DANE KONTAKTOWE

42-690 Tworóg, ul. Kościelna 2
tel./fax 32 285 73 92
sant_tworog@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • ks. Kazierz Góral, mgr teologii, wicedziekan, ust. 1.09.2006

WIKARIUSZ:

 • ks. Piotr Sękowski, mgr teologii, ust. 1.09.2017

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 1817 rok
 • kaplicy w Brynku: 15.06.1991

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 13 czerwca (najbliższa niedziela)
 • w kaplicy w Brynku: niedziela po 4 października

WIECZYSTA ADORACJA:

 • w kościele parafialnym: 18 grudnia
 • w kaplicy w Brynku: 8 października

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Tworogu: 7.00, 8.30, 10.30, 18.00
? w Brynku: (17.00), 17.00 ? w czasie letnim
w dni powszednie:
? w Tworogu: 6.30,  18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

3 752, liczba wiernych: 3 730

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Tworóg; mieszkańców: 2 775, wiernych: 2 753
 • Brynek ? 3 km; mieszkańców: 463, wiernych: 463
 • Nowa  Wieś  Tworoska ? 3 km; mieszkańców: 514, wiernych: 514

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Tworóg: Asnyka, Głowackiego, Graniczna, Grunwaldzka, Górna, Jankowskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kotowska, Krasińskiego, Lubliniecka, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Plac Wolności, Powstańców Śląskich, Polna, Prosta, Reja, Równoległa, Składowa, Skośna, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Świniowicka, Wąska, Zamkowa

Brynek: Boczna, Brzeźnica, Cegielnia, Dworzec, Kolejowa, Park, Tarnogórska, Wiejska, Zakładowa, Zamkowa

Nowa Wieś Tworoska: Brynkowska, Leśniczówka, Piaskowa, Tylna, Wiejska, Wrzosowa

KAPLICA: 

pw. św. Franciszka i św. Huberta w Brynku

KSIĘGI METRYKALNE:

W archiwum parafialnym znajdują się księgi chrztów za lata 1735?1764 oraz od 1817 roku, ślubów za lata 1735?1764 oraz od 1880 roku i zgonów za lata 1735?1764 oraz od 1821 roku. Księgi metrykalne obejmujące brakujące roczniki znajdują się w archiwum parafii Koty

CMENTARZE:

parafialny przy kościele (zamknięty)

komunalny przy ul. Kochanowskiego

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Brynek: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekologicznych, Gimnazjum

Tworóg:  Szkoła Podstawowa, Przedszkole

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks. Franciszek Śliwka (1987?1991) ? administrator, (1991?2006) ? proboszcz

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks. Waldemar Caus ? 1998,
 2. ks. Marcin Sobota ? 2007,
 3. ks. Paweł Gwóźdź ? 2013,
 4. ks. Łukasz Jacek ? 2016

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

 1. ks. Wiktor Christen (? 4.01.1951) ? emeryt
 2. ks. Karol Jaschik (? 7.07.1960) ? proboszcz
 3. ks. Gerard Woźnica (? 23.03.1993) ? proboszcz
 4. ks. Franciszek Śliwka (? 6.06.2006) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Tworóg powstał jako osada przy kuźnicy żelaza założonej przy rzece Stole. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1532 roku. Pobożny hrabia Jerzy Leonard Colonna, troszcząc się o to, aby nie zamarło życie religijne w szybko rozwijających się  kuźnicach,   ufundował   trzy   nowe   kaplice:   w   Tworogu (w 1676 roku), Świbiu (w 1669 roku) i Potępie (w 1672 roku), zatrudniając do tej pracy murarza Marcina Grochowskiego.

Jego następca na dobrach tworogowskich, hrabia Jan Franciszek de Verdugo, kontynuował starania mające na celu powstanie nowej parafii, którą ustanowiono dekretem z dnia 13 czerwca 1687 roku. Do nowej parafii należały wioski: Koty, Tworóg, Potępa, Żyłka, Brynek, Brzeźnica, Hanusek i Połomia. Ostatnia z  osad  sięgała rodowodem początków XIV wieku i była przez jakiś  czas  samodzielną  parafią.  W  1447  roku  biskupi   kolator   świętopietrza   napisał:   ?Polom   vacat,  nec scitur quis administrat sacra?. Według dekretu erekcyjnego z 1687 roku dotychczasowy kościół filialny w Kotach miał być  parafialnym,  natomiast  murowana kaplica pw. św. Antoniego w Tworogu miała być kościołem filialnym. Z  czasem  przyjęła   się nazwa:  ?parafia   w   Tworogu?.   W   latach   1696?1697   do murowanej kaplicy dobudowano drewnianą nawę. Z fundacji  hrabiego  Franciszka  Colonny  dobudowano  kaplicę  pw.  św.  Jadwigi  z  kryptą,  w  której        2 października 1783 roku  pochowano  fundatora.  Szczególnym  skarbem  kościoła jest słynący łaskami obraz św. Antoniego. W 1751 roku powstało przy kościele Bractwo  św. Antoniego.

W latach 1815?1817, staraniem ks. proboszcza Andrzeja Zagłówka, rozebrano kaplicę,  a  w  jej  miejscu  wybudowano  nowy  kościół.  Fundatorem  świątyni był Karol von Gastheimb, a jej budowniczym tarnogórski architekt Krzysztof Worbs. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce w 1817 roku. W latach 1905?1906   rozbudowano   kościół,  powiększając   go   o   poprzeczną   nawę i prezbiterium. Prace przeprowadzono pod patronatem ks. proboszcza Mikołaja Knossalli.

W 1920 roku odłączono od parafii miejscowości: Koty, Potępę, Wesołą i Żyłkę, które do zakończenia II wojny światowej stanowiły lokalię związaną z parafią  w Tworogu. 14 września 1997 roku do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Boru- szowicach przyłączono Hanusek.

Na terenie parafii znajdują się kaplice: pw. Serca Jezusowego (tuż przy zamku, zbudowana w 1796 roku) oraz św. Franciszka i św. Huberta w dawnym pałacu Donnersmarcków w Brynku (obecnie Technikum Leśne). Dawna kaplica pałacowa pełniła po wojnie funkcję biblioteki, a później sklepu. W latach 1990?1991 przeprowadzono gruntowną restaurację kaplicy, którą na nowo poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek 15 czerwca 1991 roku.