DANE KONTAKTOWE

42-690 Tworóg, Wojska, ul. Powstańców Śląskich 60
tel. 32 285 75 93
nspj_wojska@kuria.gliwice.pl

PROBOSZCZ:

  • ks.Piotr Puchała, kapelan Jego Świątobliwości, mgr teologii, ust. 27.08.1996

ZGROMADZENIE ZAKONNE:

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości ? FDC
42-690 Wojska, ul. Zakładowa 8,
tel. 32 285 75 94
moswojska@gmail.com

DATA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

27.09.1934

ODPUST W KOŚCIELE PARAFIALNYM: niedziel

a przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

WIECZYSTA ADORACJA:

27 września

PORZĄDEK  MSZY ŚW.:

w niedziele i święta: 7.30, 10.15 w dni powszednie:
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 6.30
w czwartki i soboty: 17.30

LICZBA  MIESZKAŃCÓW: 

1 200, liczba wiernych: 1 180

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

  • Wojska; mieszkańców: 735, wiernych: 725
  • Połomia ? 4 km; mieszkańców: 450, wiernych: 440
  • Wykierz  ? 1,5 km; mieszkańców: 15, wiernych: 15

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Wojska: Kolonia Ameryka, Kolonia Podlesie, Poznańska, Powstańców Śląskich, Szkolna, Wykierz, Zakładowa

Połomia: Bytomska, Cicha, Księżycowa, Pyskowicka, Radosna, Słoneczna, Szkarotki, Tylna, Miła

KSIĘGI METRYKALNE:

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1940 roku

CMENTARZ:

parafialny przy kościele

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA:

Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa, Przedszkole)

POPRZEDNI PROBOSZCZ:

  • ks.Jerzy Bednarek (1980?1996)

KAPŁANI POCHOWANI NA TERENIE PARAFII:
na cmentarzu parafialnym:

  1. ks.Alojzy Trocha (? 9.01.1980) ? proboszcz
  2. ks. Jerzy Bednarek (? 13.08.1996) ? proboszcz

Z DZIEJÓW PARAFII:

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z tzw. rejestru ujejskiego z 1305 roku. Mieszkańcy wioski należeli do parafii w Wiśniczach. W drugiej połowie XIX wieku wybudowano niewielką kaplicę pw. św. Jana Nepomucena. Ideę budowy kościoła zainicjował ks. E. Steuer, który od 14 marca 1918 roku pełnił obowiązki proboszcza w Wiśniczach. Proboszcz proponował przyłączenie Połomii i Jasiony do Wojskiej, aby w ten sposób stworzyć nową placówkę duszpasterską. W 1919 roku zawiązano komitet budowy kościoła. Działkę ofiarował rolnik K. Szwarc. Patronat nad budową objął wiśnicki proboszcz ? ks. Henryk Ballon, a od 1934 roku ks. Paweł Radwan.

26 kwietnia 1934 roku poświęcono teren pod budowę świątyni. Pierwsze prace rozpoczęto 2 maja tegoż roku. Prace postępowały na tyle szybko, że już 27 września 1934 roku biskup Walentin Wojciech mógł dokonać poświęcenia kościoła. Ołtarz główny wykonał kamieniarz Rose z Gliwic. Rzeźbiarz Simon z Nysy wykonał w jego nastawie scenę poświęcenia rodzin i zawodów Najświętszemu Sercu Jezusa. Poświęcenie ołtarza miało miejsce w Boże Narodzenie 1941 roku. Ołtarze boczne: Krzyża Świętego (dzieło Leona Strządały) i Niepokalanego Serca Maryi (wg projektu artysty Mitschkego) wykonano w 1948 i 1959 roku.

15 kwietnia 1940 roku ustanowiono przy tutejszym kościele lokalistę w osobie    ks. Alojzego Trochy, który duszpasterzował w parafii przez 40 lat. Lokalia była początkowo złączona z parafią w Wiśniczach, a w 1948 roku stała się samodzielną parafią. W 1946 roku dołączono do Wojskiej miejscowość Połomię, a w 1975 roku osadę Wykierz (należącą wcześniej do parafii w Wielowsi). W latach 1951?1953 wybudowano budynek plebanii według projektu Jana Wilka z Bytomia. W latach międzywojennych funkcjonował w miejscowości specjalny ośrodek wychowawczy. 2 stycznia 1948 roku ks. Aleksander Oberc z Bytomia zwrócił się z prośbą do przełożonych Zgromadzenia Córek Bożej Miłości o przejęcie domu. Początkowo prowadzono w nim Dom Matki i Dziecka, który w 1952 roku przekształcono   w Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla chłopców. W 1989 roku ośrodek rozbudowano, a w 2011 roku przekształcono w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla Chłopców z zaburzeniami zachowania i nadpobudliwością psychoruchową.