DANE KONTAKTOWE

44-187 Wielowieś, Wiśnicze, ul. Wiejska 1
tel. 32 233 60 53
tp_wisnicze@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

 • o.Andrzej Biwo, mgr teologii, ust. 1.09.2014

INNI KSIĘŻA:

w Domu Kapłana Diecezji Gliwickiej:
44-185 Wiśnicze, ul. Wiejska 42a, tel. 32 239 25 11

 • ks.biskup senior Jan Wieczorek
 • ks.Zbigniew Lachowicz, mgr teologii, dyrektor Domu Kapłana w Wiśniczach ks. Henryk Burgiel, mgr-lic. teologii, sędzia Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej ks. Jan Czyszczoń, dziekan honorowy, emeryt
 • ks.Tadeusz Deńczyk, emeryt
 • ks.Rudolf Halemba, kapelan Jego Świątobliwości, diecezjalny ojciec duchowny, emeryt
 • ks.Hermelin Jonczyk, emeryt, kapłan diecezji Rottenburg-Stuttgart ks. Henryk Morawiec, emeryt
 • ks.Eugeniusz Plichta, dr teologii, dziekan honorowy, radca duchowny, emeryt
 • ks.Jan Plichta, kapelan Jego Świątobliwości, radca duchowny, dziekan honorowy, duszpasterz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Caritas w Wiśniczach, emeryt
 • ks.Józef Ryborz, emeryt
 • ks.Alfred Schleger, radca duchowny, dziekan honorowy, emeryt ks. Ryszard Stokłosa, radca duchowny, emeryt
 • ks.Ryszard Szalasta, emeryt

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:

XVI wiek

ODPUSTY:

 • w kościele parafialnym: uroczystość Trójcy Przenajświętszej
 • w kaplicy w tzw. Goju: II niedziela lipca

WIECZYSTA ADORACJA:

28 maja

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30
w dni powszednie:
17.00 (od kwietnia do września: 17.30)

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 050, liczba wiernych: 1 045

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

 • Wiśnicze; mieszkańców: 371, wiernych: 368
 • Błażejowice  ? 2 km; mieszkańców: 184, wiernych: 184
 • Gajowice  ? 1 km; mieszkańców: 80, wiernych: 78
 • Radonia ? 4,5 km; mieszkańców: 330, wiernych: 330
 • Raduń ? 6 km; mieszkańców: 85, wiernych: 83

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Wiśnicze: Wiejska Błażejowice: Wiejska Gajowice: Wiejska

Radonia:  Brzozowa, Główna, Osiedlowa, Sportowa, Stawowa, Szkolna, Zamkowa

Raduń: Wiejska

KAPLICE:

 1. św. Jana Nepomucena w Błażejowicach
 2. św. Jana Nepomucena w Gajowicach
 3. św. Jana Nepomucena w Radonii
 4. MB Bolesnej w tzw. Goju w Wiśniczach
 5. św. Teresy Benedykty od Krzyża w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Wiśniczach

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi ślubów od 1766 roku oraz chrztów i zgonów od 1801 roku

CMENTARZ:

parafialny w Wiśniczach przy ul. Wiejskiej

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

 1. ks.Rudolf Porada (1972?2000)
 2. ks. Jerzy Kapica (2000?2012)
 3. ks.Joachim Gondro (2012?2014)

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII:

 1. ks.Marek Pyka ? 1994,
 2. o. Andrzej Galbierz MI ? 1996,
 3. ks. Grzegorz Szyguła? 1997

SIOSTRA ZAKONNA POCHODZĄCA Z PARAFII:

 1. s.Canisia (Elżbieta) Schatton ABMV (służebniczka śląska)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

 1. ks.Eugeniusz Lokay (? 12.12.1868) ? proboszcz
 2. ks. Stanisław Lebek (? 14.07.1917) ? proboszcz
 3. ks. Henryk Balkon (? 13.02.1934) ? proboszcz

obok kościoła:

 1. ks.Wendelin Kałuża (? 18.09.1973) ? proboszcz
 2. ks. Rudolf Porada (? 28.11.2004) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

W dokumencie z 6 marca 1309 roku wspomniany został właściciel Wiśniczy ? rycerz Jascho. O miejscowości wspomina ponadto rejestr ujejski, ale panuje spór, czy Wiśnicze były wówczas zasiedlone. Parafia w Wiśniczach powstała  przed 1364 rokiem. Wtedy to w dokumencie księcia Alberta Strzeleckiego wymieniony został tamtejszy pleban Mikołaj. W latach 1578?1629 parafia była własnością protestantów. W latach 1629?1925 Wiśnicze złączone były ze Świbiem, a kościół w Świbiu funkcjonował jako ?mater adiuncta?. Za czasów ks. Gotfryda Miklisa doszło do podpisania zobowiązań pomiędzy plebanem a parafianami, na mocy których proboszcz przystał na obniżenie należnych mu dziesięcin aż o połowę.    W taki sposób pleban chciał ulżyć złej doli swoich parafian. Ks. Miklis zbudował także plebanię i budynki gospodarcze w Wiśniczach, których pozostałości można się doszukiwać w dzisiejszych zabudowaniach.

Obecny kościół parafialny zbudowano w XV wieku. W 1578 roku protestancki właściciel wioski ? hrabia Fryderyk Schamberg przyczynił się do pożaru kościoła, strzelając  z  bombardy  w  wieżę  kościelną.  Kościół  po  pożarze  odbudowano   w 1585 roku (obecnie kruchta i wieża kościoła). W 1834 roku kościół powiększono, dobudowując: nawę,  prezbiterium,  zakrystię,  przedsionek  i  kaplicę  maryjną.  W 1881 roku w zachodniej części nawy wzniesiono nowy chór. Kościół posiada zabytkowy dzwon z 1489 roku z napisem: ?O rex gloriae, veni cum pace?. W parafii istnieje kronika z 1810 roku (?Liber Archivalis Ecclesiae Wischnicensis et Schwiebensis?) autorstwa ks. Walentego Hoschcka, zawierająca ?Regesta ecclesiae Wisnicensis? ks. proboszcza Jana Casparidesa z 1669 roku. Witraże kościoła pochodzą z 1930 roku.

W Goju (1,5 km od kościoła) znajduje się kaplica pw. Matki Boskiej Bolesnej. Według kroniki parafialnej obecny budynek wzniesiono w 1765 roku w miejscu dawnej,  drewnianej  kaplicy,  w  której  znajdował  się  portatyl  z  1664  roku.   Do kaplicy tej od wieków przybywają liczne  pielgrzymki  z  okolicy.  1  lutego  1993   roku   oddano   do   użytku   diecezjalny   ?dom   dla   osób   osamotnionych z ludności wiejskiej?. Wcześniej budynek stanowił klasztor Zgromadzenia Sióstr Sercanek z Krakowa. Rozbudowę ośrodka prowadził pierwszy dyrektor diecezjalnej Caritas ? ks. proboszcz Paweł Porada. 13 czerwca 1997 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek erygował w nowo wybudowanych budynkach Dom Pomocy Społecznej ?Caritas? im. św. Jadwigi Śląskiej, zlecając początkowo jego prowadzenie kamilianom. Jego ważną częścią jest Dom Kapłana, przeznaczony dla księży emerytów diecezji gliwickiej.