DANE KONTAKTOWE

42-672 Wieszowa, ul. Bytomska 167
tel. 32 273 75 88
ts_wieszowa@kuria.gliwice.pl
www.wieszowa.pl

PROBOSZCZ:

  • ks. Henryk Bensz

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

18.05.1904

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM:

uroczystość Najświętszej Trójcy

WIECZYSTA ADORACJA:

16 listopada

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00 w dni powszednie:
w środy i czwartki: 7.00
w poniedziałki, wtorki, piątki (Msza św. szkolna) i soboty: 17.00 w czasie letnim:
w poniedziałki, wtorki, piątki (Msza św. szkolna) i soboty: 18.00

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

2 000, liczba wiernych: 1 950

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

1000-lecia, Bytomska, Dolna, Dworcowa, Górna, Grunwaldzka, Konary, Kościuszki, Leśna, Lompy, Mickiewicza (do ul. Moniuszki), Moniuszki, Nowotki, Orzeszkowej, Polna, Powstańców, Racławicka, Robotnicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Słowiańska, Strzody, Szopena, Tarnogórska 2?11, Wolności

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1765 roku, zgonów od 1766 roku i chrztów od 1787 roku

CMENTARZ: 

parafialny przy ul. Bytomskiej 169

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkół (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa), Przedszkole Gminne nr 2

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks. Rudolf Halemba (1990?2012)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

  1. o. Mateusz (Roman) Smolarczyk OFM ? 1992,
  2. o. Tomasz Kawczyk SAC ? 2009

SIOSTRY ZAKONNE POCHODZĄCE Z PARAFII:

  1. s. Karolina (Julia) Wilczek ABMV (służebniczka śląska) ? 2005,
  2. s. M. Iwona Lis OSF (franciszkanka szpitalna) ? 2014

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
obok kościoła:

  1. ks. Adalbert Widera (? 11.08.1906) ? proboszcz
  2. ks. Karl Boerner (? 2.09.1927) ? proboszcz
  3. ks. Filip Wolnik (? 7.03.1954) ? proboszcz
  4. ks. Stanisław Geneja (? 11.05.1985) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Najstarsza wzmianka o miejscowości  pochodzi  z  1305  roku.  Po  raz  pierwszy o tutejszym kościele jest mowa w dokumencie z 1376 roku. Pierwotny drewniany kościół zastąpiony został ok. 1490 roku kościołem murowanym z drewnianą nadbudową i dachem krytym gontem. Do kościoła dołączona była wieża, wysokością zrównana z dachem nawy. W 1672 roku od strony południowej kościoła dobu- dowano kaplicę pw. Matki Boskiej z fundacji zmarłego Piotra Strzały (von Strzela). Pod posadzką kaplicy znalazły miejsce doczesne szczątki fundatora oraz członków rodzin szlacheckich Strzałów i Löwencronów. W krypcie znalazły także miejsce spoczynku  doczesne  szczątki  barona  Macieja  Wilczka,  właściciela  Wieszowy   i dominium zabrzańskiego w drugiej połowie XVIII wieku, założyciela licznych kolonii, które w XIX wieku przeobraziły się w duże centra przemysłowe.

Obecny kościół pw. Trójcy Świętej wybudowano w latach 1896?1898, w bliskim sąsiedztwie starego kościoła. W 1888 roku parafia zakupiła stosowny grunt pod budowę, przylegający do cmentarza, od Tomasza Golombka. Projekt kościoła wykonał architekt Paul Jackisch z Bytomia. Prace  nadzorował  mistrz  budowlany Vogt wraz z ks. proboszczem Adalbertem Widerą. Patronat nad budową objął książę Guido Henckel von Donnersmarck, pokrywając 2/3 kosztów budowy.  Kościół poświęcił biskup sufragan wrocławski Heinrich Marx 18 maja 1904 roku. W czasie ostatniej wojny kościół został znacznie uszkodzony. Odbudowano go ze zniszczeń dopiero w 1957 roku. W latach 1989?1991 wybudowano nowe probostwo.

Do parafii należały: część Rokitnicy (na zachód od Potoku Rokitnickiego, stanowiącego do 1821 roku granicę między diecezją wrocławską a krakowską)  do 1907 roku, Górniki do 1925 roku i Grzybowice do 1958 roku.

Na zachodnim obrzeżu Wieszowej znajduje się źródełko, które według legendy wytrysnęło w czasie, kiedy odpoczywał tam zmierzający na Jasną Górę św. Jan Sarkander. W czasie budowy autostrady A1 ujęcie źródełka zostało nieznacznie przesunięte.  Co  roku  w  ostatnią  niedzielę  maja  ma  miejsce  uroczysta  procesja    z kościoła do źródełka, gdzie odprawiane jest nabożeństwo ku czci św. Jana Sarkandra.