę leków pochodzących z  zagranicznych  darów. Apteka czynna była do początku lat 90.

W 1981 roku erygowano samodzielną parafię. W 1985 roku parafia stała się faktycznym właścicielem domu przy ul. Odrzańskiej 15, który przebudowano na dom katechetyczny (Dom Słowa Bożego). W 1987 roku parafia nabyła na plebanię dom przy ul. Pomorskiej 24, w którym zamieszkał proboszcz.

W 2003 roku Dom Słowa Bożego sprzedano, a uzyskane pieniądze przeznaczono      na rozbudowę kościoła. Prace rozpoczęto w sierpniu 2004 roku. Do istniejącej hali dobudowano dwie nawy boczne oraz absydę z prezbiterium. Dzięki rozbudowie zyskano także poziom przyziemia, w którym znalazło się miejsce na kaplicę przedpogrzebową i zaplecze katechetyczno-duszpasterskie. Rok później parafia przejęła od macierzystej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła cmentarz, na terenie którego znajduje się kościół. W 2009 roku prezbiterium kościoła otrzymało nowe wyposażenie wykonane z drewna dębowego. W 2016 roku o. Marko Ivan Rupnik, dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, pokrył ściany  kościoła  nowoczesnymi mozaikami. Prace te wykonano przy okazji realizacji wystroju sanktuarium św. Jana Pawła II w  Krakowie.