DANE KONTAKTOWE

44-187 Wielowieś, ul. Kościelna 5
tel. 32 233 60 76; 601 579 698
wnmp_wielowies@kuria.gliwice.pl
www.parafia-wielowies.pl

PROBOSZCZ:

 • ks.Tadeusz Paluch

DATA  POŚWIĘCENIA:

 • kościoła parafialnego: 11.11.1935
 • kaplicy w Świniowicach: 7.07.1901

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: 15 sierpnia
 • w kaplicy w Świniowicach: I niedziela czerwca

WIECZYSTA ADORACJA:

8 listopada

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta:
? w Wielowsi: (18.00), 7.30, 10.30
w Świniowicach: 9.00
w dni powszednie w Wielowsi: 7.00
w piątki: 16.00 Msza św. szkolna
w I piątki miesiąca: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 485, liczba wiernych: 2 480

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Wielowieś; mieszkańców: 2 125, wiernych: 2 120
 • Czarków  ? 4 km; mieszkańców: 145, wiernych: 145
 • Kieleczka  ? 3 km; mieszkańców: 100, wiernych: 100
 • Odmuchów  ? 6 km; mieszkańców: 25, wiernych: 25
 • Świniowice  ? 3 km; mieszkańców: 380, wiernych: 380

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Wielowieś: Czarkowska, Gliwicka, Główna, Gminna, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Młyńska, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Słoneczna, Stawowa, Szafranka, Szkolna, Wolna, Zamkowa

Czarków: Wiejska Kieleczka: Wiejska Odmuchów: Wiejska

Świniowice:  Leśna, Młyńska, Strażacka, Szkolna, Wiejska

KAPLICE:

 1. Nawiedzenia NMP w Świniowicach
 2. Miłosierdzia Bożego w Wielowsi

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1766 roku, zgonów od 1804 roku i chrztów od 1809 roku

CMENTARZ:

parafialny w Wielowsi przy ul. Młyńskiej

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Wielowieś: Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

 • ks.radca Piotr Lepszy (1984?2016)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks.Robert Potempa ? 2006,
 2. o. Krzysztof Potempa OFM ? 2012,
 3. o. Makary (Karol) Lika OFM ? 2016

BRACIA I SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCY Z  PARAFII:

 1. Joachim Ciongwa OFM ? 1994,
 2. s. Maristella (Alina) Flor OCD (karmelitanka bosa) ? 2012

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
przy kościele:

 • ks.Aleksander Kuroczyk (? 14.05.1949) ? proboszcz

na cmentarzu:

 • ks.Paweł Rudner (? 20.04.1984) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

W 1936 roku, w wyniku prac archeologicznych, odkryto w miejscowości cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi  z  1305  roku.  W  tzw.  rejestrze  ujejskim  podano,  że  miejscowość ?Magna Villa? lokowano na powierzchni 90 małych łanów, co czyniło ją jedną       z większych wiosek na Górnym Śląsku. Pierwsza wzmianka o parafii i kościele pochodzi z rejestru świętopietrza Galharda de Carceribusa z 1335 roku. Obecny kościół parafialny powstał w XV wieku. Parafia terytorialnie była bardzo rozległa. Rozwój kuźnictwa w XVI i XVII wieku przyczynił się  do  wzrostu  liczebnego  parafii. W latach 1575?1629 parafia pozostawała pod zarządem protestantów. Kiedy w 1637 roku kościół w Wielowsi objął ks. Szymon Polonides, odnotował      w księdze zmarłych, że był wówczas w wiosce tylko jeden katolik. W 1687 roku wydzielono z  parafii  północne  miejscowości,  tworząc  z  nich  nową  parafię  ?  w Kotach.

Wielowieś przez długi okres  czasu  zachowywała  charakter  wielowyznaniowy. Po 1661 roku z terenów Czech, poprzez Białą, przybyła do miejscowości mała grupa Żydów, której azylu udzielili właściciele wioski (istniały wówczas zakazy osiedleńcze dla Żydów). W 1720 roku gmina żydowska liczyła 50 osób. W krótkim czasie wybudowano drewnianą synagogę i założono kirkut. Do dzisiaj zachowała się granitowa macewa Jonatana Blocha, założyciela gminy żydowskiej w Wielowsi, zmarłego w 1722 roku.

W czasie wizytacji z 1679 roku  zapisano,  że  kościół  parafialny  w  Wielowsi  nosił wezwanie Narodzenia  NMP.  Od  1687  roku  kościół  ma  za  patronkę  NMP Wniebowziętą. W 1857 roku od uderzenia pioruna zniszczeniu  uległa  wieża, którą odbudowano w 1860 roku. W 1910  roku  wykonano  projekt  budowy  nowego  kościoła,  który  nie  doczekał  się  realizacji.  W  1927  roku     na  nowo  wzniesiono  wieżę  kościoła,  a  w  latach  1934?1935  dobudowano    do  kościoła  szeroką  nawę  poprzeczną  oraz  prezbiterium,  przez  co  całkowicie zmieniono gotycką formę starego kościoła. Projekt przebudowy kościoła wykonał architekt Theodor Ehl z Bytomia, a pracom przewodził ks. proboszcz Aleksander Kuroczyk. Kościół poświęcono uroczyście 11 listopada 1935 roku.

Przed  kościołem  znajduje  się  zabytkowa  kapliczka  pw.  św.  Jana  Nepomucena z XVII wieku. W niszy umieszczona jest wykuta w kamieniu wapiennym późnośred- niowieczna płaskorzeźba, przedstawiająca Chrystusa na krzyżu. Obecny budynek plebanii pochodzi z 1927 roku, a dom parafialny, który przez wiele  lat  był  klasztorem sióstr elżbietanek, wybudowano w 1924 roku.