DANE KONTAKTOWE

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 14
tel. 32 285 32 42
sapip_tarnowskie@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Piotr Kalka

WIKARIUSZE:

 • ks. Mariusz Kuźba

INNI KSIĘŻA:

 • ks. Klaudiusz Wiszkowski
 • ks. Sławomir Tomik – rezydent

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

1670 rok

DATA PONOWNEGO POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA:

22.09.1927

ODPUST  W  KOŚCIELE  PARAFIALNYM:

 • ostatnia niedziela czerwca

WIECZYSTA ADORACJA:

30 lipca

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: (18.00), 7.00, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 15.00, 19.00
w dni powszednie: 8.30, 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

7 000, liczba wiernych: 6 800

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

9 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Bondkowskiego, J. Cebuli 1?17 i 2?18, Częstochowska 2?16, Gliwicka 1?33 i 2?18, Górnicza, św. Jacka, A. Jurczyka, Kaczyniec, Karłuszowiec, Kościuszki 1?3 i 2?8, Krakowska, T. Królika, Krzywa, Legionów, ks. M. Lewka, Ligonia, Lompy, Łukowa, K. Miarki, Z. Nałkowskiej, Nowaka, Odrodzenia, Ogrodowa, Opolska, J. Opolskiego, Piastowska, Piernikarczyka, Piłsudskiego, pl. Żwirki i Wigury, Pokoju, Polskiego Czerwonego Krzyża, Poprzeczna, Ratuszowa, Rymera, Rynek, Sienkiewicza, Sienna, Sobieskiego 1?23 i 2?24, Stalmacha, Staropocztowa, Staropolska, Strzelecka, Styczyńskiego, Szymały, Tylna, Tysiąclecia, ks. Wajdy, ks. Wawreczki, Wąska, kard. Wyszyńskiego, Zamkowa

KAPLICA:

 • św. Maksymiliana Marii Kolbego (ul. Zamkowa 3)

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów od 1646 roku, zgonów od 1678 roku i ślubów od 1766 roku

CMENTARZ:

 • parafialny przy kościele św. Anny (ul. Gliwicka)

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Liceum Ogólnokształcące nr 2, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólno- kształcących, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Tech- niczno-Usługowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. prałat Zygmunt Trocha (1976?2006)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Jacek Tomczyk ? 1997,
 2. ks. Piotr Torbus ? 2005,
 3. o. Bartymeusz (Łukasz) Trąbecki OFM ? 2015

BRAT ZAKONNY POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. br. Kamil (Sebastian) Skibiński OFM ? 2013

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks. Ignacy Wawreczko (? 22.05.1864) ? proboszcz
 2. ks. Emil Schmaus (? 4.06.1886) ? proboszcz
 3. ks. Robert Cichoń (? 15.07.1896) ? proboszcz
 4. ks. Franciszek Kokot (? 26.02.1908) ? proboszcz
 5. ks. Michał Lewek (? 7.07.1967) ? proboszcz
 6. ks. Jan Górka (? 22.05.1971) ? emeryt
 7. ks. Paweł Bekiesz (? 16.02.1996) ? emeryt
 8. ks. Oswald Niedziela (? 3.08.1998) ? emeryt
 9. ks. Kazimierz Cieszanowski (? 3.06.2001) ? emeryt
 10. ks. Franciszek Jastrzębski (? 9.12.2002) ? emeryt
 11. ks. Piotr Bursy (? 1.10.2004) ? były wikariusz par. MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach

Z DZIEJÓW PARAFII:

Historia miasta związana jest z wydobyciem rud srebra i ołowiu, a później również cynku. Zgodnie z legendą, ok. 1490 roku chłop Rybka wyorał pierwszą bryłę kruszcu srebronośnego. Miastu, od powstających w bliskim sąsiedztwie Tarnowic kopalni (gór), nadano nazwę Tarnowskie Góry. Ówczesny właściciel, książę opolski Jan II Dobry, oraz margrabia Jerzy von Ansbach w 1526 roku nadali miastu prawa górnicze, a dwa lata później ogłoszony został tzw. ?Ordunek Gorny?. Wydobycie kruszcu prowadzono do początku XX wieku, tj. do wyczerpania znajdujących się tam pokładów.

Pierwszy, drewniany kościół, który spłonął wkrótce po wybudowaniu, wzniesiono w latach 1523?1525. Na jego miejscu protestanci w 1529 roku wznieśli kolejny, drewniany kościół, który w 1531 roku przebudowano na murowany. Kościołowi nadano tytuł Świętego Zbawiciela. W 1545 roku dobudowano do kościoła prezbiterium, a w latach 1560?1563 przeprowadzono kolejną rozbudowę, dołączając do kościoła wieżę. Kształt wieży, z wyjątkiem hełmu, wymienionego   w 1798 roku, pozostał do dziś niezmieniony. Do dnia dzisiejszego działa także zegar z 1586 roku, co czyni go jednym z najstarszych na Górnym Śląsku. 1 lutego 1630 roku kościół zabrano protestantom i przekazano katolikom. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce w 1670 roku. Od tego też czasu nosi on wezwanie św. Apostołów Piotra i Pawła. W latach 1675?1765 istniała przy kościele stacja misyjna opolskich jezuitów, którzy oprócz pracy duszpasterskiej prowadzili w mieście gimnazjum przy ul. Zamkowej. W latach 1723?1724 dobudowano od południowej strony kościoła późnobarokową kaplicę pw. św. Barbary. W 1747 roku papież Benedykt XIV zatwierdził statut miejscowego Bractwa św. Barbary. Działalność bractwa przyczyniła się do popularyzacji kultu św. Barbary jako patronki górników, a jej kult rozprzestrzenił się na cały region. W 1847 roku ustanowiono nowy dekanat ? tarnogórski, który początkowo tworzyło dziewięć parafii.

W latach 1848?1851 kościół został rozbudowany do stanu obecnego (wzniesiono wówczas nawę poprzeczną i prezbiterium). Po gruntownej renowacji w latach 20. minionego stulecia kościół ponownie poświęcono 22 września 1927 roku (aktu dokonał biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki). W  1941  roku  przy  kościele  kamilianów pw. św. Jana Chrzciciela i św. Kamila utworzono filię,  która  po  niedługim  czasie  stała  się  samodzielną  parafią.  W  latach  60.  ubiegłego  wieku    z parafii wydzielono kolejne filie przy kościołach: św. Anny (na starym cmentarzu),  św.   Józefa   (na   nowym   cmentarzu)   i   Matki   Bożej   Królowej   Pokoju   (w   tzw.

?Konwikcie?). W latach 1978?1981 filie te otrzymały status samodzielnych parafii.   W  1989  roku  we  wnętrzu  kościoła  parafialnego  wykonano  nową  polichromię,     a 10 grudnia 1989 roku poświęcono ołtarz główny. Autorem obecnego wystroju wnętrza jest tarnogórski artysta Werner Lubos.

Wśród  licznych  proboszczów  parafii  na  szczególne  wspomnienie  zasługują:  ks. Franciszek Klaybor (1671?1677) ? autor pierwszej kroniki parafialnej, ks. Anton Schneiderski (1811?1851) ? patron gruntownej przebudowy kościoła i ks. Michał Lewek (1932?1967) ? polski działacz plebiscytowy i twórca licznych dzieł społeczno-kulturalnych.